PLAN LEKCJI ZSR obowiązuje od 13.09.2021r.                                                                                                                                                                                     
  Nr l. Godz. I TAK / TR        Nr l. Godz. I TMRiA / TW       Nr l. Godz. I TTD       Nr l. Godz. I TW       Nr l. Godz. II TR/TW       Nr l. Godz. II TMRiA/TTD       Nr l. Godz. II TW       Nr l. Godz. III TAK/TR/TRe  5       Nr l. Godz. III TMRiA/TTD 5       Nr l. Godz. III TW 5       Nr l. Godz. III TR/TRe       Nr l. Godz. III TMRiA/TTD       Nr l. Godz. III TW       Nr l. Godz. IV TMRiA/TTD       Nr l. Godz. IV TOR/TR       Nr l. Godz. IV TW    
  wychowawca mgr Monika Szramowska  N. s.   wychowawca mgr Barbara Orłowska N. s.   wychowawca mgr Paweł Mańka N. s.   wychowawca mgr Karolina Rysiewska N. s.   wychowawca mgr Maria Krupińska N. s.   wychowawca mgr  Sylwia Murawska N. s.   wychowawca mgr Beata Zalewska  N. s.   wychowawca mgr Grażyna Aleksandrowicz N. s.   wychowawca mgr Grzegorz Garbino N. s.   wychowawca mgr  Mariola Kaczmarek N. s.   wychowawca mgr Aleksandra Drozd – Piernik N. s.   wychowawca mgr Beata Kacała N. s.   wychowawca mgr Anna Kurpińska N. s.   wychowawca mgr Małgorzata Dzwonkowska N. s.   wychowawca mgr Marta Fesser N. s.   wychowawca mgr Elżbieta Dolińska N. s.
Pn 1 8:10- 8:55 Ochr i kszt krajobrazu (TAK)/ przepisy ruchu drog(TR) MS/PC 50/73 Pn 1 8:10- 8:55 …..     Pn 1 8:10- 8:55 --- /informatyka (gr1) --/GG 6 Pn 1 8:10- 8:55 ---------------     Pn 1 8:10- 8:55 geografia MF 42 Pn 1 8:10- 8:55 maszyny rolnicze(TMRiA)/ obróbka zasadn(TTD) WK/AG 58/75 Pn 1 8:10- 8:55 -----------     Pn 1 8:10- 8:55 biologia R/biologia R/ j.angielski R WZ/WZ/BZ 51/47 Pn 1 8:10- 8:55                          /rysunek techniczny              /DI             /60 Pn 1 8:10- 8:55 choroby i piel zwierząt TD 65 Pn 1 8:10- 8:55 Pn 1 8:10- 8:55 ----/ rysunek techniczny w branży stol /DI /60 Pn 1 8:10- 8:55       Pn 1 8:10- 8:55 j niemiecki (grupa 3b) MD 12 Pn 1 8:10- 8:55 j niemiecki (grupa 3b) MD 12 Pn 1 8:10- 8:55 j niemiecki (grupa 3b) MD 12
2 9:00 - 9:45 j.angielski gr. III     /  Produkcja zwierz (TR) BZ/WA .47/50 2 9:00 - 9:45 biologia WZ .51 2 9:00 - 9:45 maszyny i narzędzia PM 8 2 9:00 - 9:45 anatomia i fiz zwierząt KR 45 2 9:00 - 9:45 j.polski KA 62 2 9:00 - 9:45 PKM (TMRiA)/Obr zasadn(TTD) WK/AG 58/75 2 9:00 - 9:45 informatyka (gr1) GG 6 2 9:00 - 9:45 fizyka KB 64 2 9:00 - 9:45 pojazdy rolnicze/rysunek techn PC/DI 73/60 2 9:00 - 9:45 choroby i piel zwierząt TD 65 2 9:00 - 9:45 prowadzenie prod zwierz / geografia – R ED / MF 46/42 2 9:00 - 9:45 pojazdy rolnicze / rysunek techczniczny w branży stol PC/DI 73/60 2 9:00 - 9:45 matematyka  MK 63 2 9:00 - 9:45 j niemiecki (grupa 3b) MD 12 2 9:00 - 9:45 j niemiecki (grupa 3b) MD 12 2 9:00 - 9:45 j niemiecki (grupa 3b) MD 12
