Bardzo prosimy  maturzystów (w czasie ferii zimowych) o ponowne przemyślenie swojej decyzji odnośnie egzaminów i w pierwszym tygodniu po feriach, dokonanie ewentualnej korekty deklaracji maturalnych lub potwierdzenie - podpisanie deklaracji ostatecznej.

Uczniowie, którzy zamierzają przystąpić do matury pomimo, że nie złożyli deklaracji wstępnej - mają możliwość, muszą w terminie złożyć podpisaną deklarację maturalną (wraz z plikiem, w którym jest zapisana) w sekretariacie szkoły.

Proszę aby wszystkie formalności ze względów organizacyjnych maturzyści załatwili możliwie szybko po feriach (najlepiej w I tygodniu).

Pojedyncze korekty można dokonać indywidualnie do 7.02.2021r. Po tym terminie nie ma możliwości dokonywania zmian w deklaracji.

Proszę zapoznać się z aktualizacją: Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

 

 

KOMUNIKATY CKE i OKE:

pdf Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 - aktualizacja z dnia 29 grudnia 2020 r.

 

pdf Terminy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku - aktualizacja komunikatu dyrektora CKE z dnia 8 czerwca 2020 r.

aktualizacja komunikatu dyrektora CKE z dnia 22 grudnia 2020 r.

 

new_pdfKomunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

 

pdf Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie


 Aneks do informatorów

 https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/

 

 

 

 

 

.

 

..................................................................................................................................................

.

.

.

.

.

.

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM-2020*

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej (złożyli deklarację poprawy).

 

Egzamin maturalny przeprowadzany na terytorium Polski

Część pisemna 8 września 2020 r.(wtorek), godz. 14:00

Zdający przychodzą na egzamin o godz. 13.30

Wchodzą do szkoły przez boczne wejście – przez boisko obok auli / sali w-f.

Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne prezentacja i wypowiedź formuła od 2015) nie jest przeprowadzana.

 

***

Termin główny:

Zdający przychodzą na egzamin (zaczynający się o godz. 9.00) o godz. 8.20

Zdający przychodzą na egzamin (zaczynający się o godz. 14.00) o godz. 13.30


Wchodzą do szkoły przez boczne wejście – przez boisko obok gab. w-f.

 

1. Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 r.

2. O czym należy pamiętać podczas egzaminu

 

 ***

 

KOMUNIKATY CKE i OKE:

pdf Terminy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, gimnazjalnego oraz maturalnego w 2020 roku - aktualizacja komunikatu dyrektora CKE z dnia 8 czerwca 2020 r.

 

 

***

  Dostosowana warunków i form przeprowadzania egzaminu

 

 Materiały i przybory pomocnicze z których mogą korzystać zdający na egzaminie w 2020r.r.

 

 Oplata za egzamin maturalny

 

Procedura wglądu do pracy, wniosek o wgląd

 

 

***

MATERIAŁY DOTYCZĄCE MATURY - AKTUALIZACJA

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania
egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 - AKTUALIZACJA

 

***

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW - REGULACJE PRAWNE

      Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało rozporządzenie dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 roku. W dokumencie zostały ujęte m.in. procedury, terminy oraz czynności związane z przeprowadzeniem egzaminów.

Zachęcamy maturzystów do zapoznania się z poniższymi materiałami:

Rozporządzenie MEN z 19 maja 2020 r. - egzaminy

Uzasadnienie do Rozporządzenia MEN z 19 maja 2020 r. - egzaminy

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne – komunikat MEN

 


OBOWIĄZKOWO PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ


z "Wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 r."

 

1. Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 r.

2. Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 15 maja 2020 r. na temat Wytycznych dotyczących przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zewnętrznych

3. O czym należy pamiętać podczas egzaminu