11 listopada 2019r. delegacja naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w obchodach 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie wraz z nauczycielami i dyrekcja wysłuchali przemówienia Prezydenta Miasta Grudziądza oraz obejrzeli występ uczniów Szkoły Podstawowej nr 21 w Grudziądzu.

 

 

W piątek 8 listopada w auli naszej szkoły odbył się uroczysty apel z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie mogli poznać historię pomocy, jakiej przy okazji odbudowy państwa polskiego w latach 1917-1922 udzieliły Stany Zjednoczone. Przypomniano sylwetki najważniejszych polskich polityków okresu międzywojennego oraz ich zasługi w procesie budowy II Rzeczpospolitej. Pani dyrektor wręczyła nagrody dla klas: III Technikum Weterynaryjnego, I Technikum Weterynaryjnego, II Technikum Weterynaryjnego, które zwyciężyły w IV Przeglądzie Piosenki Patriotycznej, a społeczność uczniowska mogła posłuchać ich występu.

19 listopada 2019r  gościliśmy w naszej szkole p. Natalię Bojarską-Cieślukowską, specjalistkę ds. szkolnictwa w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Spotkała się z młodzieżą ZSR w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Naszego gościa podjęli uczniowie z technikum technologii drewna, ponieważ to właśnie oni najwięcej zawdzięczają PSSE, a dokładnie - wyposażenie pracowni obróbki drewna, bez którego nauka byłaby niemożliwa. W spotkaniu wzięli również przedstawiciele innych kierunków. Pani Bojarska przedstawiła młodzieży, czym zajmuje się PSSE. Ponadto podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się  przedstawiciele jakich zawodów są obecnie poszukiwani. W toku dyskusji młodzież sprecyzowała, co kryje się pod pojęciem przedsiębiorczości oraz zrozumiała, które kompetencje kluczowe są najistotniejsze w jej  kształceniu. Końcowe rozważania dotyczyły prognozowania, które zawody można uznać za przyszłościowe oraz czy roboty są w stanie zastąpić człowieka w pracy.

 

 

W dniu 31.X 2019r. wolontariusze Zespołu Szkół Rolniczych po raz kolejny odpowiedzieli na apel Towarzystwa Opieki nad Zabytkami - Oddział w Grudziądzu. Uczniowie wzięli udział w kweście na odnowę zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Farnym. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy poświęcili swój czas przyczyniając się do odnowy zabytkowej części cmentarza.

 

 29 października o godzinie 12.00 przy pomniku 10 Pomordowanych Grudziądzan rozpoczęła się uroczystość patriotyczna upamiętniająca mieszkańców naszego miasta rozstrzelanych przez hitlerowców w pierwszej publicznej egzekucji w 1939 r. Inscenizację historyczną przygotowali uczniowie klas mundurowych III Liceum Ogólnokształcącego.  Na uroczystość przybyły liczne delegacje grudziądzkich szkół. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas I TMRiA i  ARR. Wszystkie delegacje złożyły przy pomniku kwiaty i znicze.

 

21 października uczniowie klas I, III, IV Technikum Architektury Krajobrazu wzięli udział w obchodach Dnia Krajobrazu w Centrum ekologicznym w Zakurzewie. Uczniowie uczestniczyli w wykładach na temat: „Starorzecza w krajobrazie Doliny Dolnej Wisły i „Monitoring przyrodniczy starorzeczy na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe ”. Wszyscy uczestnicy wzięli udział w spacerze krajobrazowym z Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie do miejscowości Zakurzewo – okolice starorzeczy i ujścia rzeki Osy do Wisły, połączony z akcją #sprzątaMY. Celem spaceru było pokazanie uczestnikom urozmaiconego krajobrazu Doliny Dolnej Wisły, na obszarze której utworzono Park Krajobrazowy Góry Łosiowe.