Plan lekcji ZSR - obowiązuje od 02.09.2020 r.                                                                                                                                                                          
  Nr l. Godz. I TR / TW-5       Nr l. Godz. I TMRiA / TTD-5       Nr l. Godz. I TW - 5       Nr l. Godz. II TAK / TR / TRe-5        Nr l. Godz. II TMRiA / TTD-5        Nr l. Godz. II TW-5        Nr l. Godz. II TR / TRe-4        Nr l. Godz. II TMRiA / TTD-4       Nr l. Godz. II TW-4       Nr l. Godz. III TMRiA / TTD       Nr l. Godz. III TOR / TR       Nr l. Godz. III TW       Nr l. Godz. IV TAK / TR       Nr l. Godz. IV TOR / TMRiA       Nr l. Godz. IV TW    
  wychowawca mgr Maria Krupińska N. s.   wychowawca mgr Sylwia Murawska N. s.   wychowawca mgr Beata Zalewska N. s.   wychowawca dr inż. Arkadiusz Wojciechowski N. s.   wychowawca mgr Grzegorz Garbino N. s.   wychowawca mgr Grażyna Grzonkowska N. s.   wychowawca mgr Aleksandra Drozd - Piernik N. s.   wychowawca mgr Andrzej Wegner N. s.   wychowawca mgr Mirosłwa Dąbrowska N. s.   wychowawca mgr Małgorzata Dzwonkowska N. s.   wychowawca mgr Marta Fesser N. s.   wychowawca mgr inż. Elżbieta Dolińska N. s.   wychowawca mgr Anna Kurpińska N. s.   wychowawca mgr Małgorzta Zacharek N. s.   wychowawca mgr Mariola Kaczmarek N. s.
Pn 1 8:10- 8:55     / informatyka  … /AW … /6 Pn 1 8:10- 8:55 przepisy ruchu drogowego / technika wyrobów stolarskich  PC / ID … / 52 Pn 1 8:10- 8:55       Pn 1 8:10- 8:55 obiekty małej arch. kraj. / integr. prod. rośl. /  przekaz i komunikat w rekl. GA / KM / MS …/48/ … Pn 1 8:10- 8:55 historia  MF 42 Pn 1 8:10- 8:55 prowadzenie prod. zwierz. i usług inseminacyjnych  ED  / WA 46 / 45 Pn 1 8:10- 8:55 w-f gr. a /  przekaz i komunikat w rekl. MD / MS / 8 Pn 1 8:10- 8:55 w-f gr. a / MD / … sala gim. / … Pn 1 8:10- 8:55       Pn 1 8:10- 8:55 pod. elekt. i elektr./ napr., ren. i kon. wyrob. stol. gr. I (AG)/gr. II (PM) WK /AG/PM  … /… Pn 1 8:10- 8:55 język niemiecki gr. 1c / … GG / … 12 / … Pn 1 8:10- 8:55 matematyka  GZ 62 Pn 1 8:10- 8:55 religia  PS  47 Pn 1 8:10- 8:55 język angieski gr. 3c / … AK / … 61/… Pn 1 8:10- 8:55 matematyka  MK 63
2 9:00 - 9:45 w-f  MD sala gim. 2 9:00 - 9:45 matematyka  GZ 62 2 9:00 - 9:45       2 9:00 - 9:45 chemia  BK 64 2 9:00 - 9:45 maszyny rolnicze / rysunek techniczny w branży stolarskiej WK / ID … / 52 2 9:00 - 9:45 prowadzenie prod. zwierz. i usług inseminacyjnych  ED  / WA 46 / 45 2 9:00 - 9:45 matematyka  MK 63 2 9:00 - 9:45 maszyny rolnicze / rysunek techniczny w branży stolarskiej WK / ID … /52 2 9:00 - 9:45 religia  AD   2 9:00 - 9:45 eksploatacja systemów mech. /napr., ren. i kon. wyrob. stol. gr. I (AG)/gr. II (PM) PC / AG/PM  … / … 2 9:00 - 9:45 elementy prawa, etyki i psychologii / planowanie i organizacja produkcji rol. MZ / KM 58 / 48 2 9:00 - 9:45 religia  PS   2 9:00 - 9:45 język angielski / język niemiecki  AK / GG 61 /12 2 9:00 - 9:45 język niemiecki gr. 3b / … GG / … 12 / … 2 9:00 - 9:45 język angielski 3a/ język niemiecki gr. 3b AK / GG 61 / 12
3 9:50 - 10:35 język niemiecki GG 12 3 9:50 - 10:35 informatyka / maszyny i narzędzia AW / PM … / … 3 9:50 - 10:35 język polski  MB 60 3 9:50 - 10:35 podstawy przedsiębiorczości GA   3 9:50 - 10:35 podstawy konstrukcji maszyn / w-f (TTD) WK / MD   3 9:50 - 10:35 prowadzenie prod. zwierz. i usług inseminacyjnych  ED  / WA 46 / 45 3 9:50 - 10:35 religia  AD   3 9:50 - 10:35 podstawy konstrukcji maszyn / naprawa i renowacja  WK / AG …/… 3 9:50 - 10:35 matematyka  KM 63 3 9:50 - 10:35 pojazdy rolnicze / technologia wyrobów stol. PC / ID …/52 3 9:50 - 10:35 organizacja i techniki reklamy / język obcy w rolnictwie MZ / AK 58 / 61 3 9:50 - 10:35 religia  PS   3 9:50 - 10:35 język polski  BO 59 3 9:50 - 10:35 organizacja i techniki reklamy / fizyka - zakres rozszerzony AD / BK 61 / 64 3 9:50 - 10:35 historia i społeczeństwo  MF 42
4 10:55 - 11:40 technika w rolnictwie / bhp WK /  AW   4 10:55 - 11:40 język niemiecki  GG 12 4 10:55 - 11:40 religia  AD   4 10:55 - 11:40 stylizacja ogrodów / produkcja zwierz. / podstawy reklamy GA / ED / MZ …/ 46 / 58 4 10:55 - 11:40 pojazdy rolnicze / materiałoznawstwo i technologia PC / PM   4 10:55 - 11:40 biologia / fizyka  WZ / BK  51 / 64 4 10:55 - 11:40 produkcja zwierzęca / podstawy reklamy ED / MZ 46 / 58 4 10:55 - 11:40 pojazdy rolnicze / materiałoznawstwo i technologia PC / PM …/… 4 10:55 - 11:40 język polski  BO 59 4 10:55 - 11:40 język obcy w technice rolniczej/ technologia wyrobów stol. AK / ID 61 / 52 4 10:55 - 11:40 w-f gr. 1gc  / w-f gr. a  MD / SM sala gim. 4 10:55 - 11:40 w-f  SM sala gim. 4 10:55 - 11:40 matematyka  GZ 62 4 10:55 - 11:40 historia i społeczeństwo  MF 42 4 10:55 - 11:40 język polski  MB 60
5 11:45 - 12:30 produkcja zwierzęca / chów hodowla i inseminacja ED  / WA 46 / 45 5 11:45 - 12:30 geografia  MF 42 5 11:45 - 12:30 edukacja dla bezpieczeństwa  AW   5 11:45 - 12:30 język polski  BO 59 5 11:45 - 12:30 pojazdy rolnicze /  materiałoznawstwo i technologia PC / PM   5 11:45 - 12:30 biologia / fizyka  WZ / BK  51 / 64 5 11:45 - 12:30 matematyka  MK 63 5 11:45 - 12:30 pojazdy rolnicze /  materiałoznawstwo i technologia PC / PM …/… 5 11:45 - 12:30 diagnostyka weterynaryjna  TD 65 5 11:45 - 12:30 maszyny rolnicze /  technologia wyrobów stol. WK / ID … / 52 5 11:45 - 12:30 projektowanie kampanii reklamowej / działalność gospodarcza  AD / MZ  7 / 58 /74 5 11:45 - 12:30 język polski  MB 60 5 11:45 - 12:30 godzina z wychowawcą AK  61 5 11:45 - 12:30 w-f gr. 1gc SM sala gim. 5 11:45 - 12:30 w-f gr. a / w-f gr. 1gc MD / SM  sala gim. 
