Kadra kierownicza

Dyrektor szkoły:  mgr Beata Kacała

Wicedyrektor:  mgr inż. Wioleta Zabłońska

Kierownik kształcenia praktycznego:  mgr inż. Monika Szramowska