16-22 listopada przypada Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. W ramach tego wydarzenia uczniowie

 klas III:  technikum  weterynaryjnego, technikum organizacji reklamy i technikum rolniczego, 16.11.2020 r. wzięli udział w szkoleniu pt. „Odkryj swój talent-zbuduj swoją pewność na niepewnym rynku pracy”. Spotkanie poprowadził przedstawiciel Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gdańsku -  Damian Orzeł. W trakcie warsztatów prowadzący przedstawił czynniki, które warunkują zmianę pracy t.j. wzrost długości życia, rozwój inteligentnych maszyn i systemów, nowe struktury organizacyjne, programowanie, rozwój kontaktów międzynarodowych, nowe technologie multimedialne. Zwrócił uwagę młodzieży na potrzebę rozwijania kompetencji, które ułatwią im odnalezienie się na rynku pracy: myślenia projektowego, współpracy wirtualnej, kompetencji międzykulturowych, zarządzania, umiejętności korzystania z nowych mediów, myślenia obliczeniowego, transdyscyplinarności, inteligencji społecznej, myślenia niekonwencjonalnego, szybkiej adaptacji oraz odkrywania sensu.