6 12:35 - 13:20 produkcja roślinna / anatomia i fizjologia zwierząt KM/ ED 48 / 46 6 12:35 - 13:20 bhp / materiałoznawstwo i technologia AW / PM … / … 6 12:35 - 13:20 geografia  MF 42 6 12:35 - 13:20 język niemiecki  GG 12 6 12:35 - 13:20 biologia  WZ 51 6 12:35 - 13:20 chów, hodowla i inseminacja  WA 45 6 12:35 - 13:20 historia MB 60 6 12:35 - 13:20 język obcy w technice rolniczej / język obcy w przemyśle drzewnym BZ / AK 47 / 61 6 12:35 - 13:20 godzina z wychowawcą MD   6 12:35 - 13:20 matematyka  MK 63 6 12:35 - 13:20 projektowanie kampanii reklamowej / prowadzenie produkcji rolniczej  AD / WK / PC  7 / 58 / 74 6 12:35 - 13:20 choroby i pielęgnacja zwierząt  TD 65 6 12:35 - 13:20 obiekty małej architektury krajobrazu / działalność gospodarcza w rol.  AG / MZ 50 / 58 6 12:35 - 13:20 w-f gr. 1gc SM sala gim. 6 12:35 - 13:20 w-f gr. a / w-f gr. 1gc MD / SM  sala gim. 
7 13:25 - 14:10 bhp / anatomia i fizjologia zwierząt AW / ED … / 46 7 13:25 - 14:10 podstawy rolnictwa / materiałoznawstwo i technologia KM / PM 48 7 13:25 - 14:10 w-f  MD sala gim. 7 13:25 - 14:10 biologia  WZ 51 7 13:25 - 14:10 podstawy przedsiębiorczości  GA   7 13:25 - 14:10 matematyka  GZ 62 7 13:25 - 14:10 religia  AD   7 13:25 - 14:10 język angielski gr. 3a/ język angielski gr. 3ab BZ / AK 47 /61 7 13:25 - 14:10 język angielski gr. 3ab/ język niemiecki gr. 3b AK / MD 61 / 45 7 13:25 - 14:10 historia i społeczeństwo  MF 42 7 13:25 - 14:10 projektowanie kampanii reklamowej / prowadzenie produkcji rolniczej  AD /WK / PC  7 7 / 58 / 74  7 13:25 - 14:10 działalność gospodarcza  MZ 58 7 13:25 - 14:10 w-f SM sala gim. 7 13:25 - 14:10 język polski  BO 59 7 13:25 - 14:10 higiena zwierząt rzeźnych i mięsa TD  65
8 14:15 - 15:00 … / anatomia i fizjologia zwierząt … / ED … / 46 8 14:15 - 15:00  … / materiałoznawstwo i technologia … / PM … / 48 8 14:15 - 15:00 w-f  MD sala gim. 8 14:15 - 15:00 obiekty małej arch. kraj. / integr. prod. rośl. / podstawy reklamy GA / KM / MZ …/48/ 58 8 14:15 - 15:00 język polski  BO 59 8 14:15 - 15:00 informatyka gr. 1rg (15 os.)/  AW/  6/  8 14:15 - 15:00 … / podstawy reklamy … / MZ  … / 58 8 14:15 - 15:00 język angielski gr. 3a/ język angielski gr. 3ab BZ / AK 47 /61 8 14:15 - 15:00 język angielski gr. 3ab/ język niemiecki gr. 3b AK / MD 61 / 45 8 14:15 - 15:00 język niemiecki gr. 1d GG 12 8 14:15 - 15:00 projektowanie kampanii reklamowej / prowadzenie produkcji rolniczej  AD / WK / PC  7 / 58 / 74  8 14:15 - 15:00       8 14:15 - 15:00 w-f SM sala gim. 8 14:15 - 15:00 matematyka  GZ 62 8 14:15 - 15:00      
9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50  … / materiałoznawstwo i technologia … / PM … / 48 9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50      
   [1]                                                                                                                                                                                
Wt 1 8:10- 8:55 język polski MG 8 Wt 1 8:10- 8:55 podstawy konstrukcji maszyn  / …  WK / … … / … Wt 1 8:10- 8:55 plastyka  AL.   Wt 1 8:10- 8:55 urządz. i piel. terenów w prakt.  / produkcja zw. w prakt. / kreacja w reklamie GA/ ED / AD …/46/  Wt 1 8:10- 8:55 eksploatacja pojazdów w praktyce / maszyny i narzędzia  PC / PM … / …  Wt 1 8:10- 8:55 matematyka  GZ 62 Wt 1 8:10- 8:55 matematyka  MK 63 Wt 1 8:10- 8:55 podstawy rolnictwa / maszyny i narzędzia  KM / PM 48 / ... Wt 1 8:10- 8:55 choroby i pielęgnacja zwierząt RY  48 Wt 1 8:10- 8:55       Wt 1 8:10- 8:55 elementy prawa, etyki i psychologii / MZ /  58 / … Wt 1 8:10- 8:55 analityka weterynaryjna  TD 65 Wt 1 8:10- 8:55       Wt 1 8:10- 8:55       Wt 1 8:10- 8:55 język polski  MB 60
2 9:00 - 9:45 język polski MG 8 2 9:00 - 9:45 plastyka  AL.   2 9:00 - 9:45 anatomia i fizjologia zwierząt w prakt. / prow. prod. zw. i usług insem. w prakt. RY / WA  .../ 45 2 9:00 - 9:45 urządz. i piel. terenów w prakt.  / produkcja zw. w prakt. / kreacja w reklamie GA/ ED / AD …/46/ 2 9:00 - 9:45 eksploatacja pojazdów w praktyce / obróbka zasadnicza (gr. 1)/ obróbka zasadnicza (gr. 2) PC / PM/ AG   2 9:00 - 9:45 chemia  BK 64 2 9:00 - 9:45 działalność gospodarcza w rolnictwie / ... MZ /  58/ … 2 9:00 - 9:45 język polski  MB 60 2 9:00 - 9:45 matematyka  MK 63 2 9:00 - 9:45       2 9:00 - 9:45 matematyka  GZ 62 2 9:00 - 9:45 analityka weterynaryjna  TD 65 2 9:00 - 9:45       2 9:00 - 9:45 język polski  BO 59 2 9:00 - 9:45 historia i społeczeństwo  MF 42