3 9:50 - 10:35 biologia WZ 51 3 9:50 - 10:35 chemia KB .64 3 9:50 - 10:35 materiałoznawstwo i technologia PM 8 3 9:50 - 10:35 anatomia i fiz zwierząt KR 45 3 9:50 - 10:35 prod zw (TR) / informatyka (gr3) WA/GG 58/6 3 9:50 - 10:35 podstawy elektrot(TMRiA)/ obróbka zasadn(TTD) PC/AG 73/75 3 9:50 - 10:35 wf Dm sala 3 9:50 - 10:35 matematyka MK 63 3 9:50 - 10:35 eksploatacja syst mechatron/rys techn MS/DI 50/60 3 9:50 - 10:35 choroby i piel zwierząt TD 65 3 9:50 - 10:35 prowadzenie prod zwierz /planowanie kamp rekl ED / AD  46/07 3 9:50 - 10:35 ekspl systemów mechatron/ rysunek techczniczny w branży stol MS/DI 50/60 3 9:50 - 10:35 j obcy Z/j.obcy Z AK/BZ 61/47 3 9:50 - 10:35 historia i społeczeństwo  MF 42 3 9:50 - 10:35 język polski  BO  59 3 9:50 - 10:35 j.polski AK 60
4 10:55 - 11:40 Rośliny ozdobne (TAK)  /  Produkcja zwierzęca (TR) MS/WA  50/58 4 10:55 - 11:40 j.polski BO .59 4 10:55 - 11:40 biologia WZ 51 4 10:55 - 11:40 religia  PS 62 4 10:55 - 11:40 integrowana prod roś(TR)/ pro prod zw i usł ins w prak(TW) MK/KR 48/45 4 10:55 - 11:40 PKM/maszyny inarzędzia WK/PM 52/47 4 10:55 - 11:40 podstawy przedsiębiorczości AG 8 4 10:55 - 11:40 matematyka MK 63 4 10:55 - 11:40 wf gr. 1gc/informatyka grupa 2rg DM/GG Sala/6 4 10:55 - 11:40 w-f  gr. 1gc/ w-f gr.a MD/SM Sala/Sala 4 10:55 - 11:40 prowadzenie prod zwierz /działalność w reklamie ED / AD  46/07 4 10:55 - 11:40 Fizyka – R  BK 64 4 10:55 - 11:40 godzina z wychowawcą  AK 61 4 10:55 - 11:40 eksploatacja syst mech/procesy technologiczne PC/DI 73/60 4 10:55 - 11:40 historia i społeczeństwo  MF 42 4 10:55 - 11:40 higiena zwierząt rzeźnych i mięsa TD 65
5 11:45 - 12:30 historia GM 58 5 11:45 - 12:30 Postawy konstrukcji maszyn (TMR i A) /ch.h i insem (TW) WK/WA 52/48 5 11:45 - 12:30 j.polski KA 62 5 11:45 - 12:30 biologia WZ 51 5 11:45 - 12:30 prod zw w prakt (TR)/ pro prod zw i usł ins w prak(TW) ED/KR 46/45 5 11:45 - 12:30 j. niemiecki MD 12 5 11:45 - 12:30 religia DP 50 5 11:45 - 12:30 godz wych  GA 8 5 11:45 - 12:30 j.obcy w zawodzie(TMRiA)/j obcy Z(TTD) AK/BZ 61/47 5 11:45 - 12:30 język polski  BO 59 5 11:45 - 12:30 godzina z wychowawcą AD 07 5 11:45 - 12:30 Fizyka – R  BK 64 5 11:45 - 12:30 Diagnostyka weterynaryjna TD 65 5 11:45 - 12:30 eksploatacja syst mech/procesy technologiczne PC/DI 73/60 5 11:45 - 12:30 matematyka  MK 63 5 11:45 - 12:30 historia i społeczeństwo MF 42
6 12:35 - 13:20 j.niemiecki         gr.n3    /    j.angielski gr. aII GG/AK .6/ 61 6 12:35 - 13:20 j. niemiecki gr. n I (TMRiA)/ j. Angielski gr. aII(TW) MD/AK .12/61 6 12:35 - 13:20 j.angielski BZ 47 6 12:35 - 13:20 historia MG 58 6 12:35 - 13:20 prod zw w prakt (TR)/ pro prod zw i usł ins w prak(TW) ED/KR 46/45 6 12:35 - 13:20 pojazdy rolnicze (TMRiA)/rysunek techniczny(TTD) PC/DI 73/60 6 12:35 - 13:20 geografia MF 42 6 12:35 - 13:20 rośliny ozdobne/ekonomika/podstawy reklamy MS/MK/AD 50/48/7 6 12:35 - 13:20 fizyka KB 64 6 12:35 - 13:20 diagnostyka wet TD 65 6 12:35 - 13:20 Biologia – R  / Podstawy reklamy  WZ / AD 51 / 07 6 12:35 - 13:20 Matematyka  MK 63 6 12:35 - 13:20 język polski  KA 62 6 12:35 - 13:20 w-f MD sala 6 12:35 - 13:20 j.polski BO  59 6 12:35 - 13:20 religia  PS 52
