W dniu 16.11.2022r. w Szczepankach pod Łasinem  odbyło się szkolenie uczniów Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu pt. Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej. Organizatorem szkolenia był ODR Grudziądz, natomiast prelegentkami były panie z Kujawskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Słuchacze poszerzyli wiedzę m.in. z zakresu rolnictwa ekologicznego jako systemu ograniczającego zużycie pestycydów w rolnictwie. UE nakłada na państwa członkowskie zmniejszenie  zużycia środków chemicznych o 50% do 2030r.  tych, które najbardziej obciążają środowisko.

 Jednocześnie Polska zakłada, że w 2030r. na 7%  użytków rolnych będzie  prowadzona uprawa roślin  metodami ekologicznymi. W Polsce aktualnie uprawy ekologiczne zajmują 3,5% UR. Średnia europejska dla tych upraw ma wynieść 25% w 2030r.

Po zakończonym szkoleniu uczniowie otrzymali zaświadczenia o ukończonym kursie oraz zostali zaproszeni na smaczny obiad oraz deser do restauracji Bumerang w Szczepankach.

Uczestnikami było 21 uczniów z następujących klas: IV technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki  oraz IV technikum rolniczego.