3 9:50 - 10:35 plastyka  AL   3 9:50 - 10:35 język polski  BO 59 3 9:50 - 10:35 anatomia i fizjologia zwierząt w prakt. / prow. prod. zw. i usług insem. w prakt. RY / WA  .../ 45 3 9:50 - 10:35 urządz. i piel. terenów w prakt./ produkcja zw. w prakt. / kreacja w reklamie GA/ ED / AD …/46/ 3 9:50 - 10:35 eksploatacja pojazdów w praktyce / obróbka zasadnicza (gr. 1)/ obróbka zasadnicza (gr. 2) PC / PM/ AG   3 9:50 - 10:35 język polski  MB 60 3 9:50 - 10:35 język angielski   BZ 47 3 9:50 - 10:35 matematyka  MK 63 3 9:50 - 10:35 religia  AD 48 3 9:50 - 10:35 w-f  MD sala gim. 3 9:50 - 10:35 matematyka  GZ 62 3 9:50 - 10:35 diagnostyka weterynaryjna  TD 65 3 9:50 - 10:35       3 9:50 - 10:35 geografia - zakres rozszerzony /fizyka - zakres rozszerzony  MF / BK 42 / 64 3 9:50 - 10:35 działalność gospodarcza  MZ 58
4 10:55 - 11:40 chemia  BK 64 4 10:55 - 11:40 biologia  WZ 51 4 10:55 - 11:40 anatomia i fizjologia zwierząt w prakt. / prow. prod. zw. i usług insem. w prakt. RY / WA  .../ 45 4 10:55 - 11:40 rośliny ozdobne   / produkcja zw. w prakt. / kreacja w reklamie GA/ ED / AD …/46/ 4 10:55 - 11:40 eksploatacja maszyn w praktyce / obróbka zasadnicza (gr. 1)/ obróbka zasadnicza (gr. 2) WK/ PM/ AG   4 10:55 - 11:40 matematyka  GZ 62 4 10:55 - 11:40 język angielski   BZ 47 4 10:55 - 11:40 religia / język niemiecki gr. 1c (3 osoby)   AD / GG 48 / 12 4 10:55 - 11:40 język niemiecki gr. 1c GG/ … 12/… 4 10:55 - 11:40 w-f  MD sala gim. 4 10:55 - 11:40 język polski  BO 59 4 10:55 - 11:40  choroby i pielęgnacja zwierząt TD 65 4 10:55 - 11:40 … / działalność gospodarcza w rol. … / MZ … / 58 4 10:55 - 11:40 geografia - zakres rozszerzony / ekspolatacja systemów agrotroni.  MF / PC 42 / … 4 10:55 - 11:40 matematyka  MK 63
5 11:45 - 12:30 biologia  WZ 51 5 11:45 - 12:30 chemia BK 64 5 11:45 - 12:30 język angielski  BZ 47 5 11:45 - 12:30 rośliny ozdobne  / produkcja roślinna /  strategia w rekl. GA/ KM / MS …/48/ 5 11:45 - 12:30 eksploatacja maszyn w praktyce / obróbka pom. ( gr. 1) / obróbka pom. (gr. 2) WK/ PM/ AG   5 11:45 - 12:30 zabiegi weterynaryjne  TD /  RY 65 / 11 5 11:45 - 12:30 produkcja roślinna / w-f gr. 1gc KM / SM 48/ sala gim. 5   w-f gr. ab / … MD / … sala gim. / … 5 11:45 - 12:30 w-f gr. ab/ w-f gr. gc/ MD/ SM sala gim.  5 11:45 - 12:30 historia i społeczeństwo MF 42 5 11:45 - 12:30 język angielski gr. 3c / … AK / …  61 / … 5 11:45 - 12:30 biologia  RZ 8 5 11:45 - 12:30 język polski  BO 59 5 11:45 - 12:30 projektowanie kampanii reklamowej /ekspolatacja systemów agrotroni.  AD / PC 7 / … 5 11:45 - 12:30 matematyka  MK 63
6 12:35 - 13:20 język niemiecki  GG 12 6 12:35 - 13:20 w-f  SM sala gim. 6 12:35 - 13:20 biologia  WZ 51 6 12:35 - 13:20 rośliny ozdobne  / produkcja zwierz. / przekaz i komunikat w rekl. GA/ ED / MS …/46/ 6 12:35 - 13:20 eksploatacja maszyn w praktyce / obróbka pom. ( gr. 1) / obróbka pom. (gr. 2) WK/ PM/ AG   6 12:35 - 13:20 zabiegi weterynaryjne  TD /  RY 65 / 11 6 12:35 - 13:20 produkcja zwierzęca / przekaz i komunikat w rekl.  ED / MS  46 / 60 6 12:35 - 13:20 historia  DM 60 6 12:35 - 13:20 chów, hodowla i inseminacja  WA 45 6 12:35 - 13:20 godzina z wychowawcą  MD 62 6 12:35 - 13:20 historia i społeczeństwo  MF 42 6 12:35 - 13:20 język obcy w weterynarii BZ 47 6 12:35 - 13:20 biologia  RZ 8 6 12:35 - 13:20 projektowanie kampanii reklamowej /ekspolatacja systemów agrotroni.  AD / PC 7 / … 6 12:35 - 13:20 godzina z wychowawcą MK 63
7 13:25 - 14:10 produkcja roślinna / chów hodowla i inseminacja KM / WA 48 / 45 7 13:25 - 14:10 w-f  SM sala gim. 7 13:25 - 14:10 język niemiecki  GG 12 7 13:25 - 14:10 historia  DM   7 13:25 - 14:10 działalność w branży mechaniczno rol. / obróbka pom. ( gr. 1) / obróbka pom. (gr. 2) MZ/ PM/ AG   7 13:25 - 14:10 zabiegi weterynaryjne  TD /  RY 65 / 11 7 13:25 - 14:10 podstawy przedsiębiorczości  GA 50 7 13:25 - 14:10 język angielski gr. 3a  / język angielski gr. 3ab BZ / AK 47 / 61 7 13:25 - 14:10 język angielski gr. 3ab/ język niemiecki gr. 3b AK / MD 61 /… 7 13:25 - 14:10 matematyka  MK 63 7 13:25 - 14:10 geografia - zakr. roz. / biologia - zakr. roz. MF / WZ 42 /51 7 13:25 - 14:10 matematyka  GZ 62 7 13:25 - 14:10 język polski  BO 59 7 13:25 - 14:10 projektowanie kampanii reklamowej /ekspolatacja systemów agrotroni.  AD / PC 7 / … 7 13:25 - 14:10 biologia  RZ 8
8 14:15 - 15:00 produkcja roślinna / anatomia i fizjologia zwierząt KM / ED 48 / 46 8 14:15 - 15:00 historia  MD 8 14:15 - 15:00       8 14:15 - 15:00 język angielski BZ 47 8 14:15 - 15:00 maszyny rolnicze / obróbka pom. ( gr. 1) / obróbka pom. (gr. 2) WK/ PM/ AG   8 14:15 - 15:00 zabiegi weterynaryjne  TD /  RY 65 / 11 8 14:15 - 15:00 działalność gospodarcza w produkcji rolniczej/  MZ  / …  58 / … 8 14:15 - 15:00   GG/ … 12/ … 8 14:15 - 15:00 … / język angielski gr. 1a  … / BZ   / 47 8 14:15 - 15:00       8 14:15 - 15:00 język polski  BO 59 8 14:15 - 15:00 biologia  RZ 8 8 14:15 - 15:00       8 14:15 - 15:00 projektowanie kampanii reklamowej /ekspolatacja systemów agrotroni.  AD / PC 7 / … 8 14:15 - 15:00      
