Zespół Szkół Rolniczych
im. Władysława Grabskiego

KONTO RADY RODZICÓW:

94 1240 3998 1111 0011 0903 3689
Bank Pekao SA I Oddział w Grudziądzu
 

 

Skład Prezydium Rady Rodziców 
w Zespole Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego
w Grudziądzu

 

Lp.

Imię i Nazwisko

 

Funkcja

 

 1.

Weronika Rewińska-Seremet

przewodnicząca

 2.

Iwona Pawłowicz

z-ca przewodniczącej

3.

Robert Ryszkowski

członek