7 13:25 - 14:10 historia GM 58 7 13:25 - 14:10 W-f     gr. a       / ------- DM sala 7 13:25 - 14:10 rysunek techniczny w branży stolarskiej DI 60 7 13:25 - 14:10 religia  PS 62 7 13:25 - 14:10 prod zw w prakt (TR)/ pro prod zw i usł ins w prak(TW) ED/KR 46/45 7 13:25 - 14:10 j.polski BO 59 7 13:25 - 14:10 j.angielski BZ 47 7 13:25 - 14:10 chemia KB 64 7 13:25 - 14:10 maszyny rolnicze/maszyny i narzędzia WK/PM 48/8 7 13:25 - 14:10 podstawy przedsiębiorczości GA 50 7 13:25 - 14:10 J. obcy Z (grupa TR) / w-f (grupa 1gc) AK/ SM 61 /Sala  7 13:25 - 14:10 maszyny rolnicze/maszyny i narzędzia WK/PM 48/8 7 13:25 - 14:10 wychowanie fizyczne (grupa 1gc) SM sala 7 13:25 - 14:10 matematyka  MK 63 7 13:25 - 14:10 godzina z wychowawcą  MF 42 7 13:25 - 14:10 higiena zwierząt rzeźnych i mięsa TD 65
8 14:15 - 15:00 religia PS 62 8 14:15 - 15:00 W-f       gr. a      / …........ DM sala 8 14:15 - 15:00 rysunek techniczny w branży stolarskiej DI 60 8 14:15 - 15:00 historia MG 58 8 14:15 - 15:00 prod zw w prakt (TR)/ pro prod zw i usł ins w prak(TW) ED/KR 46/45 8 14:15 - 15:00 fizyka KB 64 8 14:15 - 15:00 choroby i pielęgnacja zw TD 65 8 14:15 - 15:00 j.polski BO 59 8 14:15 - 15:00 pojazdy rolnicze/materiałoznawstwo PC/PM 73/8 8 14:15 - 15:00 matematyka MK 63 8 14:15 - 15:00 planowanie i org prod rośl /w-f  (grupa 1gc) MK/SM 48/Sala 8 14:15 - 15:00 pojazdy rolnicze/materiałoznawstwo PC/PM 73/8 8 14:15 - 15:00 wychowanie fizyczne (grupa 1gc) SM sala 8 14:15 - 15:00 j angielski (grupa 1a) / j angielski (gr 3 ab) BZ/AK 47/61 8 14:15 - 15:00 j angielski (grupa 1a) BZ 47 8 14:15 - 15:00 j angielski (grupa 1a) BZ 47
9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50 9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50 w-f gr. 1a (gr. TR) SM Sala 9 15:05 - 15:50 W-f gr. 1a SM sala 9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50 dokumentacja techniczna  DI 60 9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50      
   [1]                                                                                                                                                                                            
Wt 1 8:10- 8:55 geografia MF .42 Wt 1 8:10- 8:55 religia DP 46 Wt 1 8:10- 8:55 BHP WZ 51 Wt 1 8:10- 8:55 fizyka KB 64 Wt 1 8:10- 8:55 j.polski  KA 60 Wt 1 8:10- 8:55 maszyny rolnicze (TMRiA)/ materiałozna(TTD) WK/PM 58/8 Wt 1 8:10- 8:55 informatyka (gr2) GG 6 Wt 1 8:10- 8:55 urządzanie i pielęgn/prod roś w prakt/ prod reklamy w prakt MS/MK/AD 50/48/7 Wt 1 8:10- 8:55 wf gr. a SM sala Wt 1 8:10- 8:55 zabiegi weterynaryjne gr I, gr II TD/JD 65/11 Wt 1 8:10- 8:55 --- --- --- Wt 1 8:10- 8:55 j niemiecki (grupa 1c) MD 12 Wt 1 8:10- 8:55 j niemiecki (grupa 1c) MD 12 Wt 1 8:10- 8:55 godz wych MD 47 Wt 1 8:10- 8:55 j angielski (grupa 3c) AK 61 Wt 1 8:10- 8:55 --- --- ---