9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50      
                                                                                                                                                                                   
Śr 1 8:10- 8:55 godzina wychowawcza KM 48 Śr 1 8:10- 8:55 matematyka  GZ 62 Śr 1 8:10- 8:55 anatomia i fizjologia zwierząt  RY  46 Śr 1 8:10- 8:55 matematyka  MK 63 Śr 1 8:10- 8:55 historia  MF 52 Śr 1 8:10- 8:55 podstawy przedsiębiorczości GA   Śr 1 8:10- 8:55 w-f gr. a / planowanie kampanii reklamowej w prakt.  MD / MS sala gim./… Śr 1 8:10- 8:55 w-f gr. a / obróbka pomocnicza  MD / PM/AG sala gim. / 74/75 Śr 1 8:10- 8:55 diagnostyka weterynaryjna TD 65 Śr 1 8:10- 8:55       Śr 1 8:10- 8:55 język angielski gr. 3a / projektowanie kampanii reklamowej gr. gz1/ prow. prod. rol. AK/AD/WA 61/7/45 Śr 1 8:10- 8:55       Śr 1 8:10- 8:55 język polski  BO  59 Śr 1 8:10- 8:55 religia  PS 58 Śr 1 8:10- 8:55      
2 9:00 - 9:45 język angielski  BZ 47 2 9:00 - 9:45 godzina z wychowawcą SM 8 2 9:00 - 9:45 matematyka  GZ 62 2 9:00 - 9:45 język polski  BO 59 2 9:00 - 9:45 godzina z wychowawcą  GG 12 2 9:00 - 9:45 choroby i pielęgnacja zwierząt  RY   2 9:00 - 9:45 w-f gr. a /  planowanie kampanii reklamowej w prakt.  MD / MS sala gim./… 2 9:00 - 9:45 w-f gr. a / obróbka pomocnicza  MD / PM/AG sala gim. / 74/75 2 9:00 - 9:45 podstawy przedsiębiorczości GA 50 2 9:00 - 9:45 matematyka  MK 63 2 9:00 - 9:45 język angielski gr. 3a / projektowanie kampanii reklamowej gr. gz1/prow. prod. rol. AK/AD/WA 61/7/45 2 9:00 - 9:45       2 9:00 - 9:45 historia i społeczeństwo MB  60 2 9:00 - 9:45 geografia - zakres rozszerzony / fizyka - zakres rozszerzony MF/ BK  42 / 64 2 9:00 - 9:45 administracja weterynaryjna  TD 65
3 9:50 - 10:35 historia  MG 8 3 9:50 - 10:35 religia  AD 50 3 9:50 - 10:35 fizyka BK 64 3 9:50 - 10:35 język polski  BO 59 3 9:50 - 10:35 matematyka MK 63 3 9:50 - 10:35 język polski  MB 60 3 9:50 - 10:35 prowadzenie produkcji zwierz. /  planowanie kampanii reklamowej w prakt.  ED / MS 46 / … 3 9:50 - 10:35  eksploatacja pojazdów rolniczych /  obróbka pomocnicza   PC / PM/AG 73 / 74/75 3 9:50 - 10:35 zabiegi weterynaryjne gr. I / zabiegi weterynaryjne gr. II TD / RY 65 / 11 3 9:50 - 10:35 w-f  MD sala gim. 3 9:50 - 10:35 geografia - zakres rozszerzony  /  prow. prod. rol. MF/WA 42 / 45 3 9:50 - 10:35 matematyka  GZ 62 3 9:50 - 10:35 język angielski / język niemiecki  AK / MD 61 / 48 3 9:50 - 10:35 język angielski 1a / język niemiecki 1c AK / GG 61 / 12 3 9:50 - 10:35 język angielski 1a / język niemiecki 1d AK / MD 61 / 48
4 10:55 - 11:40 historia  MG 8 4 10:55 - 11:40 język niemiecki  GG 12 4 10:55 - 11:40 bhp AW 8 4 10:55 - 11:40 religia  AD 50 4 10:55 - 11:40 geografia  MF 42 4 10:55 - 11:40 język polski  MB 60 4 10:55 - 11:40 prowadzenie produkcji zwierz. / produkcja reklamy w praktyce ED / AD 46 / 7 4 10:55 - 11:40  eksploatacja pojazdów rolniczych /  obróbka pomocnicza   PC / PM/AG 73 / 74/75 4 10:55 - 11:40 zabiegi weterynaryjne gr. I / zabiegi weterynaryjne gr. II TD / RY 65 / 11 4 10:55 - 11:40 religia  PS 48 4 10:55 - 11:40 organizacja i techniki reklamy/ prow. prod. rol. MZ/WA 58/45 / 45 4 10:55 - 11:40 matematyka  GZ 62 4 10:55 - 11:40 język polski  BO  59 4 10:55 - 11:40 historia i społeczeństwo MF 42 4 10:55 - 11:40 matematyka  MK 63
5 11:45 - 12:30 fizyka  BK 64 5 11:45 - 12:30 podstawy konstrukcji maszyn  / informatyka  WK / AW 50 / 6 5 11:45 - 12:30 język polski  MB 60 5 11:45 - 12:30 religia  AD 50 5 11:45 - 12:30 język niemiecki (TMRiA) / język angielski (TTD)  GG/BZ 12 / 47 5 11:45 - 12:30 język niemiecki gr. I / język niemiecki gr. II GG/DM 12/61 5 11:45 - 12:30 prowadzenie produkcji zwierz. / produkcja reklamy w praktyce ED / AD 46 / 7 5 11:45 - 12:30  eksploatacja pojazdów rolniczych / obróbka zasadnicza   PC / PM/AG 73 / 74/75 5 11:45 - 12:30 zabiegi weterynaryjne gr. I / zabiegi weterynaryjne gr. II TD / RY 65 / 11 5 11:45 - 12:30 język polski  BO 59 5 11:45 - 12:30 działalność gospodarcza w reklamie / biologia - zakres rozszerzony  MZ/WZ 58/51 5 11:45 - 12:30 historia i społeczeństwo MF 42 5 11:45 - 12:30 matematyka  GZ 62 5 11:45 - 12:30 w-f  SM sala gim. 5 11:45 - 12:30 w-f gr. a / w-f gr. gc MD/SM sala gim.
