Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 23.10.2020 r. (Dz.U.2020.1870) - od poniedziałku - 26 października 2020 wszystkie zajęcia w Zespole Szkół Rolniczych, przez najbliższe 2 tygodnie będą odbywały się w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji zamieszczonym w e- dzienniku.

.