Maturzyści

 

AKTUALNOŚCI  PROSZĘ  SZUKAĆ  W  ZAKŁADCE "MATURA / KOMUNIKATY"

 

***

ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO

 

Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego w maju 2021 r. w terminie do  30 września 2020 r. składa przewodniczącemu SZE wstępną pisemną deklarację maturalną.

Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija  7 lutego 2021 r

Po tym terminie nie ma możliwości dokonywania zmian w deklaracji.

 ***


Centralna Komisja Egzaminacyjnao egzaminie maturalnym

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna;  egzamin-maturalny/procedury

Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. – Pytania i odpowiedzi; cke.gov.pl

.

***

pdf Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie

pdf Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu

pdf Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021