2 9:00 - 9:45 informatyka (9TR+częśćTAK-5osób) gr.2 /-------- GG/--- 6/--- 2 9:00 - 9:45 W-f          gr. a    /   BHP (TW) DM/WZ Sala/51 2 9:00 - 9:45 j.polski KA 60 2 9:00 - 9:45 j.niemiecki  MD 12 2 9:00 - 9:45 technika w rolnictwie (TR) / anat i fiz zw (TW) WK/KR 58/45 2 9:00 - 9:45 geografia MF 42 2 9:00 - 9:45 fizyka KB 62 2 9:00 - 9:45 urządzanie i pielęgn/prod roś w prakt/ prod reklamy w prakt MS/MK/AD 50/48/7 2 9:00 - 9:45 wf gr. a SM sala 2 9:00 - 9:45 zabiegi weterynaryjne gr I, gr II TD/JD 65/11 2 9:00 - 9:45 język polski  BO 59 2 9:00 - 9:45 Matematyka  MK 63 2 9:00 - 9:45 religia  DP 46 2 9:00 - 9:45 eksploatacja syst agrotr/monitorowanie przeb proc PC /PM 73 /74 2 9:00 - 9:45 j angielski (grupa 3c) AK 61 2 9:00 - 9:45      
3 9:50 - 10:35 fizyka KB .64 3 9:50 - 10:35 Informatyka gr. 1 / Anatomia i fizjologia zwierząt (TW) GG/KR .6/45 3 9:50 - 10:35 w-f DM sala 3 9:50 - 10:35 matematyka MK 63 3 9:50 - 10:35 matematyka Gz 62 3 9:50 - 10:35 religia DP 46 3 9:50 - 10:35 biologia R WZ 51 3 9:50 - 10:35 urządzanie i pielęgn/prod roś w prakt/ prod reklamy w prakt MS/MK/AD 50/48/7 3 9:50 - 10:35 język polski AK 60 3 9:50 - 10:35 zabiegi weterynaryjne gr I, gr II TD/JD 65/11 3 9:50 - 10:35 j. angielski  AK  61 3 9:50 - 10:35 ekspl pojazd rol / organizacja produkcji w zakł prod drz WK/ AG  73 / 75 3 9:50 - 10:35 historia i społeczeństwo  MF 42 3 9:50 - 10:35 eksploatacja syst agrotr/monitorowanie przeb proc PC /PM 73 /74 3 9:50 - 10:35 j. niemiecki (gr.1c) MD 12 3 9:50 - 10:35 wychowanie fizyczne  SM Sala
4 10:55 - 11:40 BHP  (TAK)/ ….. WZ .51 4 10:55 - 11:40 religia DP .46 4 10:55 - 11:40 j.niemiecki MD 62 4 10:55 - 11:40 wf DM sala 4 10:55 - 11:40 j.niemiecki GG 8 4 10:55 - 11:40 godz wych SM 47 4 10:55 - 11:40 anatomia KR 45 4 10:55 - 11:40 urządzanie i pielęgn/prod roś w prakt/ prod reklamy w prakt MS/MK/AD 50/48/7 4 10:55 - 11:40 język polski AK 60 4 10:55 - 11:40 zabiegi weterynaryjne gr I, gr II TD/JD 65/11 4 10:55 - 11:40 j. angielski  AK  61 4 10:55 - 11:40 ekspl pojazd rol / organizacja produkcji w zakł prod drz WK/ AG  73 / 75 4 10:55 - 11:40 historia i społeczeństwo  MF 42 4 10:55 - 11:40 eksploatacja syst agrotr/monitorowanie przeb proc PC /PM 73 /74 4 10:55 - 11:40 język polski  BO  59 4 10:55 - 11:40 matematyka  GZ 58
5 11:45 - 12:30 Stylizacja ogrodów (TAK) / BHP (TR) MS/WZ .50/.51 5 11:45 - 12:30 matematyka Sa .62 5 11:45 - 12:30 informatyka (gr2) GG 6 5 11:45 - 12:30 j.polski KA 60 5 11:45 - 12:30 j.angielski BZ 47 5 11:45 - 12:30 matematyka Gz 58 5 11:45 - 12:30 wf MD sala 5 11:45 - 12:30 j.angielski AK 61 5 11:45 - 12:30 Fizyka –R BK 64 5 11:45 - 12:30 chów hodowla  ED 46 5 11:45 - 12:30 matematyka  MK 63 5 11:45 - 12:30 ekspl pojazd rol / organizacja produkcji w zakł prod drz WK/ AG  73 / 75 5 11:45 - 12:30 analityka weterynaryjna w praktyce TD/JD 65/11 5 11:45 - 12:30 eksploatacja syst agrotr/monitorowanie przeb proc PC /PM 73 /74 5 11:45 - 12:30 Geografia – R (grupa TOR)/Biologia – R MF/RZ 42/48 5 11:45 - 12:30 Biologia – R  RZ 48
