Organizacja roku szkolnego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023 - 01 września 2022 roku o godz.9.00 (czwartek)

Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa półrocza:

dotyczy kl. IV
(technikum 4 letnie)

dotyczy pozostałych klas
(technikum 5 letnie)

15 tygodni

I półrocze - od 01.IV.2022 r. do 16.XII.2022 r.

Zagrożenia do 10.XI.2022 r.

Wystawianie ocen do 06.XII.2022 r.

Klasyfikacja półroczna klas IV – 13.XII.2022 r.

17 tygodni (85 dni nauki)

I półrocze - od 01.IX.2022 r. do 15.I.2023 r.

Zagrożenia do 06.XII.2022 r.

Wystawianie ocen do 05.I.2023 r.

Klasyfikacja półroczna klas I-III – 10.I.2023 r.

15 tygodni

II półrocze - od 19.XII.2022 r. do 28.IV.2023 r.

Zagrożenia do 17.III.2023 r.

Wystawianie ocen do 20.IV.2023 r.

Klasyfikacja roczna klas IV 24.IV.2023 r.

18,4 tygodni (92 dni nauki)

II półrocze - od 16.I.2023 r. do 23.VI.2023 r.

Zagrożenia do 12.V.2023 r.

Wystawianie ocen do 12.VI.2023 r.

Klasyfikacja roczna klas I-III 19.VI.2023 r.

   

 

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 – 23 czerwca 2023 roku o godz. 9.00 (piątek)

 

Ferie oraz przerwy świąteczne:

1) zimowa przerwa świąteczna (Boże Narodzenie) - od 23.XII.2022 r. do 31.XII.2022 r.

2) ferie zimowe - od 30.I.2023 r. do 12.II.2023 r.

3) wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc) - od 06.IV.2023 r. – do 11.IV.2023 r.

4) ferie letnie - 24.VI.2023 r. – 31.VII.2023 r.

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych - 23.VI.2023 r.

Zakończenie zajęć dla klas programowo najwyższych Technikum - 28.IV.2023 r.

 

Egzaminy:

1) Egzamin maturalny

- część pisemna - 04 maja 2023 r. - j. polski - poziom podstawowy

- część pisemna - 05 maja 2023 r. - matematyka - poziom podstawowy

- część pisemna - 08 maja 2023 r. - j. angielski - poziom podstawowy

2) Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

- Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

 

Zebrania z rodzicami - - godzina 16.30:

wszystkich klas - 06.IX.2022; 10.XI.2022; 06.XII.2022; 17.III.2023; 23.V.2023

Uwaga ! Dodatkowe spotkania z rodzicami wg potrzeby i uznania wychowawcy klasy w uzgodnieniu z dyrekcją szkoły.

 

 

L.p.

Temat

Data

Dzień tygodnia

1.        

Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022

30.VIII.2022

wtorek

2.        

Nadzór pedagogiczny. Plany pracy.

15.IX.2022

czwartek

3.        

Program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2021/2022. Analiza egzaminu maturalnego

27.IX.2022

wtorek

4.        

RP szkoleniowa. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) i wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia (WOFU)

X.2022 r.

wtorek

5.        

RP szkoleniowa. Zintegrowany System Umiejętności – jak rozwijać kompetencje osobiste i zawodowe ?

XI.2022

wtorek

6.        

Klasyfikacja semestralna klas programowo najwyższych oraz śródokresowa analiza wyników nauczania i wychowania pozostałych klas

13.XII.2022

wtorek

7.        

Klasyfikacja semestralna klas I-III

10.I.2023

wtorek

8.        

RP szkoleniowa. Prawda, dobro i piękno – w drodze do dojrzałości i odpowiedzialnych decyzji.

II.2023

wtorek

9.        

RP szkoleniowa. Diagnozowanie niepowodzeń uczniów.

III.2023

wtorek

10.    

Szkolenie RP dotyczące Matury 2023

IV.2023

wtorek

11.    

Klasyfikacja klas IV.

24.IV.2023

wtorek

12.    

Szkolenie RP dotyczące egzaminów zawodowych

V.2023

wtorek

13.    

Klasyfikacja roczna klas I - III

19.06.2023

poniedziałek

14.    

Podsumowanie pracy szkoły

30.06.2023

wtorek

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Data

Dzień tygodnia

Przyczyna

14.X.2022

piątek

Dzień dyrektorski

31.X.2022

poniedziałek

Dzień dyrektorski

01.XI.2022

wtorek

Wszystkich Świętych

11.XI.2022

piątek

Święto Niepodległości

06.I.2023

piątek

Święto Trzech Króli

01.V.2023

Poniedziałek

Święto Pracy

02.V.2023

wtorek

Dzień Flagi Narodowej/Dzień dyrektorski

03.V.2023

środa

Święto Konstytucji

04.V.2023

czwartek

Dzień dyrektorski/Matura 2023

05.V.2023

piątek

Dzień dyrektorski/Matura 2023

08.V.2023

poniedziałek

Dzień dyrektorski/Matura 2023

08.VI.2023

czwartek

Boże Ciało

VI.2023

2 dni

Dzień dyrektorski/Egzamin kwalifikacyjny

 

Planowane uroczystości szkolne

Data

Dzień tygodnia

Nazwa

01.IX.2022

czwartek

Uroczyste rozpoczęcie roku szklonego

30.IX.2022

piątek

Akademia z okazji dnia Patrona, Uroczystość przyjęcia szkoły do Stowarzyszenia Europea, Dzień Chłopaka, Otrzęsiny klas I

13.X.2022

czwartek

Akademia z okazji DEN, Wybory Samorządu Uczniowskiego i Pocztu Sztandarowego

10.XI.2022

czwartek

Przegląd Pieśni Patriotycznej

06.XII.2022

wtorek

Przegląd piosenki świątecznej

14.II.2023

wtorek

Walentynki Szkolne

21.III.2023

wtorek

Dzień Wiosny

21.IV.2023

Piątek

II Grudziądzki Piknik Naukowy

Drzwi Otwarte

V.2023

 

Biegi im. Władysława Grabskiego

VI.2023

 

Turniej siatkówki plażowej