21 czerwca 2022 nasi uczniowie Julia Kurminowska, Janek Gardzielewski oraz Arkadiusz Grzelak otrzymali Certyfikat ukończenia Programu Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia.

Uczniowie brali udział w warsztatach których Program obejmował 18 godzin następujących treści:

  1. Warsztaty umiejętności interpersonalnych.
  2. Warsztat "Profilaktyka Uzależnień i Promocji Zdrowia" .
  3. Warsztat psychologiczny: " Pomaganie w kontekście indywidualnym" .
  4. Działania środowiskowe- edukacja rówieśnicza.

GRATULUJEMY!