Od 18 listopada 2019r. uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu zostają objęci opieką stomatologiczną przez Wojskową Specjalistyczną Przychodnię Lekarską w Grudziądzu.

Badania profilaktyczne wykonywane będą zawsze we wtorki w godz. 8.00-11.00 w budynku nr 3poradnia Stomatologiczna – ul. Legionów 57. Rejestracja pod nr tel. 56 64 40 971 lub 261 48 31 63. Leczenie stomatologiczne odbywać się będzie w innych terminach po uprzedniej rejestracji.

Każdorazowo na badanie profilaktyczne lub leczenie konieczna jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna dziecka (druk do pobrania u wychowawcy klasy).