6 12:35 - 13:20 Matematyka Sa .62 6 12:35 - 13:20 BHP      (TMRiA)         /   Anatomia i fiz zw w prakt   (TW) WZ/KR 51/46 6 12:35 - 13:20 historia MI 48 6 12:35 - 13:20 informatyka gr1 GG 6 6 12:35 - 13:20 historia MB 60 6 12:35 - 13:20 j.angielski BZ 47 6 12:35 - 13:20 j,niemiecki MD 12 6 12:35 - 13:20 religia DP 58 6 12:35 - 13:20 w-f gr 1gc/ MD sala 6 12:35 - 13:20 w-f  gr. 1gc/ w-f gr.a MD/SM Sala/Sala 6 12:35 - 13:20 działalność gosp w prod rośl/ produkcja reklamy w prakt ED/ AD 46 / 7 6 12:35 - 13:20 ekspl pojazd rol / organizacja produkcji w zakł prod drz WK/ AG  73 / 75 6 12:35 - 13:20 analityka weterynaryjna w praktyce TD/JD 65/11 6 12:35 - 13:20 eksploatacja syst agrotr/monitorowanie przeb proc PC /PM 73 /74 6 12:35 - 13:20 Geografia – R (grupa TOR)/Biologia – R MF/RZ 42/48 6 12:35 - 13:20 Biologia – R  RZ 48
7 13:25 - 14:10 informatyka gr.I  /  Technika rolnicza (TR) GG/ WK .6/51 7 13:25 - 14:10 Przep ruchu drog. (TMRiA) / Anatomia i fiz zw w p(TW) PC/ KR 73/ 46 7 13:25 - 14:10 historia MI 48 7 13:25 - 14:10       7 13:25 - 14:10 chemia KB 64 7 13:25 - 14:10 historia MB 60 7 13:25 - 14:10 godz wych  BZ 47 7 13:25 - 14:10 wf DM sala 7 13:25 - 14:10 Historia  MG 58 7 13:25 - 14:10 matematyka  MK 63 7 13:25 - 14:10 działalność gosp w prod rośl/ produkcja reklamy w prakt ED/ AD 46 / 7 7 13:25 - 14:10 język polski  BO 59 7 13:25 - 14:10 analityka weterynaryjna w praktyce TD/JD 65/11 7 13:25 - 14:10 Fizyka – R PS 62 7 13:25 - 14:10 Geografia – R (grupa TOR)/Biologia – R MF/RZ 42/48 7 13:25 - 14:10 Biologia – R  RZ 48
8 14:15 - 15:00 Ochrona i kształtowanie krajobrazu (TAK) /..... MS 50 8 14:15 - 15:00 postawy konstrukcji maszyn (TMRi A) /Anatomia i fiz (TW) WK/KR 51/46 8 14:15 - 15:00 j.angielski BZ 47 8 14:15 - 15:00       8 14:15 - 15:00 fizyka KB 64 8 14:15 - 15:00 ------/naprawy i renowacje (TTD) …./ PM 74 8 14:15 - 15:00 historia  MB 60 8 14:15 - 15:00 historia MI 8 8 14:15 - 15:00 Historia  MG 58 8 14:15 - 15:00 chów hodowla  ED 46 8 14:15 - 15:00 w-f (gr. TR) / produkcja reklamy w prakt SM / AD Sala / 7 8 14:15 - 15:00 W-f gr. 1a / --- SM/--- Sala/--- 8 14:15 - 15:00 analityka weterynaryjna w praktyce TD/JD 65/11 8 14:15 - 15:00 Fizyka – R PS 62 8 14:15 - 15:00 Geografia – R (grupa TOR)/Biologia – R MF/RZ 42/48 8 14:15 - 15:00 Biologia – R  RZ 48
9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50 9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50     9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50      
                                                                                                                                                                                               
