17 listopada 2022 r. w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbył się etap wojewódzki Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie, w którym wzięło udział 44 uczniów z 22 szkół. Naszą szkołę reprezentowali Mateusz Kowalczyk i Szymon Mieczyński.

Celem konkursu jest:

- popularyzowanie wśród młodzieży szkół rolniczych znajomości zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy,

- kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie,

- szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród rolników,

- promowanie najlepszych uczniów oraz szkół rolniczych w środowisku oświatowym i społeczeństwie,

- rozwijanie zainteresowań uczniów,

- promowanie szkół podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy o BHP.

Organizatorzy konkursu: Oddział Regionalny KRUS w Bydgoszczy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy, Kujawsko - Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku oraz Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie ufundowali nagrody rzeczowe wszystkim uczestnikom konkursu.