6 12:35 - 13:20 język polski MG 8 6 12:35 - 13:20 edukacja dla bezpieczeństwa  AW 8 6 12:35 - 13:20 historia  MF 42 6 12:35 - 13:20 biologia - zakres roz. (TAK  i TR) / język angielski - zakres roz. (Tre) WZ / BZ 51 / 47 6 12:35 - 13:20 język polski  BO 59 6 12:35 - 13:20 chów, hodowla i inseminacja  WA 45 6 12:35 - 13:20 język obcy w rolnictwie / produkcja reklamy w praktyce AK / AD 61 / 7 6 12:35 - 13:20  eksploatacja maszyn rolniczych / obróbka zasadnicza   WK/ PM/AG 73/74/75 6 12:35 - 13:20 zabiegi weterynaryjne gr. I / zabiegi weterynaryjne gr. II TD / RY 65 / 11 6 12:35 - 13:20 religia  PS 50 6 12:35 - 13:20 matematyka  GZ 62 6 12:35 - 13:20 język polski  MB 60 6 12:35 - 13:20 w-f  SM sala gim. 6 12:35 - 13:20 godzina z wychowawcą MZ 58 6 12:35 - 13:20 język niemiecki 1b  GG 12
7 13:25 - 14:10 edukacja dla bezpieczeństwa  AW 8 7 13:25 - 14:10 język polski  BO 59 7 13:25 - 14:10 chów hodowla i inseminacja  WA 45 7 13:25 - 14:10       7 13:25 - 14:10 geografia  MF 42 7 13:25 - 14:10 biologia  WZ 51 7 13:25 - 14:10 język polski  MG 12 7 13:25 - 14:10  eksploatacja maszyn rolniczych / obróbka zasadnicza   WK/ PM/AG 73/74/75 7 13:25 - 14:10 zabiegi weterynaryjne gr. I / zabiegi weterynaryjne gr. II TD / RY 65 / 11 7 13:25 - 14:10 język niemiecki 3b/ język angielski 3ab MD/BZ 48 /47 7 13:25 - 14:10 język niemiecki gr. 3b/ … MD/… 48 /… 7 13:25 - 14:10 język niemiecki gr. 3b / język angielski 3a / język angielski gr. 3ab MD / AK / BZ 48 / 61 / 47 7 13:25 - 14:10 obiekty małej architektury krajobrazu / organizacja produkcji rolniczej GA / ED  50 / 46 7 13:25 - 14:10 matematyka  GZ 62 7 13:25 - 14:10 religia  PS 50
8 14:15 - 15:00 informatyka (nr 1-4) gr. TR / … / anatomia i fizjologia zwierząt AW / … /ED 6 /…/ 46 8 14:15 - 15:00 religia  AD 8 8 14:15 - 15:00 informatyka (nr 1-12) / … AW / … 6 / … 8 14:15 - 15:00       8 14:15 - 15:00 działalność w branży mechaniczno rol. / maszyny i narzędzia  MZ / PM 58 / 50 8 14:15 - 15:00 geografia  MF 42 8 14:15 - 15:00 język polski  MG 12 8 14:15 - 15:00  eksploatacja maszyn rolniczych / maszyny i narzędzia WK/PM 73/50 8 14:15 - 15:00 zabiegi weterynaryjne gr. I / zabiegi weterynaryjne gr. II TD / RY 65 / 11 8 14:15 - 15:00 język niemiecki 3b/ język angielski 3ab MD/BZ  48 /47 8 14:15 - 15:00 język niemiecki gr. 3b/  MD/… 48 /… 8 14:15 - 15:00 język niemiecki gr. 3b / język angielski 3a / język angielski gr. 3ab MD / AK / BZ  48 / 61 / 47 8 14:15 - 15:00 matematyka  GZ 62 8 14:15 - 15:00       8 14:15 - 15:00 religia  PS 50
9 15:05 - 15:50 religia  AD 8 9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50 religia  PS 50 9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50      
                                                                                                                                                                                   
Cz 1 8:10-8:55 matematyka  MK 63 Cz 1 8:10-8:55 ... / maszyny i narzędzia  … / PM … / … Cz 1 8:10-8:55 prow. prod. zw. i usług insem. w prakt. / anatomia i fizjologia zwierząt w prakt. WA / RY 45 / 46 Cz 1 8:10-8:55 historia  MD   Cz 1 8:10-8:55 … / w-f (TTD) …/MD …/sala gim Cz 1 8:10-8:55 język angielski gr. a1 /  AK /  61 /  Cz 1 8:10-8:55       Cz 1 8:10-8:55 maszyny rolnicze  / naprawa i renowacja  WK / AG … / … Cz 1 8:10-8:55 wiedza o kulturze  MM Cz 1 8:10-8:55 fizyka - zakres rozszerzony /  SD 64 Cz 1 8:10-8:55 język angielski gr. 3c / … AK / … 61 / … Cz 1 8:10-8:55 analityka weterynaryjna  TD 65 Cz 1 8:10-8:55 biologia  RZ 8 Cz 1 8:10-8:55 geografia - zakres rozszerzony / eksploatacja syst. mechatronicznych w rol. MF / PC  42 / 74 Cz 1 8:10-8:55 język angielski gr. 3ab/ … BZ / … 47 / …
2 9:00 - 9:45 geografia  MF 42 2 9:00 - 9:45 historia  DM   2 9:00 - 9:45 prow. prod. zw. i usług insem. w prakt. / anatomia i fizjologia zwierząt w prakt. WA / RY 45 / 46 2 9:00 - 9:45 w-f  SM sala gim. 2 9:00 - 9:45 podstawy konstrukcji maszyn / w-f (TTD)  WK/MD …/sala gim 2 9:00 - 9:45 język angielski gr. a1 /  AK /  61 /  2 9:00 - 9:45 wiedza o kulturze  MM   2 9:00 - 9:45 pod. konst. maszyn / naprawy, renowacje i konserwacje wyr. stolarskich WK / AG … / … 2 9:00 - 9:45 matematyka  MK 63 2 9:00 - 9:45 fizyka - zakres rozszerzony /  SD 64 2 9:00 - 9:45 język angielski gr. 3c / … AK / … 61 / … 2 9:00 - 9:45 analityka weterynaryjna  TD 65 2 9:00 - 9:45 biologia  RZ 8 2 9:00 - 9:45 … / eksploatacja syst. mechatronicznych w rol. … / PC  … / 74 2 9:00 - 9:45 język angielski gr. 3ab/ … BZ / … 47 / …
