SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

 

Przewodniczący - Wiktor Potulski   III TW5

Zastępca przewodniczącego - Oliwia Fornal   III TW4

Skarbnik - Kinga Abramek    III TAK 5

Członek - Laura Ciepluch    III TW 4

Członek - Sara Zielińska    III TAK 5

Członek - Arkadiusz Grzelak    II TW 5

 

 Opiekunowie samorządu:

mgr inż. Grażyna Aleksandrowicz

lek. wet. Tomasz Doda