Zespół Szkół Rolniczych
im. Władysława Grabskiego

Koła zainteresowań

Nowością w naszej szkole jest koło związane z obróbką drewna, które ma na celu przygotować młodzież do przyszłej pracy. W pełni wyposażona pracowania stolarska umożliwia uczniom zgłębiania tajemnic stolarskich. Sprzęt najwyższej jakości sprawia, że praca daje satysfakcje i motywuje do dalszych działań. Uczniowie pobierają nauki o procesach wytwarzania mebli, czy ich renowacji. Zdobywają dodatkową wiedzę, która przyniesie same korzyści w dorosłym życiu zawodowym.

Ciekawą propozycją jest koło florystyczne, na którym podczas spotkań nacisk kładziemy na ćwiczenia manualne. Zagadnienia poruszane na zajęciach dotyczą: teorii barw i kompozycji,
florystycznych zasad kompozycyjnych, narzędzi wykorzystywanych przez florystów, materiałów roślinnych. Wykonujemy głównie dekoracje okolicznościowe z materiałów żywych w mniejszej ilości z materiałów sztucznych.


Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego. W małych grupach ćwiczymy czytanie, słuchanie, mówienie oraz gramatykę.
Zajęcia językowe dają  młodzieży możliwość uczestniczenia w wycieczkach zagranicznych do Londynu w ramach uzupełnienia programu nauczania języka angielskiego. Na tych wyjazdach uczniowie prowadzą praktyczne ćwiczenia językowe. Dodatkowo uczniowie wykazujący się dobrymi wynikami uczestniczą w sesjach i webinarach organizowanych przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych .

Sportowe zajęcia

Sportowe zajęcia pozalekcyjne pomagają w realizowaniu  misji szkoły, cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży, która bardzo chętnie uczestniczy w spotkaniach sportowo - rekreacyjnych. Uczniowie uczestnicząc mogą w pełni zaspokoić potrzeby ruchu, a ponadto mogą zregenerować siły fizyczne i psychiczne, rozwijać sprawność psychomotoryczną, kształtować postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności. Pomaga im to osiągnąć wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie z innymi szkołami. W zajęciach uczestniczy młodzież interesująca się piłką siatkową, piłką nożną, tańcem i pragnąca rozwijać swój talent oraz doskonalić swoje umiejętności w tej dziedzinie sportu. Ponadto drużyna chłopców naszej szkoły osiągnęła  wysokie wyniki w tenisie stołowym zdobywając mistrzostwo miasta, województwa i 19 miejsce w Polsce.

Wolontariat w ZSR

W naszej szkole duża grupa młodzieży wybrała  wolontariat jako  sposób na realizację siebie i pożyteczne spędzanie wolnego czasu. Młodzież zrzeszona jest w 2 kołach : Polskiego Czerwonego Krzyża i Szkolnego Koła Caritas.
Oprócz tego w ramach PCK-od ponad 20 lat- działa w naszej szkole jedyny w mieście Klub Honorowych Dawców Krwi. Członkowie klubu  corocznie biorą udział w akcjach poboru krwi organizowanych przez Zarząd Rejonowy PCK.
Oprócz tego klubowicze oddają krew w ambulansie , który co roku przyjeżdża do naszej szkoły. Główne zadania członków szkolnego wolontariatu to:

  • Zbieranie żywności w sklepach;
  • zbieranie pieniędzy, zabawek, książek i odzieży; 
  • oddawanie krwi;
  • zbieranie plastikowych nakrętek na sprzęty rehabilitacyjne;
  • udział w akcji WOŚP;
  • na szkoleniach młodzież uczy się pomocy przedmedycznej.