3 9:50 - 10:35 w-f  MD sala gim. 3 9:50 - 10:35 fizyka   SD    3 9:50 - 10:35 prow. prod. zw. i usług insem. w prakt. / anatomia i fizjologia zwierząt w prakt. WA / RY 45 / 46 3 9:50 - 10:35 język angielski  BZ 47 3 9:50 - 10:35 język polski  BO 59 3 9:50 - 10:35 historia  DM 46 3 9:50 - 10:35 język angielski  BZ 47 3 9:50 - 10:35 wiedza o kulturze  MM 60 3 9:50 - 10:35 matematyka  MK 63 3 9:50 - 10:35 maszyny rolnicze /obróbka zasad. w wyt. wyrobów stolarskich WK/ PM / AG …/ 3 9:50 - 10:35 historia i społeczeństwo MF 42 3 9:50 - 10:35 zabiegi weterynaryjne  TD 65 3 9:50 - 10:35 projekty obiek. arch. krajobazu/ organizacja prod. rol. GA / KM 50 / 48 3 9:50 - 10:35 proj. kampanii reklamowej /eksploatacja syst. mechatronicznych w rol. AD / PC 7 / 74 3 9:50 - 10:35 biologia  RZ 8
4 10:55 - 11:40 biologia - zakres rozszerzony  WZ 51 4 10:55 - 11:40 fizyka  - zakres rozrzerzony  SD    4 10:55 - 11:40 język niemiecki  GG 12 4 10:55 - 11:40 godzina z wychowawcą WA 45 4 10:55 - 11:40 matematyka  MK 63 4 10:55 - 11:40 historia  DM 46 4 10:55 - 11:40 działalność gospodarcza w rolnictwie / język obcy w działalności rekl. MZ / BZ  58 / 47 4 10:55 - 11:40 język polski  MB 60 4 10:55 - 11:40 choroby i pielęgnacja zwierząt RY  62 4 10:55 - 11:40 eksploatacja pojazdów rolniczych / obróbka zasad. w wyt. wyrobów stolarskich PC / PM / AG 74/ … 4 10:55 - 11:40 godzina z wychowawcą  MF 42 4 10:55 - 11:40 zabiegi weterynaryjne  TD 65 4 10:55 - 11:40 projekty obiek. arch. krajobazu/ organizacja prod. rol. GA / KM 50 / 48 4 10:55 - 11:40 projektowanie kampanii reklamowej / … AD / … 7 / … 4 10:55 - 11:40 biologia  RZ 8
5 11:45 - 12:30 w-f  MD sala gim. 5 11:45 - 12:30 w-f SM sala gim. 5 11:45 - 12:30 anatomia i fizjologia zwierząt  RY  46 5 11:45 - 12:30 fizyka  SD   5 11:45 - 12:30 język niemiecki (TMRiA) / język angielski (TTD)  GG/BZ 12 / 47 5 11:45 - 12:30 język niemiecki gr.nII  / język niemiecki gr. N1 GG / MD 12 / 46 5 11:45 - 12:30 biologia - zakr. rozszerzony / ... WZ 51 5 11:45 - 12:30 matematyka  KM  63 5 11:45 - 12:30 historia  DM 42 5 11:45 - 12:30 eksploatacja pojazdów rolniczych / obróbka zasad. w wyt. wyrobów stolarskich PC / PM / AG 74/… 5 11:45 - 12:30 matematyka  GZ 62 5 11:45 - 12:30 zabiegi weterynaryjne  TD 65 5 11:45 - 12:30 projekty obiek. arch. krajobazu/ organizacja prod. rol. GA / KM 50 / 48 5 11:45 - 12:30 projektowanie kampanii reklamowej / … AD / … 7 / … 5 11:45 - 12:30 biologia  RZ 8
6 12:35 - 13:20 produkcja zwierzęca / … ED / … 46 / … 6 12:35 - 13:20 język angielski  BZ 47 6 12:35 - 13:20 chów hodowla i inseminacja  WA 45 6 12:35 - 13:20 rośliny ozd. w aranżacji wnętrz w prakt /prod. rośl. w prakt./prod. rekl. w prakt. GA/KM/AD 50/48/7 6 12:35 - 13:20 w-f (TMRiA) / działalność gospodarcza w przemyśle drz.  SM/MZ sala gim./58 6 12:35 - 13:20 w-f gr. 1gc / w-f gr. d SM / DM sala gim. 6 12:35 - 13:20 język niemiecki  GG 12 6 12:35 - 13:20 fizyka - zakres rozrzeszony SD   6 12:35 - 13:20 biologia - zakr. rozsz. WZ 51 6 12:35 - 13:20 eksploatacja pojazdów rolniczych  / obróbka zasad. w wyt. wyrobów stolarskich PC / PM / AG 74/ … 6 12:35 - 13:20 język polski  BO 59 6 12:35 - 13:20 zabiegi weterynaryjne  TD 65 6 12:35 - 13:20 biologia  RZ 8 6 12:35 - 13:20 matematyka  GZ 62 6 12:35 - 13:20 matematyka  MK 63
7 13:25 - 14:10       7 13:25 - 14:10 język angielski  BZ 47 7 13:25 - 14:10 biologia WZ 51 7 13:25 - 14:10 rośliny ozd. w aranżacji wnętrz w prakt /prod. rośl. w prakt./prod. rekl. w prakt. GA/KM/AD 50/48/7 7 13:25 - 14:10 fizyka  SD   7 13:25 - 14:10 prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych  ED / WA 46 / 45  7 13:25 - 14:10 … / w-f gr. gc  … / SM … / sala gim. 7 13:25 - 14:10 … / w-f gr. ab/  … / MD … / sala gim.  7 13:25 - 14:10 w-f gr. ab / w-f gr. gc  MD / SM sala gim.  7 13:25 - 14:10 eksploatacja pojazdów rolniczych  / obróbka zasad. w wyt. wyrobów stolarskich PC / PM / AG 74/ … 7 13:25 - 14:10 działalność gospodarcza / … MZ /  58/… 7 13:25 - 14:10 zabiegi weterynaryjne  TD 65 7 13:25 - 14:10 biologia  RZ 8 7 13:25 - 14:10 język polski  BO 59 7 13:25 - 14:10 język polski  MB 60
8 14:15 - 15:00       8 14:15 - 15:00 język polski  BO 59 8 14:15 - 15:00 godzina z wychowawcą   BZ 47 8 14:15 - 15:00 rośliny ozdobne /produkcja roślinna/prod. / prod. rekl. w prakt. GA/KM/AD 50/48/7 8 14:15 - 15:00 fizyka - zakres rozszerzony  SD   8 14:15 - 15:00 prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych  ED / WA 46 / 45  8 14:15 - 15:00 produkcja roślinna /  KM /  48 /  8 14:15 - 15:00 … / w-f gr. ab/  … / MD … / sala gim.  8 14:15 - 15:00 w-f gr. ab / w-f gr. gc  MD / SM sala gim.  8 14:15 - 15:00 pojazdy rolnicze  / obróbka zasad. w wyt. wyrobów stolarskich PC / PM / AG 74/ … 8 14:15 - 15:00 organizacja i techniki reklamy / … MZ /  58/… 8 14:15 - 15:00 zabiegi weterynaryjne  TD 65 8 14:15 - 15:00 religia  PS 62 8 14:15 - 15:00       8 14:15 - 15:00 biologia  RZ 8
