Zespół Szkół Rolniczych
im. Władysława Grabskiego

                         

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

 

Przewodnicząca - Julia Kurminowska   III TW5

Zastępca przewodniczącej - Martyna Pawlikowska   II TW

Skarbnik - Kinga Abramek    IV ARR

Członek - Martyna Mroczkowska    I TW 5

Członek - Wanessa Treder    III TW 5

Członek - Zuzanna Sornat    II TW 5

 

 Opiekunowie samorządu:

mgr inż. Paweł Mańka

lek. wet. Tomasz Doda