5.10.2021r. odbyło się  szkolenie z zakresu bhp dla uczniów klas pierwszych zorganizowane przez Placówkę Terenową KRUS w Grudziądzu

Prowadząca przybliżyła uczniom zagrożenia związane z obsługą maszyn i urządzeń, zwierząt, stosowaniem chemicznych środków ochrony roślin, przenoszeniem ciężkich przedmiotów czy wykonywaniem czynności na wysokości.

Prawdopodobieństwo wystąpienia tych problemów można zmniejszyć, przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i identyfikując zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych. Mniej niepożądanych zdarzeń to również mniej osobistych tragedii, wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Po szkoleniu został przeprowadzony konkurs z zakresu bhp - zwycięzcy otrzymali nagrody.