Osiągnięcia

Osiągnięciem szkoły są sukcesy nauczycieli w indywidualnej pracy z uczniem. Wymierne tego efekty to tytuły finalistów lub laureatów zdobywane przez wychowanków podczas Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Na przestrzeni kilkunastu lat w ramach tej Olimpiady wielu uczniów zdobyło indeksy na wyższe uczelnie. Z tego tytułu szkoła umieszczana jest w ogólnopolskim  rankingu Rzeczpospolitej i Perspektyw.  Podkreślenia wymagają sukcesy w miejskim konkursie ekologicznym za działania proekologiczne na rzecz środowiska oraz ogólnopolskim konkursie organizowanym przez dwutygodnik Agro Serwis. Aktywnie uczestniczymy również w Konkursie „Indeks dla Rolnika”, Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Architekturze Krajobrazu w Gdańsku, Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie, Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych.

W tym roku uczeń z technikum rolniczego zajął I miejsce w konkursie indywidualnym „Mój zawód – moja przyszłość” organizowanym przez Goethe –Institut w Warszawie. Zwycięska praca zawierała klip reklamowy nakręcony w języku niemieckim, zachęcający do wyboru zawodu rolnika.

I miejsce w I edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „ Polska książka obrazkowa oczami młodego czytelnika ”

Oprócz sukcesów zawodowych, na uwagę zasługują sportowe  osiągnięcia uczniów:

I miejsce w półfinale wojewódzkiej Licealiady Kujawsko-Pomorskie w tenisie stołowym chłopców

I miejsce w półfinale wojewódzkiej licealiady Kujawsko-Pomorskie w tenisie stołowym dziewcząt.

I miejsce w Finale Kujawsko-Pomorskiej Licealiady w tenisie stołowym chłopców.

XIX miejsce w Finale Ogólnopolskim Szkół Ponadgimnazjalnych  w tenisie stołowym chłopców

W Wojewódzkim Mityngu Lekkoatletycznym Szkół Ponadpodstawowych i Ponadgimnazjalnych w Jabłonowie Pomorskim zdobyliśmy  I miejsce w skoku w dal,  III miejsce w biegu na 800 m, I miejsce w skoku wzwyż,  II miejsce w biegu na 100 m