Podręczniki

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

dla technikum pięcioletniego ( po szkole podstawowej)

na rok szkolny 2021/2022

Klasy I-III

 

We wrześniu odbędzie się giełda używanych podręczników szkolnych organizowana przez Samorząd Uczniowski naszej szkoły. 

W przypadku wątpliwości co do zakupu podręczników, proszę pytać nauczycieli prowadzących na pierwszej lekcji w nowym roku szkolnym.

L.p.

Przedmiot

PODRĘCZNIK

Klasa

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

1.        

Matematyka

 

 

MATeMAtyka 1

Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

MATeMAtyka 2

Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

...

MATeMAtyka 3

Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Wojciech Babiański

Lech Chańko

Karolina Wej

 

 

Wojciech Babiański

Lech Chańko

Joanna Czarnowska

Grzegorz Janocha

 

Nowa Era

Klasa I

 

 

 

 

Klasa II

 

 

 

Klasa III

2.        

Geografia

Oblicza geografii 1

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Oblicza geografii 2.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

...

Oblicza geografii 3.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Roman Malarz Marek Więckowski

 

 

 

Tomasz Rachwał

Radosław Uliszak

Krzysztof Wiedermann

Paweł Kroh

...

Czesław Adamiak, Anna Dubownik, Marcin Świtoniak,  Marcin Nowak, Barbara Szyda

 

Nowa Era

 

 

 

Klasa I

 

 

 

 

 

Klasa II

 

 

 

 

Klasa III

3.        

Fizyka

Odkryć fizykę 1

Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy

Odkryć fizykę 2

Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy

...

Odkryć fizykę 3

Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy

Marcin Braun, Weronika Śliwa

 

 

 

Marcin Braun,

Weronika Śliwa

 

 

 

Marcin Braun,

Weronika Śliwa

 

Nowa Era

Klasy I i II

 

 

 

 

Klasy II i III

 

 

 

Klasa III

4.        

Fizyka

Zrozumieć fizykę 1

Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres rozszerzony

Zrozumieć fizykę 2

Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres rozszerzony

...

Zrozumieć fizykę 3

Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres rozszerzony

 

 

Marcin Braun, Agnieszka Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta Wójtowicz

Marcin Braun, Agnieszka Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta Wójtowicz

 

Marcin Braun, Agnieszka Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta Wójtowicz

 

 

Nowa Era

Klasa I i II TMRiA

Klasa I i II TTD

 

 

 

 

Klasa II i III TMRiA

Klasa II i III TTD

 

 

5.        

Chemia

To jest chemia 1.

Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

...

To jest chemia 2.

Chemia organiczna.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Romuald Hassa Aleksandra Mrzigod

Janusz Mrzigod

 

 

 

Romuald Hassa Aleksandra Mrzigod

Janusz Mrzigod

 

Nowa Era

Klasy I i II

 

 

 

Klasa III

6.        

Biologia

Biologia na czasie 1

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

 

 

Biologia na czasie 1

Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

 

Biologia na czasie 2

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy - Szkoła ponadpodstawowa

 

Biologia na czasie 2

Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy - Szkoła ponadpodstawowa

Anna Helmin

Jolanta Holeczek

 

 

Barbara Januszewska-Hasiec,

Joanna Kobyłecka, Jacek Pawłowski, Renata Stencel

 

Anna Helmin

Jolanta Holeczek

 

 

 

Dawid Kaczmarek

Renata Stencel

Jacek Pawłowski

Nowa Era

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowa Era

Klasy I i II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasy II i III

 7.

Biologia

 

Biologia na czasie 1

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. - Szkoła ponadpodstawowa . Zakres rozszerzony.

 

 

Biologia na czasie 1

Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

...

Biologia na czasie 2

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony- Szkoła ponadpodstawowa

 

Biologia na czasie 2

Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony - Szkoła ponadpodstawowa

Marek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska

Władysław Zamachowski

 

 

Barbara Januszewska-Hasiec,

Renata Stencel, Anna Tyc

Marek Guzik, Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski

 

 

Dawid Kaczmarek

Tomasz Otręba

Renata Stencel

Anna Tyc
 

Nowa Era

 

 

 

 

 

 

Nowa Era
 

Klasy I i II

TR, TW, TAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasy II i III

TR, TW, TAK

8.        

