18.10.2022 roku uczniowie naszej szkoły klas drugich i czwartych na kierunku technik weterynarii, wzięli udział w Inżynieraliach 2022 na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej.
Uczniowie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych z zakresu histologii, mikrobiologii, anatomii zwierząt, jakości produkcji zwierzęcych, zoologii i zoofizjoterapii. Wszystkie te inicjatywy mają zachęcić uczniów do planowania swojej dalszej nauki. Pobyt zakończył się wspólnym grillem.
Bardzo dziękujemy WHiBZ, w szczególności dr inż. Mirosławowi Banaszak za bardzo miłe przyjęcie i ciepłą atmosferę.
 
  
Czytaj więcej: Inżynieralia Politechniki Bydgoskiej
Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach strzeleckich na strzelnicy w Suszu, zorganizowanych i prowadzonych przez naszego nauczyciela Tomasza Dodę i stowarzyszenie KSSK GWARD.
Oddział Kwidzyńskiego Stowarzyszenia Sportowo Kolekcjonerskiego GWARD w Suszu jest stowarzyszeniem popularyzującym, rozwój sportu strzeleckiego jako dyscypliny sportu o charakterze wyczynowo – rekreacyjnym oraz zdobywanie umiejętności strzeleckich, mających wpływ na bezpieczeństwo i porządek publiczny.
Instruktorzy ze stowarzyszenia zapoznali uczniów z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa oraz zasadami korzystania ze strzelnicy. Szczegółowo zapoznano uczniów: z komendami stosowanymi na strzelnicy, pozycjami strzeleckimi oraz zasadami korzystania z broni. Po szkoleniu uczniowie ćwiczyli strzelania z karabinka sportowego na dystansie 50m, strzelby, pistoletu sportowego bocznego zapłonu oraz pistoletu centralnego zapłonu na dystansie 25m.
Zajęcia strzeleckie w KSSK GWARD dla uczniów naszej szkoły będą organizowane regularnie. Uczniowie zainteresowani mogą zgłaszać swoją chęć uczestnictwa do naszego nauczyciela Tomasza Dody.
 
 
 
   
Czytaj więcej: Zajęcia Strzeleckie dla uczniów

W dniu 13 października, w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej, w naszej szkole obchodzono święto, popularnie nazywane Dniem Nauczyciela. Uroczystą akademię poprowadził Pan mgr Marcin Gawłowski. W części oficjalnej głos zabrał Pan Dyrektor dr inż. Arkadiusz Wojciechowski, który w swoim przemówieniu złożył życzenia gronu pedagogicznemu, pozostałym pracownikom szkoły oraz uczniom. Podziękował nauczycielom za ich pracę, okazywane wychowankom na co dzień wsparcie i życzliwość. Przypomniał również uczniom o jak najlepszym wykorzystywaniu możliwości, które daje im Zespół Szkół Rolniczych. Po raz pierwszy przed społecznością naszej szkoły zaprezentowała się nowa przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Julia Kurminowska z klasy III TW5, która w imieniu wszystkich uczniów złożyła nauczycielom życzenia oraz przekazała im upominki.

W części artystycznej wystąpili aktorzy ze szkolnego koła teatralnego, którzy zaprezentowali przed zgromadzonymi inscenizację dramatu „Dziady” cz. II Adama Mickiewicza. Postanowili natomiast trochę zmodyfikować pierwotny tekst, ponieważ duchami stali się wybrani nauczyciele naszej szkoły, oczywiście zagrani przez naszych wspaniałych uczniów. Uczestnicy obrzędu dziadów nie dopytywali natomiast o nauki moralne, ale możliwości zaliczenia przedmiotów szkolnych.

 

 

Czytaj więcej: Dzień Edukacji Narodowej w ZSR z Mickiewiczowskim dramatem w tle

5 października 2022 roku uczniowie sześciu klas pierwszych naszej szkoły brali udział w tradycyjnych otrzęsinach, po których mogą wreszcie czuć się pełnoprawnymi członkami społeczności Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu.

Konkursy zostały przygotowane przez członków Samorządu Uczniowskiego oraz uczniów klasy III RW - zwycięzców ubiegłorocznej edycji imprezy.

Pierwszym zadaniem pierwszoklasistów było przebranie się za przedstawicieli i przedstawicielki płci przeciwnej. Okazało się, że wszyscy mają niezwykłe wyczucie stylu i moda nie jest im obca.

Dodatkowo trzecioklasiści przygotowali dla młodszych kolegów liczne konkurencje – m. in. wykonanie piosenki o naszej szkole. Uczniowie klas pierwszych mieli również możliwość wykazania się wiedzą na temat ich kierunku kształcenia, sprawnością fizyczną oraz refleksem.

Najlepsza klasą okazała się klasa I TMR, której wychowawczynią jest Pani Małgorzata Dzwonkowska. W nagrodę uczniowie otrzymali słodki poczęstunek oraz możliwość zorganizowania otrzęsin klas pierwszych w roku szkolnym 2023/2024.

 

Czytaj więcej: Otrzęsiny klas pierwszych 2022 już za nami!