Plan lekcji ZSR - obowiązuje od 02.09.2020 r.                                                                      
  Nr l. Godz. I TR / TW-5       Nr l. Godz. I TMRiA / TTD-5       Nr l. Godz. I TW - 5       Nr l. Godz. II TAK / TR / TRe-5        Nr l. Godz. II TMRiA / TTD-5        Nr l. Godz. II TW-5        Nr l. Godz. II TMD-4    
  wychowawca mgr Maria Krupińska N. s.   wychowawca mgr Sylwia Murawska N. s.   wychowawca mgr Beata Zalewska N. s.   wychowawca dr inż. Arkadiusz Wojciechowski N. s.   wychowawca mgr Grzegorz Garbino N. s.   wychowawca mgr Grażyna Grzonkowska N. s.   wychowawca mgr Wegner N. s.
Pn 1 8:10- 8:55     / inf … /AW … /6 Pn 1 8:10- 8:55       Pn 1 8:10- 8:55       Pn 1 8:10- 8:55       Pn 1 8:10- 8:55       Pn 1 8:10- 8:55       Pn 1 8:10- 8:55      
2 9:00 - 9:45       2 9:00 - 9:45       2 9:00 - 9:45       2 9:00 - 9:45       2 9:00 - 9:45       2 9:00 - 9:45       2 9:00 - 9:45      
3 9:50 - 10:35       3 9:50 - 10:35 inf / maszyny AW / PM … / … 3 9:50 - 10:35       3 9:50 - 10:35       3 9:50 - 10:35       3 9:50 - 10:35       3 9:50 - 10:35      
4 10:55 - 11:40       4 10:55 - 11:40       4 10:55 - 11:40       4 10:55 - 11:40       4 10:55 - 11:40       4 10:55 - 11:40       4 10:55 - 11:40      
5 11:45 - 12:30       5 11:45 - 12:30       5 11:45 - 12:30 edb AW   5 11:45 - 12:30       5 11:45 - 12:30       5 11:45 - 12:30       5 11:45 - 12:30      
6 12:35 - 13:20       6 12:35 - 13:20 bhp / materiał AW / PM … / … 6 12:35 - 13:20       6 12:35 - 13:20       6 12:35 - 13:20       6 12:35 - 13:20       6 12:35 - 13:20      
7 13:25 - 14:10 bhp / anatomia AW / ED … / 46 7 13:25 - 14:10       7 13:25 - 14:10       7 13:25 - 14:10       7 13:25 - 14:10       7 13:25 - 14:10       7 13:25 - 14:10      
8 14:15 - 15:00       8 14:15 - 15:00       8 14:15 - 15:00       8 14:15 - 15:00       8 14:15 - 15:00       8 14:15 - 15:00 inf gr. 1rg (15 os.)/  AW/  6/  8 14:15 - 15:00      
9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50      
   [1]                                                                                
Wt 1 8:10- 8:55                                                                              
2 9:00 - 9:45                                                                  
3 9:50 - 10:35                                                                  
4 10:55 - 11:40                                                                  
5 11:45 - 12:30                                                                  
6 12:35 - 13:20                                                                  
7 13:25 - 14:10                                                                  
8 14:15 - 15:00                                                                  
9 15:05 - 15:50                                                                  
                                                                                   
Śr 1 8:10- 8:55       Śr 1 8:10- 8:55       Śr 1 8:10- 8:55       Śr 1 8:10- 8:55       Śr 1 8:10- 8:55       Śr 1 8:10- 8:55       Śr 1 8:10- 8:55      
2 9:00 - 9:45       2 9:00 - 9:45       2 9:00 - 9:45       2 9:00 - 9:45       2 9:00 - 9:45       2 9:00 - 9:45       2 9:00 - 9:45      
3 9:50 - 10:35       3 9:50 - 10:35       3 9:50 - 10:35       3 9:50 - 10:35       3 9:50 - 10:35       3 9:50 - 10:35       3 9:50 - 10:35      
4 10:55 - 11:40       4 10:55 - 11:40       4 10:55 - 11:40 bhp AW 8 4 10:55 - 11:40       4 10:55 - 11:40       4 10:55 - 11:40       4 10:55 - 11:40      
5 11:45 - 12:30       5 11:45 - 12:30 konstrukcji m  / inf WK / AW 50 / 6 5 11:45 - 12:30       5 11:45 - 12:30       5 11:45 - 12:30       5 11:45 - 12:30       5 11:45 - 12:30      
6 12:35 - 13:20       6 12:35 - 13:20 edb AW 8 6 12:35 - 13:20       6 12:35 - 13:20       6 12:35 - 13:20       6 12:35 - 13:20       6 12:35 - 13:20      
7 13:25 - 14:10 edb AW 8 7 13:25 - 14:10       7 13:25 - 14:10       7 13:25 - 14:10       7 13:25 - 14:10       7 13:25 - 14:10       7 13:25 - 14:10      
8 14:15 - 15:00 inf (nr 1-4) gr. TR / … / anatomia AW / … /ED 6 /…/ 46 8 14:15 - 15:00       8 14:15 - 15:00 inf (nr 1-12) / … AW / … 6 / … 8 14:15 - 15:00       8 14:15 - 15:00       8 14:15 - 15:00       8 14:15 - 15:00      
9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50      
                                                                                   
