W dniach 25 – 26 listopada wolontariusze Zespołu Szkół Rolniczych przyłączyli się do Świątecznej Zbiórki Żywności. Obecnie żyjemy w naprawdę ciężkich czasach. Podwyżki cen sprawiły, że w skrajnym ubóstwie znajduje się 1,6 mln Polaków, a wiele osób nierzadko większą część przychodu musi przeznaczać na żywność. Dzięki tej akcji osoby potrzebujące będą mogły cieszyć się radością Świąt Bożego Narodzenia. Dziękujemy naszej młodzieży za poświęcony czas ❤️❤️❤️

25.11.2022r. w naszej szkole odbyło się Seminarium nt. Jedz i żyj zdrowo! Podczas prelekcji z zakresu dietetyki i wartości odżywczej produktów pochodzenia zwierzęcego specjaliści oraz naukowcy przybliżyli nam istotę zdrowego odżywania. W murach naszej szkoły gościliśmy: dr hab. inż. Joannę Bogucką z Niezależnego Laboratorium Badawczego Stanlab , która wygłosiła wykład pt. "Ocena jakości żywności w niezależnym laboratorium badawczym"; dr hab. inż. Hannę Jankowiak, prof. PBŚ z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej, która wygłosiła prelekcję nt. Wartość odżywcza mięsa wieprzowego; Igę Zamorowską z Projekt Zdrowie Grudziądz, która przybliżyła nam zasady racjonalnego odżywiania, a także dra hab. inż. Mariusza Boguckiego z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej, który przedstawił dotychczasowe efekty realizowanego projektu Zielone Mleko. Ponadto, nasze Seminarium zaszczycili swoją obecnością mgr Jarosław Radtke-Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu, a także przedstawiciel przedsiębiorców Piotr Drążek z firmy Dolina Dobra. Podczas Seminarium zostały rozstrzygnięte konkursy: "" Jedz i żyj bezpiecznie, " Zaprojektuj zakładkę do książki" oraz "Zaprojektuj plakat - JEDZ I ŻYJ ZDROWO". Laureaci otrzymali nagrody, które wręczył Dyrektor Szkoły dr inż. Arkadiusz Wojciechowski. Po części oficjalnej uczestnicy Seminarium zostali zaproszeni do degustacji produktów pochodzenia zwierzęcego oraz mogli skosztować pysznej zupy grochowej.

24.11.2022r.  na Politechnice Bydgoskiej odbyła się konferencja dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty "POLITECHNIKA DIALOGU - porozmawiajmy o przyszłości edukacji". Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Dyrektor Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu dr inż. Arkadiusz Wojciechowski odebrał z rąk Pani Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich dr hab. inż. Małgorzaty Gotowskiej, prof. PBŚ specjalne wyróżnienie za dotychczasową współpracę i za wsparcie inicjatywy Politechnika w drodze! Dziękujemy i liczymy na dalszą owocną współpracę.

         

 

W dniu 16.11.2022r. w Szczepankach pod Łasinem  odbyło się szkolenie uczniów Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu pt. Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej. Organizatorem szkolenia był ODR Grudziądz, natomiast prelegentkami były panie z Kujawskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Słuchacze poszerzyli wiedzę m.in. z zakresu rolnictwa ekologicznego jako systemu ograniczającego zużycie pestycydów w rolnictwie. UE nakłada na państwa członkowskie zmniejszenie  zużycia środków chemicznych o 50% do 2030r.  tych, które najbardziej obciążają środowisko.

 Jednocześnie Polska zakłada, że w 2030r. na 7%  użytków rolnych będzie  prowadzona uprawa roślin  metodami ekologicznymi. W Polsce aktualnie uprawy ekologiczne zajmują 3,5% UR. Średnia europejska dla tych upraw ma wynieść 25% w 2030r.

Po zakończonym szkoleniu uczniowie otrzymali zaświadczenia o ukończonym kursie oraz zostali zaproszeni na smaczny obiad oraz deser do restauracji Bumerang w Szczepankach.

Uczestnikami było 21 uczniów z następujących klas: IV technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki  oraz IV technikum rolniczego.

17 listopada 2022 r. w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbył się etap wojewódzki Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie, w którym wzięło udział 44 uczniów z 22 szkół. Naszą szkołę reprezentowali Mateusz Kowalczyk i Szymon Mieczyński.

Celem konkursu jest:

- popularyzowanie wśród młodzieży szkół rolniczych znajomości zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy,

- kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie,

- szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród rolników,

- promowanie najlepszych uczniów oraz szkół rolniczych w środowisku oświatowym i społeczeństwie,

- rozwijanie zainteresowań uczniów,

- promowanie szkół podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy o BHP.

Organizatorzy konkursu: Oddział Regionalny KRUS w Bydgoszczy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy, Kujawsko - Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku oraz Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie ufundowali nagrody rzeczowe wszystkim uczestnikom konkursu.

 

                  

 

Wzorem lat ubiegłych przy Zespole Szkół Rolniczych w dnia 17.11.2022 roku, pojawił się mobilny punkt poboru krwi z Bydgoszczy.

Chętnych osób do oddania krwi było 40, z czego krew oddało 29 wolontariuszy. Nasi uczniowie oddali zatem przeszło 13 litrów krwi. Większość zapisanych uczniów oddało krew po raz pierwszy. Byli też i tacy, którzy mimo młodego wieku mają już legitymacje honorowego dawcy krwi.

Przed akcją uczniowie uczestniczyli w  pogadance z zakresu honorowego krwiodawstwa, którą przeprowadził wieloletni krwiodawca pan dyrektor A. Wojciechowski. Na godzinach wychowawczych uczniowie mieli okazję zapoznać się z materiałami i filmami przekazanym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Grudziądzu dotyczącymi tej problematyki.

Klub HDK przy ZSR w Grudziądzu liczy już 24 lata. SK HDK przy ZSR w Grudziądzu został założony w październiku 1998 roku i działa nieprzerwanie do dziś. Prezesem klubu, a zarazem organizatorem tego wydarzenia  jest pani Mariola Kaczmarek.

Do roku 2021 był jedynym młodzieżowym klubem HDK. W przyszłym roku w ZSR będziemy obchodzić okrągły  jubileusz 25-lecia istnienia klubu!

Czytaj więcej: Mobilny punkt poboru krwi w naszej szkole