Młodzież Zespołu Szkół Rolniczych w Grudziądzu wzięła udział w spotkaniu organizowanym przez Ośrodek Analiz Cegielskiego przy wsparciu Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” dotyczącym zasad oraz efektywnych sposobów prowadzenia bezpośredniej sprzedaży produktów przez rolników.

Przyszli rolnicy zostali zapoznani z przepisami prawnymi dotyczącymi rolniczego handlu detalicznego oraz technikami i reklamą produktów rolnych.