Cz 1 8:10-8:55                                                                              
2 9:00 - 9:45                                                                  
3 9:50 - 10:35                                                                  
4 10:55 - 11:40                                                                    
5 11:45 - 12:30                                                                  
6 12:35 - 13:20                                                                    
7 13:25 - 14:10                                                                  
8 14:15 - 15:00                                                                  
9 15:05 - 15:50                                                                  
   [2]                                                                                
Pt 1 8:10- 8:55       Pt 1 8:10- 8:55       Pt 1 8:10- 8:55       Pt 1 8:10- 8:55 inf (TAK) /tech w rol/plan kamp rek AW/KW/MS 6/…/… Pt 1 8:10- 8:55       Pt 1 8:10- 8:55 inf (4 osoby) gr. 3 rg/  AW 6 Pt 1 8:10- 8:55      
2 9:00 - 9:45       2 9:00 - 9:45       2 9:00 - 9:45       2 9:00 - 9:45       2 9:00 - 9:45       2 9:00 - 9:45       2 9:00 - 9:45      
3 9:50 - 10:35       3 9:50 - 10:35       3 9:50 - 10:35       3 9:50 - 10:35 przepisy / inf (TR i Tre) PC/ AW … / 6 3 9:50 - 10:35       3 9:50 - 10:35       3 9:50 - 10:35      
4 10:55 - 11:40       4 10:55 - 11:40       4 10:55 - 11:40       4 10:55 - 11:40       4 10:55 - 11:40 inf gr.I  / inf gr. II AW / GG 6 / 7 4 10:55 - 11:40       4 10:55 - 11:40      
5 11:45 - 12:30       5 11:45 - 12:30       5 11:45 - 12:30       5 11:45 - 12:30       5 11:45 - 12:30       5 11:45 - 12:30       5 11:45 - 12:30      
6 12:35 - 13:20       6 12:35 - 13:20 CKZ / bhp … / AW   6 12:35 - 13:20       6 12:35 - 13:20       6 12:35 - 13:20       6 12:35 - 13:20       6 12:35 - 13:20      
7 13:25 - 14:10       7 13:25 - 14:10       7 13:25 - 14:10       7 13:25 - 14:10       7 13:25 - 14:10       7 13:25 - 14:10       7 13:25 - 14:10 godz z wych AW 8
8 14:15 - 15:00 inf (nr 5-8) gr. TR /  AW 6 8 14:15 - 15:00       8 14:15 - 15:00 inf (nr 13-23) / … AW 6 8 14:15 - 15:00       8 14:15 - 15:00       8 14:15 - 15:00       8 14:15 - 15:00      
9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50      
I  - język dla zaawansowanych (2-3 godz.) I  - język dla zaawansowanych (2-3 godz.) I  - język dla zaawansowanych (2-3 godz.) I  - język dla zaawansowanych (2-3 godz.) I  - język dla zaawansowanych (2-3 godz.) I  - język dla zaawansowanych (2-3 godz.) I  - język dla zaawansowanych (2-3 godz.)
II - język dla początkujących
 (1 godzina)
II - język dla początkujących
 (1 godzina)
II - język dla początkujących
 (1 godzina)
II - język dla początkujących
 (1 godzina)
II - język dla początkujących
 (1 godzina)
II - język dla początkujących
 (1 godzina)
II - język dla początkujących
 (1 godzina)
R - rozszerzenie R - rozszerzenie R - rozszerzenie R - rozszerzenie R - rozszerzenie R - rozszerzenie R - rozszerzenie

[1]
zsr:
AWe
[2]
zsr:
AWegner