Organizacja r.szk. 2021/22

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 - 01 września 2021 roku o godz.9.00 (środa)

Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa półrocza:

dotyczy kl. IV

dotyczy pozostałych klas

15 tygodni

I półrocze - od 01.09.2021 r. do 10.12.2021 r.

Wystawianie ocen do 02.12.2021 r.

18 tygodni

I półrocze - od 01.09.2021 r. do 14.01.2022 r.

Wystawianie ocen do 05.01.2022 r.

15 tygodni

II półrocze - od 13.12.2021 r. do 29.04.2022 r.

Wystawianie ocen do 19.04.2022 r.

20 tygodni (w tym dwa tygodnie ferii)

II półrocze - od 17.01.2022 r. do 24.06.2022 r.

Wystawianie ocen do 14.06.2022 r.

   

 

Ferie, przerwy świąteczne i dni wolne:

1) zimowa przerwa świąteczna - od 23.12.2021 r. do 31.12.2021 r.

2) ferie zimowe - od 17.01.2022 r. do 30.01.2022 r.

3) wiosenna przerwa świąteczna - od 14.04.2022 r. – do 19.04.2022 r.

4) ferie letnie - 25.06.2022 r. – 31.08.2022 r.

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych - 24.06.2022 r.

Zakończenie zajęć dla klas programowo najwyższych Technikum - 29.04.2022 r.

 

Egzaminy:

1) Egzamin maturalny

- część pisemna - 04 maja 2022 r. - j. polski - poziom podstawowy

- część pisemna - 05 maja 2022 r. - matematyka - poziom podstawowy

- część pisemna - 06 maja 2022 r. - j. angielski - poziom podstawowy

2) Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

- Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

Zebrania z rodzicami - poniedziałki - godzina 16.30:

1) wszystkich klas - 06.09.2021 r.; 09.11.2021 r.; 08.02.2022 r.; 17.05.2022 r.;

2) klas programowo najwyższych - 06.09.2021 r.; 09.11.2021 r.; 08.02.2022 r.; 17.03.2022 r.

Uwaga ! Dodatkowe spotkania z rodzicami wg potrzeby i uznania wychowawcy klasy w uzgodnieniu z dyrekcją szkoły.

 

 

Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej:

L.p.

Temat

Data

Dzień tygodnia

1.

Zatwierdzenie planów pracy oraz nadzór pedagogiczny

14.09.2022

wtorek

2.

Program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2021/2022

28.09.2022

wtorek

3.

Szkoleniowa według planu nadzoru

Październik 2021 r.

piątek

4.

Klasyfikacja semestralna klas programowo najwyższych oraz śródokresowa analiza wyników nauczania i wychowania pozostałych klas

09.12.2021

wtorek

5.

Klasyfikacja semestralna pozostałych klas

13.01.2022

czwartek

6.

Szkoleniowa według planu nadzoru

Marzec 2022 r.

wtorek

7.

Szkolenie RP dotyczące Matury 2022

Kwiecień 2022 r

wtorek

8.

Klasyfikacja klas IV i śródokresowa analiza wyników nauczania i wychowania klas I - III

26.04.2021

wtorek

9.

Szkolenie RP dotyczące egzaminów zawodowych

Maj 2022 r.

wtorek

10.

Klasyfikacja roczna klas I - III

21.06.2021

wtorek

11.

Podsumowanie pracy szkoły

30.06.2021

wtorek

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

Data

Dzień tygodnia

Przyczyna

1.11.2021

poniedziałek

Wszystkich Świętych

11.11.2021.

czwartek

Święto Niepodległości

06.01.2022

czwartek

Święto Trzech Króli

03.05.2022

wtorek

Święto Konstytucji

16.06.2022.

czwartek

Boże Ciało

 

DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: 02.11.2021 r.; 12.11.2021 r.; 07.01.2022 r.; 02.05.2022 r.; 04-06.05.2022 r.; 17.06.2022 r.; 2 dni na egzamin zawodowy