Grudziądz, 28.08.2020 r.

 KALENDARZ ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH

WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W GRUDZIĄDZU

 I . ORGANIZACJA ROKU:

L.p.

Termin

Data

1.        

Rok szkolny 2020/2021

01.09.2020 – 31.08.2021

2.        

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

01.09.2020 – 25.06.2021

3.        

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2020 – 31.12.2020

4.        

Koniec I semestru dla klasy IV

11.12.2020

5.        

Koniec I semestru dla klas I - III

12.02.2021

6.        

Ferie zimowe    

15.02.2021 –26.02.2021

7.

Rekolekcje wielkopostne

03.2021

8.        

Wiosenna przerwa świąteczna 

01.04.2021 – 06.04.2021

9.        

Ostatni dzień zajęć dydaktyczno – wychowawczych klas maturalnych

 30.04.2021 (piątek)

10.    

Rozdanie świadectw klas maturalnych

30.04.2021 (piątek)

11.    

Ferie letnie

28.06.2021 – 31.08.2021

  1. ZEBRANIA RAD PEDAGOGICZNYCH:

L.p.

Temat

Data

Dzień tygodnia

1.

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

28.08.2020

piątek

2.

Zatwierdzenie planów pracy oraz nadzór pedagogiczny

15.09.2020

wtorek

3

Szkolenie Rady Pedagogicznej

18.09.2020

piątek

4.

Omówienie wyników egzaminu maturalnego i zawodowego

08.10.2020

czwartek

5.

Szkolenie Rady Pedagogicznej

15.10.2020

czwartek

6.

Klasyfikacja semestralna klas IV

Śródokresowa analiza wyników nauczania i wychowania  klas I-III

08.12.2020

wtorek

7.

Klasyfikacja semestralna klas I-III        

09.02.2021

wtorek

8.

Klasyfikacja klas IV i śródokresowa analiza wyników nauczania i wychowania klas I - III

27.04.2021

wtorek

9.

Klasyfikacja roczna klas I - III

22.06.2021

wtorek

10.

Podsumowanie pracy szkoły

30.06.2021

wtorek

 III .          WYWIADÓWKI:

L.p.

Termin

Dzień tygodnia

Godz.

1.

04.09.2020 

piątek

15:30 i 16:45

2.

11.09.2020

piątek

15:30 i 16:45

3.

11.12.2020

piątek

16:00

4

18.12.2020

piątek

16:00

5.

05.02.2021

piątek

16:00

6.

12.02.2021

piątek

16:00

7.

30.04.2021

piątek

16:00

8.

07.05.2021

piątek

16:00

  1. PRAKTYKI ZAWODOWE:

L.p.

JESIEŃ

JESIEŃ

WIOSNA

2 tygodnie

2 tygodnie

2 tygodnie

21.09.2020 - 02.10.2020

12.10.2020-23.10.2020

19.04.2021 - 30.04.2021

1.

II TW4

II TW5

II TW4

2.

II TR/TRe4

III TOR/TR

II TR/TRe4

3.

II TTD/TMRiA4

III TW

 II TTD/TMRiA4

4.

II TMRiA/TTD5

III TMRIA/TTD

 II TAK/TR/TRe5

5.

 

 

 III TR grupa

6.

 

 

 

 V .  PRÓBNE EGZAMINY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

  1. Próbny egzamin maturalny:

L.p.

Przedmiot

CKE

OPERON/inne

Planowany termin

1

Język polski

 

 styczeń 2021

2

Matematyka

 

 styczeń 2021

3.

Język angielski

 

 styczeń 2021

4.

Język niemiecki

 

 styczeń 2021

5.

Inne przedmioty

 

 

 

  1. Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

                    podczas rekolekcji wielkopostnych.

  1. EGZAMIN MATURALNY

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

maj

Godz. 9:00

Godz. 14:00

4

wtorek

J. polski – pp

 

5

środa

Matematyka  - pp

 

6

czwartek

J. angielski – pp,

 

7

piątek

J. angielski - pr

 

8,9 sobota, niedziela

10

poniedziałek

J. polski  - pr

 

11       

wtorek

Matematyka – pr

Wiedza o społeczeństwie – pr

12

środa

Biologia – pr

 

13

czwartek

Geografia – pr

J. niemiecki –pp

14

piątek

Chemia – pr

J. niemiecki  –pr

15, 16 sobota, niedziela

17

poniedziałek

Historia –pr

J. rosyjski – pr

18

wtorek

Fizyka – pr

 

19

 środa  Informatyka - pr  

 

 

 

Część ustna egzaminu maturalnego

Język polski - nie będzie prowadzona

Języki obce - nie będzie prowadzona

 

EGZAMIN MATURALNY – terminy poprawkowe

– część pisemna – 24.08.2021.(wtorek)godz.- 9:00

– część ustna –  nie będzie prowadzona

 

VII. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

 

Sesja 2.: Czerwiec – lipiec 2021

Część pisemna

Część praktyczna

 

W kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja („d”)

W pozostałych kwalifikacjach („w”)

 

 

 

 

  1. DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH:

L.p.

Data

Dzień tygodnia

Przyczyna

Uwagi

1.        

1.11.2020

niedziela

Wszystkich Świętych

 

2.        

11.11.2020

środa

Święto Niepodległości

 

3.        

01.01.2021

piątek

Nowy Rok

 

4.

06.01.2021

środa

Trzech Króli

 

5.        

02.05.2021

niedziela

Święto Flagi

 

6.        

03.05.2021

poniedziałek

Święto Konstytucji

 

7.        

04.05.2021

wtorek

Egzamin maturalny z j. polskiego

Do dyspozycji dyrektora

8.        

05.05.2021

środa

Egzamin maturalny z matematyki

Do dyspozycji dyrektora

9.        

06.05.2021

czwartek

Egzamin maturalny z j. angielskiego

Do dyspozycji dyrektora

10.        

03.06.2021

czwartek

Boże Ciało

 

11.    

   

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (cz. pisemna)

Do dyspozycji dyrektora

12.    

   

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (dokumentacja)

Do dyspozycji dyrektora