„Wzbogać księgozbiór biblioteki szkolnej w nowości czytelnicze”

 

Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich klas Zespołu Szkół Rolniczych im. Wł. Grabskiego z okazji przypadającego w październiku Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

Szczegóły w zakładce Informacje z biblioteki i czytelni oraz u wychowawców i w bibliotece szkolnej.