Uczniowie naszej szkoły w ramach ogólnopolskiego wspólnego czytania przyłączyli się do akcji 8 września i odczytali wybrane fragmenty utworu. Towarzyszyła im pani Agata Kiepka, która wcześniej przygotowała teksty lektury. Wydarzenie odbyło się w szkolnej bibliotece i zostało zorganizowane przez panią Grażynę Aleksandrowicz, która zarejestrowała je na oficjalnej stronie Kancelarii Prezydenta.

„Nad Niemnem” jest ważnym dziełem w historii polskiej literatury. Przedstawia społeczeństwo drugiej połowy XIX wieku na tle wydarzeń dziejowych.