„Nowa jakość kształcenia zawodowego w grudziądzkich szkołach”

 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki od 1 stycznia 2014r.r. do 30 września 2015r.

 

W ramach w/w projektu uczniowie naszej szkoły będą mogli wziąć udział w zajęciach specjalistycznych, poszerzających umiejętności zawodowe.

W roku szkolnym 2014/2015 przewidziano realizację następujących zajęć w zakresie:

  • florystyki
  • nauki jazdy ciągnikiem
  •  stosowania środków ochrony roślin
  • obsługi kombajnu zbożowego

ü  

Zainteresowanych uczniów zapraszamy do udziału w zajęciach

Kryteria rekrutacyjne:

1) Złożenie wniosku o udział w zajęciach specjalistycznych.

2) Pierwszeństwo w rekrutacji mają uczniowie z najwyższą średnią ocen na koniec semestru/roku poprzedzającego rozpoczęcie zajęć, a uczniowie klas pierwszych – z najwyższą średnią ocen ze świadectwa ukończenia gimnazjum.

 

 Informacji udziela:

Hanna Moczulska – szkolny koordynator projektu, pok.57

Grażyna Aleksandrowicz – z zakresu florystyki

Wojciech Filipski – z zakresu nauki jazdy ciągnikiem,

Bartosz Kurzyński – z zakresu stosowania środków ochrony roślin

Wioleta Zabłońska  - z zakresu obsługi kombajnu zbożowego

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.