Wzorem lat ubiegłych przy Zespole Szkół Rolniczych w dnia 17.11.2022 roku, pojawił się mobilny punkt poboru krwi z Bydgoszczy.

Chętnych osób do oddania krwi było 40, z czego krew oddało 29 wolontariuszy. Nasi uczniowie oddali zatem przeszło 13 litrów krwi. Większość zapisanych uczniów oddało krew po raz pierwszy. Byli też i tacy, którzy mimo młodego wieku mają już legitymacje honorowego dawcy krwi.

Przed akcją uczniowie uczestniczyli w  pogadance z zakresu honorowego krwiodawstwa, którą przeprowadził wieloletni krwiodawca pan dyrektor A. Wojciechowski. Na godzinach wychowawczych uczniowie mieli okazję zapoznać się z materiałami i filmami przekazanym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Grudziądzu dotyczącymi tej problematyki.

Klub HDK przy ZSR w Grudziądzu liczy już 24 lata. SK HDK przy ZSR w Grudziądzu został założony w październiku 1998 roku i działa nieprzerwanie do dziś. Prezesem klubu, a zarazem organizatorem tego wydarzenia  jest pani Mariola Kaczmarek.

Do roku 2021 był jedynym młodzieżowym klubem HDK. W przyszłym roku w ZSR będziemy obchodzić okrągły  jubileusz 25-lecia istnienia klubu!