Informatyka

Informatyka klasa I

Zakres podstawowy

Liceum i technikum.

Informatyka klasa II

Zakres podstawowy

Liceum i technikum.

...

Informatyka klasa III

Zakres podstawowy

Liceum i technikum

Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka.

Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka

 

Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka

WSiP 2019

Klasa I

 

 

 

Klasa II

 

 

 

Klasa III

9.        

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa

Zakres podstawowy

 

 

Bogusława Breitkopf,

Mariusz Cieśla

WSiP 2019

Klasa I

10.    

Język polski

Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

 Zakres podstawowy i rozszerzony „Ponad słowami” kl. 1. cz. 1. i 2.

 

 

„Ponad słowami”

kl. 1 cz.2

oraz kl. 2. cz. 1 i cz. 2

                                               “Ponad słowami”

kl.  2 cz.1 i 2 oraz kl.III cz.1                                              

 

Małgorzata Chmiel,

Anna Cisowska

Joanna Kościerzyńska

Helena Kusy

Aleksandra Wróblewska

 

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy,

Anna Równy, Aleksandra Wróblewska

 

Nowa Era

 

 

 

 

 

Nowa Era

 

 

 

 

Klasa I

 

 

 

 

 

 

Klasa II

Klasa III

11.    

Historia

Poznać przeszłość, część 1

zakres podstawowy

 ...

Poznać przeszłość , część 2

Zakres podstawowy

 ...

Poznać przeszłość, część 3

Zakres podstawowy

Marcin Pawlak

Adam Szweda

 

 ...

Adam Kucharski

Aneta Niewęgłowska

...

Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak

Nowa Era

 

 

Nowa Era

 

 

 

Nowa Era

Klasa I

 

 

Klasa II

 

 

 

Klasa III

12.    

Wiedza o społeczeństwie

W centrum uwagi, część 1

zakres podstawowy

 

W centrum uwagi, część 2

zakres podstawowy

W centrum uwagi, część 3

zakres podstawowy

Arkadiusz Janicki, Justyna

 

 

Kięczkowska, Mariusz Menz,

 

 

Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki

Nowa Era

Klasa IV i V

 

13.    

Religia

 

 

 

„Szczęśliwi, którzy żyją wolnością”

 

„ Szczęśliwi, którzy żyją wiarą” 

 

 

“Na drogach wiary”

dr K. Mielnicki,

E.Kondrak

E.Parszewska

...

 dr K. Mielnicki,

E. Kondrak

...

dr K. Mielnicki,

E. Kondrak

B. Nosek

 

 

 

 

 

Jedność

 

 

 

 

 

Klasa I

 

 

 

Klasa II

 

 

Klasa III

 

14.    

Język angielski

( pierwszy)

 

1)Solutions Gold

 pre- intermediate

 

2) Solutions gold

intermediate

Tim Falla

Paul A Davis, J. Wieruszewska

Oxford University Press

Klasa I,II

 

 

Klasa III

 

 

15.    

Język angielski

(drugi)

 

„Oxford Solutions”-  pre- intermadiate

 

Tim Falla, Paul A Davis

Oxford University Press

Klasa I

16.    

Język niemiecki

(pierwszy i drugi)

 

 

 

 

"Schritte international Neu A1.1"

Edycja polska

Podręcznik +zeszyt ćwiczeń

 

 

Schritte international neu A1.2

Edycja polska

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

 

Schritte international neu 3  A2.1.

Edycja polska

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

 

Monika Bovermann, Daniela Nieblisch, Sylvette Penning-Hiemstra,

 

Angela Pude, Monika Reimann, Franz Specht

 

 

 

Silke Hilpert

Daniela Nieblisch

Sylvette Penning

Hueber Verlag GmbH&Co KG

 

 

Hueber Verlag

 

 

 

 

Hueber Verlag

Klasa I

 

 

 

 

Klasa II

 

 

 

 

Klasa III

 

 17.

Plastyka

“Spotkania ze sztuką”

Marta Ipczyńska

Natalia Mrozkowiak

Nowa Era

 Klasa I

 

 

 Szkolny ZESTAW PODRĘCZNIKÓW do przedmiotów ZAWODOWYCH

na rok szkolny 2021/2022 nauczyciele przedstawią we wrześniu 2021 r.