Śr 1 8:10- 8:55 Plastyka Le .58 Śr 1 8:10- 8:55 Śr 1 8:10- 8:55       Śr 1 8:10- 8:55 an i fiz zw w prakt (gz1)/prow prod zw i usł insem w prak(gz2) KR/ED 45/46 Śr 1 8:10- 8:55 biologia WZ 51 Śr 1 8:10- 8:55 ------------     Śr 1 8:10- 8:55 j.polski KA 60 Śr 1 8:10- 8:55 wf MD sala Śr 1 8:10- 8:55 j. angielski gr. a2/ j. Niemiecki  gr. nIII BZ/GG 47/12 Śr 1 8:10- 8:55 j angielski gr.aII/ j angielski gr.aI BZ/AK 47/61 Śr 1 8:10- 8:55 matematyka  MK 63 Śr 1 8:10- 8:55 ekspl maszyn rol / obróbka zasad gr I/ obróbka zasad gr II WK/PM/AG 73 / 74 / 75 Śr 1 8:10- 8:55 zabiegi weterynaryjne  TD/JD 65/11 Śr 1 8:10- 8:55       Śr 1 8:10- 8:55 projekt kampanii rekl w prakt gr I/ organizacja prod rol AD/MK 7/48 Śr 1 8:10- 8:55 j niemiecki (grupa 1b) MD 50
2 9:00 - 9:45 Chemia KB .64 2 9:00 - 9:45 plastyka Le .58 2 9:00 - 9:45 j.niemiecki MD 50 2 9:00 - 9:45 an i fiz zw w prakt (gz1)/prow prod zw i usł insem w prak(gz2) KR/ED 45/46 2 9:00 - 9:45 W-f DM sala 2 9:00 - 9:45 wf SM sala 2 9:00 - 9:45 j.polski KA 60 2 9:00 - 9:45 biologia WZ 51 2 9:00 - 9:45 j. angielski gr. a2/ j. Niemiecki  gr. nIII BZ/GG 47/12 2 9:00 - 9:45 j angielski gr. aII/ j angielski gr. aI BZ/AK 47/61 2 9:00 - 9:45 matematyka  MK 63 2 9:00 - 9:45 ekspl maszyn rol / obróbka zasad gr I/ obróbka zasad gr II WK/PM/AG 73 / 74 / 75 2 9:00 - 9:45 zabiegi weterynaryjne  TD/JD 65/11 2 9:00 - 9:45 język polski  BO 59 2 9:00 - 9:45 projekt kampanii rekl w prakt gr I/ organizacja prod rol AD/MK 7/48 2 9:00 - 9:45 matematyka  GZ 62
3 9:50 - 10:35 j. niemiecki n3 / j.angielski a II GG/AK .12/61 3 9:50 - 10:35 j.niemiecki  gr. nI/  j.angielski gr. aII MD/AK .50/61 3 9:50 - 10:35 plastyka Le 58 3 9:50 - 10:35 an i fiz zw w prakt (gz1)/prow prod zw i usł insem w prak(gz2) KR/ED 45/46 3 9:50 - 10:35 W-f DM sala 3 9:50 - 10:35 wf SM sala 3 9:50 - 10:35 chów hodowla insem WA 8 3 9:50 - 10:35 religia DP 42 3 9:50 - 10:35 Biologia  WZ 51 3 9:50 - 10:35 fizyka  BK 64 3 9:50 - 10:35 język polski  BO 59 3 9:50 - 10:35 ekspl maszyn rol / obróbka zasad gr I/ obróbka zasad gr II WK/PM/AG 73 / 74 / 75 3 9:50 - 10:35 zabiegi weterynaryjne  TD/JD 65/11 3 9:50 - 10:35 matematyka  MK 63 3 9:50 - 10:35 projekt kampanii rekl w prakt gr I/ organizacja prod rol AD/MK 7/48 3 9:50 - 10:35 matematyka  GZ 62
4 10:55 - 11:40 Rośliny ozdobne (TAK)  /  Produkcja roślinna (TR) MS/MK 50/48 4 10:55 - 11:40 fizyka R   (TMRiA)/ Anatomia i fiz zw (TW) KB/KR .64/45 4 10:55 - 11:40 religia PS 62 4 10:55 - 11:40 plastyka Le 58 4 10:55 - 11:40 j.polski KA 60 4 10:55 - 11:40 j.polski BO 59 4 10:55 - 11:40 j.angielski BZ 47 4 10:55 - 11:40 wf MD sala 4 10:55 - 11:40 godz.wych GG 12 4 10:55 - 11:40 religia  DP 8 4 10:55 - 11:40 Biologia – R  / j obcy Z (grupa Tre) WZ / AK 51 /61 4 10:55 - 11:40 ekspl maszyn rol / obróbka zasad gr I/ obróbka zasad gr II WK/PM/AG 73 / 74 / 75 4 10:55 - 11:40 zabiegi weterynaryjne  TD/JD 65/11 4 10:55 - 11:40 matematyka  MK 63 4 10:55 - 11:40 projekt kampanii rekl w prakt gr I/ planowanie i organizacja AD/ED 7/46 4 10:55 - 11:40 historia i społeczeństwo MF 42
