1 września 2020 r. pani dyrektor Beata Kacała  przywitała  wszystkich  zgromadzonych na uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021  i zaprosiła na wędrówkę ku mądrości słowami  … ,,Dzisiaj odsłaniamy nową, niezapisaną jeszcze kartę historii tego miejsca w czasie pandemii. Zapiszmy ją mądrze i odpowiedzialnie, nie tracąc poczucia sensu bycia tutaj razem. Być razem – to znaczy wiedzieć, kim jesteśmy, skąd pochodzimy, jakie wartości nas łączą, jakiego dziedzictwa jesteśmy spadkobiercami, do czego zmierzamy i jaki przyświeca nam cel.

Podczas uroczystości pożegnano wieloletnich pracowników szkoły odchodzących na emeryturę panią Renatę Lamparską, panią Lidię Kozdroń – Kaczmarek i pana Grzegorza Biernata. Słowa podziękowania za trzyletnią współpracę popłynęły w kierunku ustępującej przewodniczącej Rady Rodziców pani Anny Ziętarskiej. W dalszej kolejności pani dyrektor przywitała rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, a nade wszystko uczniów.

Uczczono minutą ciszy 81 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

      Pani dyrektor zachęcała  i zapraszała wszystkich – całą społeczność - do podjęcia wyzwań rozpoczynającego się roku szkolnego, rodziców do podejmowania trudu - szeroko rozumianej odpowiedzialności - za naszą szkolę i za naszą młodzież.