Dnia 22 grudnia 2017 roku uczniowie klasy III TOR wraz  z wychowawczynią Aleksandrą Drozd-Piernik, udali się do  Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Grudziądzu. Celem  spotkania było przekazanie prezentu w postaci materiałów  papierniczych dla podopiecznych Ośrodka. Uczniowie zakupili mnóstwo przyborów szkolnych  za kwotę 440 zł, rezygnując z robienia sobie wspólnie paczek podczas Wigilii.

„To już nasza druga taka akcja" - mówią uczniowie. W ubiegłym roku zbieraliśmy dla chorego Michałka – była to akcja szkolna oraz współorganizowaliśmy Szlachetną paczkę dla jednej z rodzin w Grudziądzu. A w tym roku, również chcieliśmy wspólnie spędzić ten dzień i jednocześnie pomóc innym. Zorganizowaliśmy wycieczkę klasową, gdzie rano udaliśmy się do Ośrodka Wychowawczego i spotkaliśmy się z pracownikami i kilkoma wychowankami, gdyż reszta wyjechała do rodzinnych domów. Poznaliśmy historię tej placówki, oglądaliśmy zdjęcia i rozmawialiśmy. Wszyscy bardzo dziękowali za ten gest. W prezencie otrzymaliśmy szopkę zrobioną przez podopiecznych oraz rysunek wykonany na szkle z motywem świątecznym.

Czytaj więcej: Szlachetna akcja uczniów klasy III TOR

                                                                                                           

"Oddając krew - darujesz życie" - to hasło towarzyszy działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża od ponad 50 lat - od czasu, gdy PCK zajął się organizacją i propagowaniem honorowego krwiodawstwa oraz uświadamianiem znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. Wzorem lat ubiegłych, dnia 16.XI. 2017r. , w naszej szkole odbyła się akcja poboru krwi. Do udziału w akcji zgłosiło się 50 potencjalnych krwiodawców. Ostatecznie krew oddało 30 uczniów. Łącznie wolontariusze uczestniczący w akcji oddali 15 l. tego cennego płynu. Gratulujemy i dziękujemy.

 

Czytaj więcej: Uczniowie ZSR „ratują życie”

Od dnia 4 września 2017 roku w naszej szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny. Zachęcamy wszystkich rodziców i opiekunów do systematycznego odwiedzania e- dziennika. W razie jakichkolwiek problemów z logowaniem i obsługą e- dziennika prosimy o kontakt z wychowawcą klasy.

                        

Maria Krupińska nauczycielka produkcji roślinnej ZSR w Grudziądzu, wzięła udział w doskonaleniu zawodowym zrealizowanym w ramach programu unijnego pod nazwą: Program szkolenia dla mobilności kadry w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER. Program realizowany był na zasadach programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe.Tematem szkolenia było „Stosowanie innowacyjnych rozwiązań i technologii w działalności produkcyjno - usługowej warunkiem rozwoju obszarów wiejskich w Europie”. Pobyt i szkolenie miało miejsce w Centrum Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Rolnictwie DEULA w Nienburgu w Niemczech. Termin realizacji szkolenia:  od 20.08 do 01.09. 2017r. W ramach dokształcania nauczyciel zapoznał się z aktualnym rozwojem rolnictwa i kształceniem w zawodach rolniczych, wizytował nowoczesne gospodarstwa. Odwiedził m.in. fabrykę CLASS  zajmującą się produkcją nowoczesnych maszyn rolniczych oraz Zakłady w Wolfsburgu poznając nowoczesne konstrukcje środków transportowych. Udział w szkoleniu mogą wziąć nauczyciele zawodu, kształcący w  rożnych typach szkół zawodowych.

Fot: Hala praktycznej nauki zawodu w Deula w Nienburgu

Czytaj więcej: Doskonalenie zawodowe nauczycieli ZSR

W dniu 21 kwietnia 2017 czworo uczniów naszej szkoły wzięło udział w etapie regionalnym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Etap ten w bieżącym roku organizował Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. Przedstawicielom naszej szkoły należy się pochwała za całkiem niezłe wyniki. Najwyższe czwarte miejsce uzyskał Bartosz Piernik (III TA) w bloku produkcji roślinnej, co kwalifikuje go do etapu centralnego. Piąte miejsce w bloku mechanizacji rolnictwa zajął Paweł Pawlos z klasy IV TMR. Siódme miejsca zajęli: Jakub Walewski (IV TR) w bloku produkcji zwierzęcej oraz Joanna Lubińska (IV TA) w bloku agrobiznesu.
Gratulujemy!