5 11:45 - 12:30 Godzina wych. MS 50 5 11:45 - 12:30 j.polski  BO 59 5 11:45 - 12:30 j.polski KA 60 5 11:45 - 12:30 chów hodowla i inseminacja WA 51 5 11:45 - 12:30 produkcja roślinna (TR)/ choroby i piel zw(TW) MK/ KR 48/45 5 11:45 - 12:30 j.angielski BZ 47 5 11:45 - 12:30 matematyka Gz 62 5 11:45 - 12:30 matematyka MK 63 5 11:45 - 12:30 Fizyka –R BK 64 5 11:45 - 12:30 religia  DP 8 5 11:45 - 12:30 Historia i społeczeństwo MF 42 5 11:45 - 12:30 maszyny rolnicze/obróbka zasad gr I/ obróbka zasad gr II WK/PM/AG 73 / 74 / 75 5 11:45 - 12:30 zabiegi weterynaryjne  TD/JD 65/11 5 11:45 - 12:30 religia  PS 58 5 11:45 - 12:30 projekt kampanii rekl w prakt gr I/ organizacja AD/ED 7/46 5 11:45 - 12:30 j angielski (grupa 3a) AK 61
6 12:35 - 13:20 j.polski KA 60 6 12:35 - 13:20 geografia MF 42 6 12:35 - 13:20 obr.pom w wy wyr stol w pr (gz1)/obr.pom w wy wy stol w pr (gz2) PM/Gd 74/75 6 12:35 - 13:20 prow prod zw i usł insem w prak (gz1)/an i fiz zw w prakt(gz2) ED/KR 46/45 6 12:35 - 13:20 j.niemiecki GG 12 6 12:35 - 13:20 chemia BK 64 6 12:35 - 13:20 historia  MB 51 6 12:35 - 13:20 obiekty/obługa śr technicznych/podstawy reklamy MS/WK/AD 50/73/7 6 12:35 - 13:20 Podstawy elektrotechniki / w-f  gr a PC/ SM 73/Sala 6 12:35 - 13:20 język polski  BO 59 6 12:35 - 13:20 --- (grupa TR) / podstawy reklamy  ---/AD ---/7 6 12:35 - 13:20 podstawy elekt / j obcy Z PC / BZ 74 / 47 6 12:35 - 13:20 choroby i pielęgnacja  TD 65 6 12:35 - 13:20 wf MD Sala 6 12:35 - 13:20 matematyka  MK 63 6 12:35 - 13:20 j angielski (grupa 3a) AK 61
7 13:25 - 14:10 w-f(TAK) gr. a / w-f (tr) gr. 1ab DM/SM sala gim 7 13:25 - 14:10 podstawy rolnictwa(TMRiA)  / wf gr. 1ab MK/SM 48/sala 7 13:25 - 14:10 obr.pom w wy wyr stol w pr (gz1)/obr.pom w wy wy stol w pr (gz2) PM/Gd 74/75 7 13:25 - 14:10 prow prod zw i usł insem w prak (gz1)/an i fiz zw w prakt(gz2) ED/KR 46/45 7 13:25 - 14:10 historia MB 51 7 13:25 - 14:10 religia DP 8 7 13:25 - 14:10 chemia KB 65 7 13:25 - 14:10 j.obcy Z/obsługa śr technicznych/podstawy reklamy AK/WK/AD 61/73/7 7 13:25 - 14:10 Podstawy przedsiębiorczości  GA 50/62 7 13:25 - 14:10 informatyka gr. I / --- GG/--- 6/--- 7 13:25 - 14:10 --- (grupa TR) / podstawy reklamy  ---/AD ---/7 7 13:25 - 14:10 Matematyka  MK 63 7 13:25 - 14:10 administracja weterynaryjna  TD 65 7 13:25 - 14:10 j.polski BO 59 7 13:25 - 14:10 religia  PS 58 7 13:25 - 14:10 język polski  AK 60
8 14:15 - 15:00 w-f(TAK) gr. a / w-f (tr) gr. 1ab DM/SM sala gim 8 14:15 - 15:00 j.angielski   gr. aI  / wf gr. 1ab AK/SM 61/sala 8 14:15 - 15:00 obr.pom w wy wyr stol w pr (gz1)/obr.pom w wy wy stol w pr (gz2) PM/Gd 74/75 8 14:15 - 15:00 prow prod zw i usł insem w prak (gz1)/an i fiz zw w prakt(gz2) ED/KR 46/45 8 14:15 - 15:00 podstawy przedsiębiorczości GA 50 8 14:15 - 15:00 historia MB 51 8 14:15 - 15:00 religia DP 8 8 14:15 - 15:00 -----------/obsługa śr technicznych/------------------ --/WK/---- -/73/- 8 14:15 - 15:00 Matematyka  GZ 62 8 14:15 - 15:00 -----/informatyka gr.II ---/GG ---/6 8 14:15 - 15:00 8 14:15 - 15:00 8 14:15 - 15:00 j.angielski gr 1c BZ 47 8 14:15 - 15:00 eksploatacja syst mech/--- PC/--- 73/--- 8 14:15 - 15:00 ptoj kam reklam(TOR) AD 07 8 14:15 - 15:00 działalność gospodarcza  TD 65
