Skład Prezydium Rady Rodziców

w Zespole Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego

w Grudziądzu

 

Lp.

Imię i Nazwisko

 

Funkcja

 

 1.

Julia Piotrowicz

przewodnicząca

 2.

Agnieszka Abramek

z-ca przewodniczącej

3.

Radosław Mojek

skarbnik