Od dnia 4 września 2017 roku w naszej szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny. Zachęcamy wszystkich rodziców i opiekunów do systematycznego odwiedzania e- dziennika. W razie jakichkolwiek problemów z logowaniem i obsługą e- dziennika prosimy o kontakt z wychowawcą klasy.

                        

Maria Krupińska nauczycielka produkcji roślinnej ZSR w Grudziądzu, wzięła udział w doskonaleniu zawodowym zrealizowanym w ramach programu unijnego pod nazwą: Program szkolenia dla mobilności kadry w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER. Program realizowany był na zasadach programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe.Tematem szkolenia było „Stosowanie innowacyjnych rozwiązań i technologii w działalności produkcyjno - usługowej warunkiem rozwoju obszarów wiejskich w Europie”. Pobyt i szkolenie miało miejsce w Centrum Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Rolnictwie DEULA w Nienburgu w Niemczech. Termin realizacji szkolenia:  od 20.08 do 01.09. 2017r. W ramach dokształcania nauczyciel zapoznał się z aktualnym rozwojem rolnictwa i kształceniem w zawodach rolniczych, wizytował nowoczesne gospodarstwa. Odwiedził m.in. fabrykę CLASS  zajmującą się produkcją nowoczesnych maszyn rolniczych oraz Zakłady w Wolfsburgu poznając nowoczesne konstrukcje środków transportowych. Udział w szkoleniu mogą wziąć nauczyciele zawodu, kształcący w  rożnych typach szkół zawodowych.

Fot: Hala praktycznej nauki zawodu w Deula w Nienburgu

Czytaj więcej: Doskonalenie zawodowe nauczycieli ZSR

W dniu 21 kwietnia 2017 czworo uczniów naszej szkoły wzięło udział w etapie regionalnym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Etap ten w bieżącym roku organizował Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. Przedstawicielom naszej szkoły należy się pochwała za całkiem niezłe wyniki. Najwyższe czwarte miejsce uzyskał Bartosz Piernik (III TA) w bloku produkcji roślinnej, co kwalifikuje go do etapu centralnego. Piąte miejsce w bloku mechanizacji rolnictwa zajął Paweł Pawlos z klasy IV TMR. Siódme miejsca zajęli: Jakub Walewski (IV TR) w bloku produkcji zwierzęcej oraz Joanna Lubińska (IV TA) w bloku agrobiznesu.
Gratulujemy!