Zespół Szkół Rolniczych
im. Władysława Grabskiego

Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych,  przy współpracy z Towarzystwem Umiejętności Rolniczych z Poznania, mają możliwość branżowych wyjazdów zagranicznych. Towarzystwo Umiejętności Rolniczych zajmuje się przygotowaniem i realizacją trzymiesięcznych programów zagranicznych, staży zawodowych dla uczniów szkół rolniczych. Program realizowany jest na terenie Niemiec w landzie Dolna Saksonia.