Pierwsza grupa uczniów naszej szkoły rozpoczęła kurs spawania elektrodą otuloną MMA
Kurs odbywa się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu .
Uczniowie uczestniczą w szkoleniu dzięki realizacji projektu „Podnoszenie umiejętności poprzez organizację dodatkowych zajęć i współpracę z pracodawcami oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół zawodowych w Grudziądzu przy współpracy Gminy Miasta Grudziądz w partnerstwie z Syntea S.A..
Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego.
 
 
 
 

W dniu 6 marca uczniowie klasy 1 TTD wraz z wychowawcą reprezentowali naszą szkołę w biegu "Tropem Wilczym". Zawody odbywają się w całej Polsce, a nasi reprezentanci pobiegli w Kisielicach. Impreza sportowa upamiętnia żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego, które działało w latach 1944-1963 w przedwojennych granicach Polski. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za przybycie.????

 

Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego wygrał

GRANT w województwie kujawsko - pomorskim 

w konkursie  - Fundusz Naturalnej Energii, zorganizowanym przez Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ- SYSTEM S.A.      

Istotą konkursu był wybór i dofinansowanie w formie grantu zgłoszonych przez uczestników autorskich przedsięwzięć, które przyczyniają się w sposób wydatny do poprawy kondycji środowiska naturalnego.

Projekt nasz zwyciężył pod nazwą: Bioróżnorodny i oszczędny w wodę Rolnik.

Celem projektu jest:

  • kształtowanie postaw i budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa,
  • zaangażowanie społeczności lokalnych do działań na rzecz środowiska,
  • poszanowanie wody, a w szczególności działania promujące jej oszczędzanie, gromadzenie i racjonalne wykorzystanie,
  • bioróżnorodność, działania sprzyjające jej poznaniu i zachowaniu.

Działania w ramach konkursu będą realizowane etapami, m.in. zaplanowano wycieczkę do  Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie pod Warszawą w maju, dla uczniów zaangażowanych w realizację celów projektu.

W ramach projektu będziemy zakładali kwitnące żywopłoty, posadzimy zioła wokół ławeczki zmysłów oraz „łapacz motyli”, wykonamy budki dla: jeży, jerzyków, nietoperzy, ule dla owadów oraz posiejemy łąkę kwietną a także będziemy gromadzić wodę opadową do podlewania roślin w sadzie.

Dużo pracy przed nami, ale warto.

Koszt dofinasowania konkursu 9 962 zł.

 

 .