21 października uczniowie klas I, III, IV Technikum Architektury Krajobrazu wzięli udział w obchodach Dnia Krajobrazu w Centrum ekologicznym w Zakurzewie. Uczniowie uczestniczyli w wykładach na temat: „Starorzecza w krajobrazie Doliny Dolnej Wisły i „Monitoring przyrodniczy starorzeczy na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe ”. Wszyscy uczestnicy wzięli udział w spacerze krajobrazowym z Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie do miejscowości Zakurzewo – okolice starorzeczy i ujścia rzeki Osy do Wisły, połączony z akcją #sprzątaMY. Celem spaceru było pokazanie uczestnikom urozmaiconego krajobrazu Doliny Dolnej Wisły, na obszarze której utworzono Park Krajobrazowy Góry Łosiowe.