Zespół Szkół Rolniczych
im. Władysława Grabskiego

Architekci krajobrazu z klasy trzeciej obchodzili Dzień Architekta w ramach Międzynarodowego Dnia Krajobrazu. Dzień Międzynarodowego Dnia Krajobrazu zostało ustanowione przez Radę Europy z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na pamiątkę podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, czyli deklaracji Państw dostrzegających potrzebę zachowania tego elementu środowiska.

To ważne dla środowiska święto służy refleksji nad kondycją miejsc, w których mieszkamy, uczymy się, pracujemy, byśmy mogli chronić to, co jest w nich najcenniejsze.

Uczniowie klasy trzeciej ciesząc się pięknem jesieni, odkrywając różnorodność roślin w przyrodniczym otoczeniu wykonali „minikrajobraz” w filiżance…

Zadanie miało na celu zainspirować, nauczyć i zintegrować miłośników architektury krajobrazu.