Kształcenie praktyczne w Zespole Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu - (regulaminy)
     Dzienniki praktyk zawodowych:

       Programy praktyk zawodowych dla uczniów:

Organizacja praktyk zawodowych w roku szkolnym 2019/2020

 

Klasa

Termin

Charakter praktyki:

Uwagi:

IITR

16.09.19 – 27.09.19

06.04.20 - 17.04.20

Gospodarstwo rolne - (zmechanizowane, produkcja roślinna i chów zwierząt), powierzchnia od 10 ha.

 

Uczniowie zgłaszają na piśmie propozycje dotyczące miejsca odbycia praktyki (nazwisko i imię rolnika, adres , numer telefonu, powierzchnia gospodarstwa w ha, hodowany gatunek zwierząt, posiadany sprzęt rolniczy).

Informacje należy składać do kierownika szkolenia praktycznego poprzez wychowawcę klasy.

IIITR

 

16.09.19 – 27.09.19

06.04.20 - 17.04.20

 II TAK

 

16.09.19 – 27.09.19

Firmy związane z architekturą krajobrazu(gospodarstwa szkółkarskie, centra ogrodnicze, firmy projektujące zieleń/zajmujące się pielęgnacją zieleni, jednostki administracyjne zajmujące się terenami zieleni)

Uczniowie zgłaszają na piśmie propozycję dotyczącą miejsca odbycia praktyki (nazwisko właściciela/nazwę firmy, adres, rodzaj działalności)Bliższe informacje u kierownika szkolenia praktycznego .

 

III TAK

 

 

16.09.19 – 27.09.19

 

 

II TW

 16.09.19 – 27.09.19

 

kl. II - Gospodarstwo rolne (produkcja zwierzęca - chów co najmniej jednego gatunku zwierząt),

kl.III

Zakłady lecznicze dla zwierząt, laboratoria weterynaryjne, rzeźnie, zakłady przetwórstwa mięsa, ryb oraz mleka (opieka lekarza  wet.)

Uczniowie zgłaszają na piśmie propozycje dotyczące miejsca odbycia praktyki (nazwisko i imię przedstawiciela zakładu, nazwa zakładu, adres, numer telefonu).

Informacje należy składać do kierownika szkolenia praktycznego  poprzez wychowawcę klasy.

III TW

16.09.19 – 27.09.19

II TMRiA

16.09.19 – 27.09.19

Miejsce praktyki: UNIA Grudziądz

Bliższe informacje u kierownika szkolenia praktycznego

III TMRiA

 

 

 

16.09.19 – 27.09.19

Warsztaty w dużych  gospodarstwach rolnych, zakłady, firmy związane z obsługą, naprawą maszyn i pojazdów rolniczych, serwisy, stacje diagnostyczne sprzętu rolniczego -(pod nadzorem mechanika).

Bliższe informacje u kierownika szkolenia praktycznego .

W wyjątkowych sytuacjach uczniowie mogą zaproponować miejsce odbycia praktyki ( za zgodą kier. szkol. prakt.).

II TOR

16.09.19 – 27.09.19

Firmy, biura zajmujące się organizacją reklamy, prowadzeniem sprzedaży produktów i usług reklamowych.

 

Uczniowie zgłaszają na piśmie propozycje dotyczące miejsca odbycia praktyki (nazwisko i imię przedstawiciela firmy, nazwa firmy, adres, numer telefonu).

Informacje należy składać do kierownika szkolenia praktycznego poprzez wychowawcę klasy.

III TOR

16.09.19 – 27.09.19

Firmy, biura zajmujące się organizacją reklamy, prowadzeniem kampanii reklamowej.

 

II TTD

16.09.19 – 27.09.19

Firmy, zakłady zajmujące się wytwarzaniem wyrobów drewnianych lub drewnopochodnych

Miejsce praktyki:

Mr Garden