3 grudnia 2018 roku w auli Zespole Szkół Technicznych w Toruniu  odbyła się uroczysta Gala Stypendystów Prezesa Rady Ministrów podczas, której dokonano wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W roku szkolnym 2018/2019 dyplom z rąk Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty Marka Gralika odebrała uczennica klasy IV TOR – Joanna Wiśniewska.

 

Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców i cała społeczność uczniowska  serdecznie gratuluje  Joannie. Życzymy  powodzenia na egzaminie maturalnym, egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie,  pomyślności  na wymarzonej  uczelni i spełnienia wszystkich marzeń.

 

             

 

             

3 grudnia 2018 roku w Klubie Akcent z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, odbyło się spotkanie z osobami działającymi na rzecz drugiego człowieka. Sandra Blauza z klasy II TW odebrała podziękowanie za pracę na rzecz wolontariatu, które zostało wręczone przez p. Małgorzatę Rodziewicz -  Naczelnika Wydziału Sportu, Kultury i Rekreacji.

                   

28 listopada br. niespodziewanie odwiedziła naszą szkołę Pani Małgorzata Kidawa Błońska – wicemarszałek Sejmu VIII kadencji Rzeczypospolitej Polskiej. -  Pani marszałek jest prawnuczką naszego patrona szkoły Władysława Grabskiego.

Dla Pani marszałek wizyta w naszej szkole miała charakter bardzo osobisty i sentymentalny.

Dla nas wielkim przeżyciem i wyróżnieniem było gościć tak zacną osobę.

Pani Kidawa –Błońska przybyła do naszej placówki w towarzystwie grudziądzkiego posła na Sejm RP pana Tomasza Szymańskiego.

Podczas spotkania uczniowie mieli okazję zaprezentować swoją szkołę, podzielić się swoimi ciekawymi pomysłami na nowe inicjatywy, pochwalić osiągnięciami, jak również po prostu porozmawiać z otwartą i przyjazną osobą. Pani marszałek z zainteresowaniem zwiedzała nasza szkołę, odwiedzała sale lekcyjne, pracownie, oglądała wyeksponowane pamiątki po swoich przodkach, wystawy zdjęć i prace uczniów zgromadzone na korytarzach szkolnych. Ponadto rozmawiała z uczniami na tematy dotyczące nauki i życia w szkole. Podczas słodkiego poczęstunku pytała młodzież o ich plany i marzenia.

Dzięki uprzejmości Pani marszałek młodzież miała możliwość poznania Jej drogi do kariery zawodowej, do której dochodziła dzięki determinacji oraz żmudnej pracy.

Pani marszałek obiecała odwiedzić nas ponownie i zapraszała do Warszawy – do Sejmu. Uczniowie już dzisiaj zaprosili swojego gościa na uroczyste obchody 95-lecia szkoły, które przypadają w 2020 roku. Na pożegnanie pozowaliśmy do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.

Jesteśmy dumni z tego spotkania. Mamy nadzieję, że nasi goście spędzili ten czas przyjemnie, że nasza szkoła i ta wizyta pozostanie na długo w ich pamięci.

 

          

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

Wczoraj tj. 29.11.2018 roku, wzorem lat ubiegłych przy Zespole Szkół Rolniczych zaparkował, mobilny punkt poboru krwi z Bydgoszczy. Chętnych do oddania krwi było 41osób. Niestety z powodów zdrowotnych, część uczniów nie została zakwalifikowana.

W efekcie końcowym  krew oddało 21 osób. Większość zapisanych uczniów oddało krew po raz pierwszy. Byli też i tacy, którzy mimo młodego wieku mają już legitymacje honorowego dawcy krwi - u niektórych pojawiła się już „czwarta pieczątka”. Krwiobus to świetna zachęta dla uczniów, aby pomóc innym. W akcji, oprócz tego, że wspomaga ona bank krwi, uczniowie dostrzegają też inną korzyść-szybką diagnostykę.

Najwięcej krwiodawców było z klasy III TR oraz IV TR-po 5 osób. Jednakże każda klasa trzecia i czwarta  miała w krwiobusie swojego przedstawiciela. W sumie do potrzebujących popłynęło 9,45 l krwi. Rekordzistą wśród krwiodawców jest Milian Porada, który już po raz piąty wziął udział w tego typu akcji. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom!

               

 

               

 

               

 

               

 

27.11.2018r uczniowie klas trzecich naszej szkoły oraz zaproszeni uczniowie z ZSGiH wysłuchali bardzo interesującej prezentacji dotyczącej problematyki transplantacji. Prezentacja była prowadzona przez p. dr Aleksandrę Waderską – koordynatora wojewódzkiego transplantologii w woj. kujawsko-pomorskim oraz przez członka stowarzyszenia „Życie po przeszczepie” p. Eugeniusza Rydla.