UTP Bydgoszcz

Nasi uczniowie kończąc NASZĄ SZKOŁĘ  mogą kontynuować naukę na Uniwersytecie Techniczno - Przyrodniczym. 
 
 

1. Architektura krajobrazu: https://www.youtube.com/watch?v=PgAmxlxPVew

2. Rolnictwo: https://www.youtube.com/watch?v=-z3s5HGZmiQ&t=6s

3. Biotechnologia: https://www.youtube.com/watch?v=mZXM0PAtD4w&t=4s

4. Zielarstwo i fitoterapia: https://www.youtube.com/watch?v=sK793VQKxmQ&t=8s

5. Towaroznawstwo spożywcze: https://www.youtube.com/watch?v=1sqs1ZH9vGc&t=14s