W ramach projektu”   Podnoszenie umiejętności poprzez organizację dodatkowych zajęć i współpracę z pracodawcami oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół zawodowych w Grudziądzu”- realizowanego przez Gminę Miasta Grudziądz w partnerstwie z Syntea S.A.,  uczniowie naszej szkoły realizują kolejny kurs spawania metodą otuloną. Poszerzanie kompetencji zwiększających szansę uczniów na rynku pracy odbywa się w Centrum Kształcenia Zawodowego.