Matura

 

AKTUALNOŚCI PROSZĘ  SZUKAĆ  W  ZAKŁADCE:  "MATURA / KOMUNIKATY"  zmiany 19.04.2021

 

***

ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO

 

Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego w maju 2021 r. w terminie do  30 września 2020 r. składa przewodniczącemu SZE wstępną pisemną deklarację maturalną.

Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija  7 lutego 2021 r

Po tym terminie nie ma możliwości dokonywania zmian w deklaracji.

 ***


Centralna Komisja Egzaminacyjnao egzaminie maturalnym

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna;  egzamin-maturalny/procedury

Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. – Pytania i odpowiedzi; cke.gov.pl

.

***

pdf Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie

pdf Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu

pdf Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 - aktualizacja 2 - 19.04.2021

 pdf Wytyczne epidemiologiczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów z 19.04.2021

 

***

W 2021 r. egzamin maturalny z każdego przedmiotu na każdym poziomie będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki1. Zmiany – w stosunku do egzaminów w latach 2015–2020 – zostaną również wprowadzone w przypadku arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego i matematyki na poziomie podstawowym.
Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:
- informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021
- arkusze próbne, arkusze pokazowe
- zbiory zadań do egzaminu maturalnego – zorganizowane wg działów, ze szczegółowymi wyjaśnieniami, doskonałe do powtórek
- filmy dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego, chemii i biologii
- materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego
- materiały dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego
- materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego
- zbiory zadań z matematyki
- 76 filmów dotyczących różnych zagadnień z matematyki
- arkusze egzaminacyjne z lat 2015–2020.