Dnia 28.11.2019 roku, wzorem lat ubiegłych przy Zespole Szkół Rolniczych zaparkował mobilny punkt poboru krwi z Bydgoszczy. Chętnych do oddania krwi było 43, z czego krew oddało 38 wolontariuszy.

Nasi uczniowie oddali przeszło 17 litrów krwi. Większość zapisanych uczniów oddało krew po raz pierwszy. Byli też i tacy, którzy mimo młodego wieku mają już legitymacje honorowego dawcy krwi - u niektórych pojawiła się już „czwarta pieczątka”. Krwiobus to świetna zachęta dla uczniów, aby pomóc innym. Taka akcja, oprócz tego, że wspomaga ona bank krwi, daje też inną korzyść dla samych wolontariuszy-szybką diagnostykę.

Najwięcej krwiodawców było z klasy III TAK/TR-10 osób oraz III TW- 7 osób. Jednakże każda klasa trzecia i czwarta  miała w krwiobusie swojego przedstawiciela. Rekordzistami wśród krwiodawców są wolontariusze z klasy IV TMR – Karol Waszewski i Michał Szamotalski, którzy już po raz piąty oddali krew.

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom!

Dnia 3 grudnia 2019 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu najlepsi uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymali z rąk Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty  Pana Marka Gralika  stypendia Prezesa Rady Ministrów.  Wśród tych najlepszych znalazł się uczeń  naszej szkoły. Jakub Zdziech jest uczniem klasy IV Technikum Mechanizacji Rolnictwa  i Agrotroniki . Nagrodzona została nie tylko ciężka praca Jakuba , jaką  włożył w naukę, ale i poświęcenie związane z rozwijaniem zainteresowań.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

                          

Wszyscy będziemy pamiętać Pana Janusza, naszego absolwenta, jako wspaniałego człowieka, na którego zawsze mogliśmy liczyć.

Był człowiekiem nietuzinkowym, otwartym, szczerym i uczciwym we wzajemnych kontaktach.

Będzie nam brakowało jego życzliwości i szczerego uśmiechu.

Młodzież Zespołu Szkół Rolniczych w Grudziądzu wzięła udział w spotkaniu organizowanym przez Ośrodek Analiz Cegielskiego przy wsparciu Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” dotyczącym zasad oraz efektywnych sposobów prowadzenia bezpośredniej sprzedaży produktów przez rolników.

Przyszli rolnicy zostali zapoznani z przepisami prawnymi dotyczącymi rolniczego handlu detalicznego oraz technikami i reklamą produktów rolnych.

 

                               

       

11 listopada 2019r. delegacja naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w obchodach 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie wraz z nauczycielami i dyrekcja wysłuchali przemówienia Prezydenta Miasta Grudziądza oraz obejrzeli występ uczniów Szkoły Podstawowej nr 21 w Grudziądzu.

 

 

W piątek 8 listopada w auli naszej szkoły odbył się uroczysty apel z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie mogli poznać historię pomocy, jakiej przy okazji odbudowy państwa polskiego w latach 1917-1922 udzieliły Stany Zjednoczone. Przypomniano sylwetki najważniejszych polskich polityków okresu międzywojennego oraz ich zasługi w procesie budowy II Rzeczpospolitej. Pani dyrektor wręczyła nagrody dla klas: III Technikum Weterynaryjnego, I Technikum Weterynaryjnego, II Technikum Weterynaryjnego, które zwyciężyły w IV Przeglądzie Piosenki Patriotycznej, a społeczność uczniowska mogła posłuchać ich występu.