Zespół Szkół Rolniczych
im. Władysława Grabskiego

TERMINY PRAKTYK ZAWODOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024  

     Klasa

   Profil

   Ilość uczniów

      Termin praktyk

           I półrocze

        Termin praktyk

            II półrocze

II Wb

TW

29

 

08.04.-19.04.2024 r.

II DRe

TTD

TRe

12

14

 

08.04.-19.04.2024 r.

08.04.-19.04.2024 r.

II TAK

TAK

21

 

08.04.-19.04.2024 r.

II Wa

TW

29

 

06.05.-17.05.2024 r.

II TR

TR

24

 

06.05.-17.05.2024 r.

II TMR

TMRiA

 

22

 

 

06.05.-17.05.2024 r.

 

 

 

 

 

III TTD

TTD

21

09.10.-20.10.2023 r.

11.03.-22.03.2024 r.

III AR

TAK

TR

16

11

09.10.-20.10.2023 r.

09.10.-20.10.2023 r.

11.03.-22.03.2024 r.          

11.03.-22.03.2024 r.  

III TW

TW

19

09.10.-20.10.2023 r.

11.03.-22.03.2024 r.

III TMW

TMRiA

TW

12

13

09.10.-20.10.2023 r.

09.10.-20.10.2023 r.

11.03.-22.03.2024 r.

11.03.-22.03.2024 r.

 

 

 

 

 

IV MD5

TMRiA

TTD

10

7

11.12.-22.12.2023 r.

11.12.-22.12.2023 r.

 

IV TW5

TW

21

11.12.-22.12.2023 r.

 

IV RW5

TR

TW

8

12

25.09.-06.10.2023r.

25.09.-06.10.2023r.

 

   

             Praktyki w Czechy :  4 tygodnie, 08.04.- 03.05.2024 r.