Organizacja r.szk. 2021/22

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 - 01 września 2021 roku o godz.9.00 (środa)

Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa półrocza:

dotyczy kl. IV

dotyczy pozostałych klas

15 tygodni

I półrocze - od 01.09.2021 do 10.12.2021

Wystawianie ocen do 02.12.2021 

18 tygodni

I półrocze - od 01.09.2021 do 14.01.2022

Wystawianie ocen do 05.01.2022 

15 tygodni

II półrocze - od 13.12.2021 do 29.04.2022 

Wystawianie ocen do 19.04.2022 

20 tygodni (w tym dwa tygodnie ferii)

II półrocze - od 17.01.2022 do 24.06.2022

Wystawianie ocen do 14.06.2022 

   

 

Ferie, przerwy świąteczne i dni wolne:

1) zimowa przerwa świąteczna - od 23.12.2021 do 31.12.2021

2) ferie zimowe - od 17.01.2022 do 30.01.2022

3) wiosenna przerwa świąteczna - od 14.04.2022 – do 19.04.2022

4) ferie letnie - 25.06.2022 – 31.08.2022

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych - 24.06.2022

Zakończenie zajęć dla klas programowo najwyższych Technikum - 29.04.2022

 

Egzaminy:

1) Egzamin maturalny

- część pisemna - 04 maja 2022 - j. polski - poziom podstawowy

- część pisemna - 05 maja 2022 - matematyka - poziom podstawowy

- część pisemna - 06 maja 2022 - j. angielski - poziom podstawowy

2) Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

- Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

Zebrania z rodzicami - poniedziałki - godzina 16.30:

1) wszystkich klas - 06.09.2021; 09.11.2021; 08.02.2022; 17.05.2022;

2) klas programowo najwyższych - 06.09.2021; 09.11.2021; 08.02.2022; 17.03.2022

Uwaga ! Dodatkowe spotkania z rodzicami wg potrzeby i uznania wychowawcy klasy w uzgodnieniu z dyrekcją szkoły.

 

 

Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej:

L.p.

Temat

Data

Dzień tygodnia

1.

Zatwierdzenie planów pracy oraz nadzór pedagogiczny

14.09.2022

wtorek

2.

Program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2021/2022

28.09.2022

wtorek

3.

Szkoleniowa według planu nadzoru

Październik 2021

piątek

4.

Klasyfikacja semestralna klas programowo najwyższych oraz śródokresowa analiza wyników nauczania i wychowania pozostałych klas

09.12.2021

wtorek

5.

Klasyfikacja semestralna pozostałych klas

13.01.2022

czwartek

6.

Szkoleniowa według planu nadzoru

Marzec 2022

wtorek

7.

Szkolenie RP dotyczące Matury 2022

Kwiecień 2022 

wtorek

8.

Klasyfikacja klas IV i śródokresowa analiza wyników nauczania i wychowania klas I - III

26.04.2022

wtorek

9.

Szkolenie RP dotyczące egzaminów zawodowych

Maj 2022

wtorek

10.

Klasyfikacja roczna klas I - III

21.06.2022

wtorek

11.

Podsumowanie pracy szkoły

30.06.2022

wtorek

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

Data

Dzień tygodnia

Przyczyna

1.11.2021

poniedziałek

Wszystkich Świętych

11.11.2021.

czwartek

Święto Niepodległości

06.01.2022

czwartek

Święto Trzech Króli

03.05.2022

wtorek

Święto Konstytucji

16.06.2022.

czwartek

Boże Ciało

 

DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: 02.11.2021; 12.11.2021; 07.01.2022; 02.05.2022; 04-06.05.2022; 17.06.2022; 2 dni na egzamin zawodowy