Przydatne linki - matura

 Informacje o egzaminie maturalnym:

 

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna; http://www.oke.gda.pl/egzamin-maturalny

  Centralna Komisja Egzaminacyjna; https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny

 

Zbiory przykładowych zadań do sprawdzianu:
http://cke.edu.pl/index.php/sprawdzian-left/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli 

Zbiory przykładowych zadań do egzaminu maturalnego:
http://cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left/egzamin-w-nowej-formie/23-egzamin-maturalny/347-materialy  (lewa zakładka)

Filmy i materiały dudaktyczne dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego, biologii oraz chemii:
http://cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left/egzamin-w-nowej-formie/23-egzamin-maturalny/347-materialy  (prawa zakładka)

Filmy są również dostępne na kanale YouTube CKE:
https://www.youtube.com/user/ckeedupl 

 

egzamin-maturalny/informatory

egzamin-maturalny/arkusze-egzaminacyjne

egzamin-maturalny/wzory-matematyczne

materiały i przybory pomocnicze z których mogą korzystać zdający na egzaminie w 2018r

 

Dodatkowo możesz zajrzeć w takie miejsca jak:

 SALON MATURZYSTÓW

TO MOŻE CIĘ WZMOCNIĆ PRZED MATURĄ

teraz matura/moja-matura

 

W 2021 r. egzamin maturalny z każdego przedmiotu na każdym poziomie będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki1. Zmiany – w stosunku do egzaminów w latach 2015–2020 – zostaną również wprowadzone w przypadku arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego i matematyki na poziomie podstawowym. Wszystkie szczegóły dotyczące egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów są dostępne w aneksach do informatorów o egzaminie maturalnym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:
 informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021
arkusze próbne, arkusze pokazowe
zbiory zadań do egzaminu maturalnego – zorganizowane wg działów, ze szczegółowymi wyjaśnieniami, doskonałe do powtórek
 filmy dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego, chemii i biologii
materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego
 materiały dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego
 materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego
 zbiory zadań z matematyki
 76 filmów dotyczących różnych zagadnień z matematyki
 arkusze egzaminacyjne z lat 2015–2020.