Zespół Szkół Rolniczych
im. Władysława Grabskiego

Bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń, bezpieczna praca na wysokości, w wykopach, bezpieczne stosowanie środków chemicznych, bezpieczne pozyskiwanie drewna oraz bezpieczna praca ze zwierzętami  były przedmiotem szkolenia młodzieży klas pierwszych i drugich, naszej szkoły.

Do zapobiegania wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym zachęcali uczniów przedstawiciele grudziądzkiego oddziału KRUS. Dzięki spotkaniu młodzież poznała najczęstsze zagrożenia i przyczyny wypadków przy pracach gospodarskich oraz została zapoznana z dobrymi praktykami.