Uczniowie Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu od lat biorą udział w różnorodnych działaniach ekologicznych, które mają na celu kształtowanie postaw i budowanie świadomości ekologicznej młodzieży oraz zaangażowanie społeczności lokalnych do działań na rzecz środowiska, poprzez działania jakie mają miejsce na terenie naszej szkoły.

Migawki przedstawiliśmy w rolce #cozaakcja #pomaganie krzepi – ogólnopolskim konkursie za co dostaliśmy podziękowanie i duuuże pudełko cukierków dla młodzieży.