9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50 religia  PS   9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50     9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50      
   [2]                                                                                                                                                                                
Pt 1 8:10- 8:55 produkcja zwierzęca w praktyce / prowadzenie producji zw. i insem. ED/ WA 46 / 45 Pt 1 8:10- 8:55 CKZ / …     Pt 1 8:10- 8:55 matematyka  GZ 62 Pt 1 8:10- 8:55 informatyka (TAK) /technika w rol./planowanie kampanii rekl. w prakt. AW/KW/MS 6/…/… Pt 1 8:10- 8:55 przepisy ruchu drogowego / nap., ren. i kons. wyr. stol.(gr.1) PC/AG   Pt 1 8:10- 8:55 informatyka (4 osoby) gr. 3 rg/  AW 6 Pt 1 8:10- 8:55 geografia / zarządzanie procesem realizacji kampanii reklamowej w prakt. MF / AD 42 / 7 Pt 1 8:10- 8:55 przepisy ruchu drogowego / … PC / … 74 / … Pt 1 8:10- 8:55       Pt 1 8:10- 8:55 język angielski gr. 1a /  BZ  47 Pt 1 8:10- 8:55 język angielski gr. 1a /  BZ /  47 /  Pt 1 8:10- 8:55 język angielski gr. 1a / … BZ / … 47 / … Pt 1 8:10- 8:55 język angielski / język niemiecki  AK / GG 61 / 12 Pt 1 8:10- 8:55 język niemiecki gr. 3b / … GG / … 12 / … Pt 1 8:10- 8:55 język angielski gr. 3a/ język niemiecki gr. 3b AK / GG 61 / 12
2 9:00 - 9:45 produkcja zwierzęca w praktyce /  prowadzenie producji zw. i insem. ED/ WA 46 / 45 2 9:00 - 9:45 CKZ / …     2 9:00 - 9:45 w-f  MD sala gim. 2 9:00 - 9:45 rośliny ozdobne /technika w rol./strategia w reklamie GA/KW/AD … / … / … 2 9:00 - 9:45 podstawy rolnictwa / nap., ren. i kons. wyr. stol.(gr.1) KM / AG 48 / … 2 9:00 - 9:45 przepisy ruchu drogowego  PC    2 9:00 - 9:45 technika w rol./ geografia - zakres rozszerzony  WK / AD 74 / 7 2 9:00 - 9:45 matematyka  MK 63 2 9:00 - 9:45 język polski  BO  59 2 9:00 - 9:45 język niemiecki gr. 3b / język angielski gr. 3ab MD /BZ  58/47 2 9:00 - 9:45 język niemiecki gr. 3b /  MD/ 58 /  2 9:00 - 9:45 język angielski gr.3a    / język niemiecki gr. 3b AK/ MD 61 / 58 2 9:00 - 9:45 historia i społeczeństwo MB 60 2 9:00 - 9:45 … / fizyka - zakres rozszerzony  … / BK  … / 64 2 9:00 - 9:45 administracja weterynaryjna  TD 65
3 9:50 - 10:35 technika w rolnictwie  /  prowadzenie producji zw. i insem. WK / WA .../ 45 3 9:50 - 10:35 CKZ / obróbka pomocnicza w wytwarzniu wyrobów stol. w prakt. … / AG   3 9:50 - 10:35 język polski  MB 60 3 9:50 - 10:35 przepisy ruchu drogowego / informatyka (TR i Tre) PC/ AW … / 6 3 9:50 - 10:35 w-f (TMRiA) / … SM / … sala gim./ … 3 9:50 - 10:35 w-f gr. 1gc / w-f gr. d SM / DM sala gim. 3 9:50 - 10:35 matematyka  MK 63 3 9:50 - 10:35 język niemiecki 1b /  GG 12 3 9:50 - 10:35 język obcy w weterynarii gr. 1az(15 os.)/ język obcy w weterynarii gr. 1bz(14os.) BZ / AK 47 / 61 3 9:50 - 10:35 język polski  BO 59 3 9:50 - 10:35 religia  PS 48 3 9:50 - 10:35 godzina z wychowawcą  ED 46 3 9:50 - 10:35 matematyka  GZ 62 3 9:50 - 10:35 geografia - zakres rozszerzony / fizyka - zakres rozszerzony  MF / BK 42 / 64 3 9:50 - 10:35 higiena zwierząt rzeźnych i mięsa TD  65
4 10:55 - 11:40 język angielski  BZ  47 4 10:55 - 11:40 CKZ / obróbka pomocnicza w wytwarzniu wyrobów stol. w prakt. … / AG   4 10:55 - 11:40 chemia  BK 64 4 10:55 - 11:40 w-f  SM sala gim. 4 10:55 - 11:40 informatyka gr.I  / informatyka gr. II AG / GG 6 / 7 4 10:55 - 11:40 anatomia i fizjologia zwierząt ED 46 4 10:55 - 11:40 godzina z  wychowawcą  AD 42 4 10:55 - 11:40 podstawy przedsiębiorczości  GA 50 4 10:55 - 11:40 przepisy ruchu drogowego  PC 74 4 10:55 - 11:40 matematyka  MK 63 4 10:55 - 11:40 język obcy w działalności reklamowej / prowadzenie produk. rol.  AK / MZ 61 / 58 4 10:55 - 11:40 język polski  MB 60 4 10:55 - 11:40 matematyka  GZ 62 4 10:55 - 11:40 język polski  BO 59 4 10:55 - 11:40 język polski  MB 60
5 11:45 - 12:30 religia  AD   5 11:45 - 12:30 CKZ / obróbka pomocnicza w wytwarzniu wyrobów stol. w prakt. … / AG   5 11:45 - 12:30 język angielski  BZ 47 5 11:45 - 12:30 geografia  MF 42 5 11:45 - 12:30 język angielski (TMRiA) / język niemiecki (TTD)  AK / GG 61 / 12 5 11:45 - 12:30 język angielski gr. aII/informatyka gr. 2 rg (15 osób) AK/ AW 61 / 6 5 11:45 - 12:30 prowadzenie produkcji roślinnej  / kreacja w reklamie KM / AD 48 / 7 5 11:45 - 12:30 matematyka  MK 63 5 11:45 - 12:30 chów, hodowla i insteminacja  WA 45 5 11:45 - 12:30 eksploatacja maszyn rolniczych /dokumentacja tech. wyrobów stol.  WK / ID / 51 5 11:45 - 12:30 w-f gr.1gc / w-f gr. a MD / SM sala gim.  5 11:45 - 12:30 w-f gr. a SM sala gim. 5 11:45 - 12:30 prace w obiektach arch. kraj. / plan. i org. prod. rol. GA / ED 50 / 46 5 11:45 - 12:30 matematyka  GZ 62 5 11:45 - 12:30 kontrola i nadzór weterynaryjny TD 65
