23 października w Warszawie odbył się finał projektu „Niemiecki=sukces w zawodzie” zorganizowanego przez Goethe Institut w Warszawie. Uczniowie szkół zawodowych i techników z całej Polski brali udział w dwóch konkursach: indywidualnym pt.: „Mój zawód – moja przyszłość”  oraz w konkursie grupowym pt. „Zawodowa ściana – plakat cyfrowy”.

Nasz uczeń Tomasz Serwatka z klasy II w zawodzie technik rolnik zajął I miejsce w konkursie indywidualnym „Mój zawód – moja przyszłość”. Jego praca, klip reklamowy nakręcony w języku niemieckim, zachęcający do wyboru zawodu rolnika, najwyżej oceniło jury, składające się ze specjalistów z Goethe-Institut w Warszawie. .
Tomasz otrzymał jako nagrodę, wyjazd na Euroskill 2020, które odbędzie się w następnym roku w austriackim Grazu. Nagrodę uczniowi naszej szkoły wręczyli ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie pan Rolf Nikel, pani Karin Ende - Dyrektor Działu Językowego Goethe-Institut w Warszawie oraz pani Izabela Laskowska - Dyrektor Biura Kształcenia Zawodowego Edukacji Dorosłych, reprezentującej Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
Po oficjalnych uroczystościach Tomasz wraz z nauczycielem zawodu panem Arkadiuszem Wojciechowskim udzielili wywiadu redaktorowi Piotrowi Majewskiemu w studiu rozgłośni Radia Dla Ciebie w Warszawie. W trakcie wywiadu podzielili się ze słuchaczami swoimi uwagami dotyczącymi przygotowań do konkursu, realizacji zadania konkursowego, emocji przed ogłoszeniem werdyktu jury oraz planami związanymi z występem w finale EuroSkills 2020
w Grazu w Austrii.