Zespół Szkół Rolniczych
im. Władysława Grabskiego

W piątek 27.10.23 wolontariusze PCK z ZSR jak co roku, wsparli akcję ZR PCK ’’Dni Walki z Głodem i Ubóstwem”.

Akcja polegała na uczestnictwie uczniów w kweście podczas której zbierano pieniądze dla najuboższych rodzin –podopiecznych PCK.

Dziękujemy za zaangażowanie i liczny udział w akcji wolontariuszom SK PCK z klas I Wa,  I TAK, II Wa IITR,  III TR oraz IV MD.