6 12:35 - 13:20 przepisy ruchu drogowego / … PC / …   6 12:35 - 13:20 CKZ / bhp … / AW   6 12:35 - 13:20 historia  MF 42 6 12:35 - 13:20 matematyka  MK 63 6 12:35 - 13:20 język angielski (TMRiA) / język niemiecki (TTD)  AK / GG 61 / 12 6 12:35 - 13:20 język angielski gr. aII/ … AK/ … 61 / … 6 12:35 - 13:20 prowadzenie produkcji roślinnej  / kreacja w reklamie KM / AD 48 / 7 6 12:35 - 13:20 religia  AD   6 12:35 - 13:20 prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych AW / ED 45 / 46 6 12:35 - 13:20 eksploatacja maszyn rolniczych /dokumentacja tech. wyrobów stol.  WK / ID /51 6 12:35 - 13:20 w-f gr.1gc / w-f gr. a MD / SM sala gim.  6 12:35 - 13:20 w-f gr. a SM sala gim. 6 12:35 - 13:20 prace w obiektach arch. kraj. /  organizacja prod. rol. GA / MZ 50 / 58 6 12:35 - 13:20 matematyka  GZ 62 6 12:35 - 13:20      
7 13:25 - 14:10 matematyka  MK 63 7 13:25 - 14:10 … / technika wyrobów stolarskich  … / ID /52 7 13:25 - 14:10 religia  AD   7 13:25 - 14:10 język niemiecki GG 12 7 13:25 - 14:10 w-f  / nap., ren. i kons. wyr. stol.(gr.2) SM/ AG sala gim./ … 7 13:25 - 14:10 w-f gr. 1gc / w-f gr. d SM / DM sala gim. 7 13:25 - 14:10 prowadzenie produkcji roślinnej  / kreacja w reklamie KM / AD 48 / 7 7 13:25 - 14:10 godzina z wychowawcą  AW   7 13:25 - 14:10 prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych AW / ED 45 / 46 7 13:25 - 14:10 eksploatacja maszyn rolniczych / język obcy w przemyśle drzewnym WK / AK /51 7 13:25 - 14:10 elementy prawa, etyki i psychologii / MZ /  58 / … 7 13:25 - 14:10 historia i społeczeństwo MF 42 7 13:25 - 14:10 obiekty małej architektury kraj. / … GA / … 50 / … 7 13:25 - 14:10 religia  PS   7 13:25 - 14:10      
8 14:15 - 15:00 informatyka (nr 5-8) gr. TR /  AW   8 14:15 - 15:00       8 14:15 - 15:00 informatyka (nr 13-23) / … AW 6 8 14:15 - 15:00 w-f  SM sala gim. 8 14:15 - 15:00 … / nap., ren. i kons. wyr. stol.(gr.2) … / AG … / … 8 14:15 - 15:00 religia  AD 47 8 14:15 - 15:00 prowadzenie produkcji roślinnej  / kreacja w reklamie KM / AD 48 / 7 8 14:15 - 15:00       8 14:15 - 15:00 prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych AW / ED 45 / 46 8 14:15 - 15:00 eksploatacja maszyn rolniczych / procesy technologiczne w przem. drzew. WK / ID /51 8 14:15 - 15:00 religia  PS 62 8 14:15 - 15:00 język niemiecki gr. 1b GG 12 8 14:15 - 15:00       8 14:15 - 15:00 język angielski gr. 3c / … AK / … 61 / … 8 14:15 - 15:00      
9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50 religia  AD 47 9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50      
I  - język dla zaawansowanych (2-3 godz.) I  - język dla zaawansowanych (2-3 godz.) I  - język dla zaawansowanych (2-3 godz.) I  - język dla zaawansowanych (2-3 godz.) I  - język dla zaawansowanych (2-3 godz.) I  - język dla zaawansowanych (2-3 godz.) I  - język dla zaawansowanych (2-3 godz.) I  - język dla zaawansowanych (2-3 godz.) I  - język dla zaawansowanych (2-3 godz.) I  - język dla zaawansowanych (2-3 godz.) I  - język dla zaawansowanych (2-3 godz.) I  - język dla zaawansowanych (2-3 godz.) I  - język dla zaawansowanych (2-3 godz.) I  - język dla zaawansowanych (2-3 godz.) I  - język dla zaawansowanych (2-3 godz.)
II - język dla początkujących
 (1 godzina)
II - język dla początkujących
 (1 godzina)
II - język dla początkujących
 (1 godzina)
II - język dla początkujących
 (1 godzina)
II - język dla początkujących
 (1 godzina)
II - język dla początkujących
 (1 godzina)
II - język dla początkujących
 (1 godzina)
II - język dla początkujących
 (1 godzina)
II - język dla początkujących
 (1 godzina)
II - język dla początkujących
 (1 godzina)
II - język dla początkujących
 (1 godzina)
II - język dla początkujących
 (1 godzina)
II - język dla początkujących
 (1 godzina)
II - język dla początkujących
 (1 godzina)
II - język dla początkujących
 (1 godzina)
R - rozszerzenie R - rozszerzenie R - rozszerzenie R - rozszerzenie R - rozszerzenie R - rozszerzenie R - rozszerzenie R - rozszerzenie R - rozszerzenie R - rozszerzenie R - rozszerzenie R - rozszerzenie R - rozszerzenie R - rozszerzenie R - rozszerzenie

[1]
zsr:
AWe
[2]
zsr:
AWegner