ZAJĘCIA PRAKTYCZNE, KTÓRE ODBYWAJĄ SIĘ W SZKOLE 8.03-12.03.2021

Klasa 1 TW
Zajęcia z p. Rysiewską we wtorek 2,3,4 lekcja - grupa zawodowa 1 przychodzi 6 osób/ za tydzień kolejne 6 osób
Zajęcia z p. Wojciechowskim we wtorek 2,3,4 lekcja - grupa zawodowa 2 przychodzi 6 osób/za tydzień 6osób
Zajęcia z p. Rysiewską w czwartek 1, 2,3, lekcja grupa zawodowa 2 przychodzi 6 osób/za tydzień 6 osób
Zajęcia z p. Wojciechowskim w czwartek 1,2,3, lekcja grupa zawodowa 1 przychodzi 6 osób/za tydzień 6 osób

Klasa 1 TW/TR
Grupa TR
Zajęcia z p. Dolińską w piątek 1, 2 lekcja przychodzi cała grupa
Grupa TW
Zajęcia z p. Dolińską w poniedziałek 6,7,8 lekcja przychodzi 7 osób /za tydzień 8 osób
Zajęcia z p. Wojciechowskim w piątek 1,2,3 lekcja przychodzi 7 osób/ za tydzień 8 osób

Klasa I TMRIA/TTD
Grupa TMRiA
Zajęcia w piątek 1,2,3,4,5,6 lekcja odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego – przychodzi cała grupa
Grupa TTD
Zajęcia z p. Gdowskim w piątek 3,4,5 lekcja przychodzą po 3 osoby wyznaczane przez wychowawcę klasy/za tydzień kolejne 3 osoby

Klasa II TAK/TR/TRe
Grupa TAK
Zajęcia z p. Aleksandrowicz we wtorek 1,2,3,4,5,6 lekcja przychodzi cała grupa
Grupa TR
Zajęcia z p. Dolińską we wtorek 1,2,3,4 lekcja oraz z p. Krupińską 5,6 lekcja (zmiana w planie lekcji) przychodzi cała grupa
Grupa TRe
Zajęcia z p. Al. Drozd-Piernik we wtorek 1,2,3,4, oraz z p. Szramowską 5 lekcja- przychodzi cała grupa

Klasa II TMRiA/TTD
Grupa TTD
Zajęcia z p. Mańką i p. Gdowskim w środy 1,2,3,4,5,6,7 – przychodzi 6 osób/za tydzień kolejne 6 osób
Grupa TMRiA
Zajęcia z p. Czepkiem w środy 3,4,5 lekcja oraz z p. Kowalskim 6,7,8 lekcja– przychodzi 8 osób/ za tydzień 7 osób

Klasa II TMRiA/TTD 5 l
Grupa TTD
Zajęcia z p. Mańką i p. Gdowskim we wtorek 2,3,4,5,6,7,8 lekcja –przychodzą po 4 osoby wyznaczane przez wychowawcę/ za tydzień kolejne 4 osoby
Grupa TMRiA
Zajęcia z p. Czepkiem we wtorek 1,2,3, lekcja oraz z p. Kowalskim 4,5,6 lekcja - przychodzi 6 osób/ Za tydzień 6 osób

Klasa II TW 5-l
Zajęcia z p. Dolińską w poniedziałek 1,2,3 lekcja – przychodzi 10 osób/Za tydzień 7osób
Zajęcia z p. Wojciechowskim w poniedziałek 1,2,3 lekcja – przychodzi 10 osób/za tydzień 7osób
Zajęcia z p. Rysiewską  gz.1 we wtorek 5,6,7,8 lekcja – przychodzi 10 osób/ za tydzień 7osób
Zajęcia z p. Dodą  gz.2 we wtorek 5,6,7,8 lekcja – przychodzi 10 osób/ za tydzień 7osób

Klasa II TW
Zajęcia z p. Rysiewską oraz p. Dodą w środę 3,4,5,6,7,8 lekcja – przychodzi 8 osób/ za tydzień 7 osób (zmiana w planie- -pierwsza lekcja ze środy przeniesiona na poniedziałek o 8.00
Zajęcia z p. Dolińską oraz z p. Wojciechowskim w piątek 6,7,8 lekcja - przychodzi 8 osób/ za tydzień 7 osóbKlasa II TR/TRe
Grupa TRe
Zajęcia z p. Szramowską w środę 1,2 lekcja oraz z p. Drozd-Piernik 3,4,5,6 lekcja – przychodzi cała grupa
Grupa TR
Zajęcia z p. Dolińską w środę 3,4,5 lekcja – przychodzi cała grupa
Zajęcia z p. Krupińską w piątek 3,4,5 lekcja – przychodzi cała grupa

Klasa III TMRiA/TTD
Grupa TTD
Zajęcia z p. Mańką oraz z p. Gdowskim w czwartek 3,4,5,6,7,8 lekcja - przychodzą 3 osoby wyznaczane przez wychowawcę
Zajęcia z p. Gdowskim w poniedziałek 1,2 lekcja - przychodzą 3 osoby
Grupa TMRiA
Zajęcia z p. Czepkiem w czwartek 3,4,5,6 lekcja – przychodzi 7 osób/ za tydzień kolejne 7 osób
Zajęcia z p. Kowalskim w piątek 5,6,7,8 lekcja - przychodzi 7osób/za tydzień 6 osób

Klasa III TOR/TR
Grupa TOR
Zajęcia z p. Drozd-Piernik w środy 1,2 lekcja przychodzi grupa zawodowa6/ za tydzień grupa zawodowa 5
Grupa TR
Zajęcia z p. Czepkiem i p. Kowalskim w poniedziałek 6,7,8 lekcja - przychodzi cała grupa rolnicza
Zajęcia z p. Wojciechowskim w środę 1,2,3,4 lekcja przychodzi 7 osób/za tydzień kolejne 7 osób
Zajęcia z p. Krupińską w czwartek 1,2 lekcja – przychodzi 7 osób/za tydzień kolejne 7 osób

Klasa III TW
Zajęcia z p. Dodą w czwartek 1,2,3,4,5,6,7,8 lekcja – przychodzi 10 osób/za tydzień 9 osób

Klasa IV TOR/TMRiA
Grupa TOR
Zajęcia z p. Drozd-Piernik we wtorek 4,5,6,7,8 lekcja – przychodzi cała grupa (lekcja geografii z 3 lekcji przeniesiona na pierwszą lekcję)
Grupa TMRiA
Zajęcia z p. Czepkiem we wtorek 3,4,5,6,7,8,9 lekcja - przychodzi cała grupa ( lekcja fizyki z 3 lekcji przeniesiona na czwartek na trzecią lekcję)

Klasa IV TW
Zajęcia z p. Dodą w piątek 5,6,7 lekcja – przychodzi 10 osób/ za tydzień kolejne 10 osób

Klasa IV TAK/TR
Grupa TAK
Zajęcia z p. Aleksandrowicz w czwartek 3,4,5 lekcja – przychodzi cała grupa
Grupa TR
Zajęcia z p. Krupińską oraz p. Dolińską w czwartek 3,4,5 lekcja – przychodzi 6 osób /za tydzień kolejne6 osób