Część praktyczna -  dokumentacja 22 czerwca 2020; o godzinie 9.00 i 13.00

l.p.

kwalifikacja;

dokumentacja [D]

klasa

data i godzina rozpoczęcia egzaminu/ czas trwania

nr sali/miejsce egzaminu

1.

R.L 10              III TW

R.L21               III TAK

 

R.09               poprawki

R.21               poprawki

22.06.2020

9.00

120 min.

aula

2.

R.11                 IV TW

R.22                 IV TAK

M.43

22.06.2020

13.00

120 min.

aula

3.

M.46              IV TMRiA

R.16               IV TR

 

R.06

22.06.2020

13.00

180 min.

sala gimnastyczna

 

Część pisemna -   23 czerwca 2020; o godzinie 10.00, 12.00 i 14.00

l.p.

kwalifikacja;

 dokumentacja [D]

klasa

data i godzina rozpoczęcia egzaminu/ czas trwania egzaminu

nr sali/ miejsce egzaminu

1.

R.L.03       III TR

R.L.10       III TW

R.L.21… …III TAK

 

R.09      poprawki

R.21     poprawki

 

23.06.2020

10.00

60 minut

aula

2

R.L.03

23.06.2020

10.00

60 minut

Sala 8

3.

 

MG.03   III TMRiA

 

A.27      IV TOR

R.16      IV TR

R.22…..IV TAK

 

R.10       poprawki

M.02     poprawki

 

23.06.2020

12.00

60 minut

sala  gimnastyczna

4.

AU. 29    III TOR

 

R.11…….IV TW

M.46…..IV TMRiA

 

M.43   poprawki

A.26    poprawki

23.06.2020

 14.00

60 minut

aula