9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50 wf MD sala 9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50 9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50      
                                                                                                                                                                                               
Cz 1 8:10-8:55 Rośliny ozdobne (TAK)  /  Produkcja zwierz w prakt (TR) MS/ ED 51/46 Cz 1 8:10-8:55 historia MI 58 Cz 1 8:10-8:55 ---/obr.pom w wy wyr stol w pr (gz3) Gd 75 Cz 1 8:10-8:55 EDB AG 50 Cz 1 8:10-8:55 ….................../zabiegi weterynaryjne (TW) ….../TD ….../65 Cz 1 8:10-8:55 Podstawy rolnictwa(TMRiA)/------------- MK 48 Cz 1 8:10-8:55 j.polski KA 60 Cz 1 8:10-8:55       Cz 1 8:10-8:55 religia  PS 8 Cz 1 8:10-8:55 biologia RZ 45 Cz 1 8:10-8:55 Organizacja pracy (grupa TR) / ---  WK / --- 73/ --- Cz 1 8:10-8:55 --- / w-f (grupa 1ab) --- / SM ---/Sala Cz 1 8:10-8:55 w-f (grupa 1ab) SM sala Cz 1 8:10-8:55 j niemiecki (grupa 1d) MD 12 Cz 1 8:10-8:55 matematyka  MK 63 Cz 1 8:10-8:55
2 9:00 - 9:45 Rośliny ozdobne (TAK) /  Produkcja zwierzęca w prakt (TR) MS/ED 51/46 2 9:00 - 9:45 EDB AG 50 2 9:00 - 9:45 ---/obr.pom w wy wyr stol w pr (gz3) Gd 75 2 9:00 - 9:45 j.angielski BZ 47 2 9:00 - 9:45 prod zw (TR) / zabiegi weterynaryjne (TW) WA/TD .8/65 2 9:00 - 9:45 j.polski BO 59 2 9:00 - 9:45 przepisy ruchu dr PC 73 2 9:00 - 9:45 historia MI 58 2 9:00 - 9:45 język polski  AK 60 2 9:00 - 9:45 Biologia b1/ chemia c2 RZ/BK 45/64 2 9:00 - 9:45 Organizacja pracy (grupa TR) / Skuteczność i efekt kamp rel. WK / AD 73/7 2 9:00 - 9:45  ---/w-f (grupa 1ab) ---/ SM ----/ Sala 2 9:00 - 9:45 w-f (grupa 1ab) SM sala 2 9:00 - 9:45 Fizyka – R PS 42 2 9:00 - 9:45 matematyka  MK 63 2 9:00 - 9:45 matematyka  GZ 62
3 9:50 - 10:35 EDB AG .50 3 9:50 - 10:35 historia MI 58 3 9:50 - 10:35 ---/obr.pom w wy wyr stol w pr (gz3) Gd 75 3 9:50 - 10:35 chów hodowla i inseminacja WA 8 3 9:50 - 10:35 Prod roś w prakt (TR) /zabiegi weterynaryjne (TW) MK/TD 48/65 3 9:50 - 10:35 j.niemiecki MD 12 3 9:50 - 10:35 biologia  WZ 51 3 9:50 - 10:35 proj ob małej arch krajobr w prak/j.obcyZ/przekaz i kom w rek MS/BZ/AD 52/47/7 3 9:50 - 10:35 Matematyka  GZ 62 3 9:50 - 10:35 Chemia c1 / biologia b2 BK/RZ 64/45 3 9:50 - 10:35 Organizacja pracy (grupa TR) / Przekaz i komunikacja  WK / AD 73/ 7 3 9:50 - 10:35 język polski  BO 59 3 9:50 - 10:35 język polski  AK 60 3 9:50 - 10:35 Fizyka – R PS 42 3 9:50 - 10:35 wychowanie fizyczne  SM Sala 3 9:50 - 10:35 godzina z wychowawcą  ED 46
4 10:55 - 11:40 J.polski KA 60 4 10:55 - 11:40 fizyka KB 64 4 10:55 - 11:40 EDB AG 50 4 10:55 - 11:40 matematyka MK 63 4 10:55 - 11:40 Prod roś w prakt (TR) /zabiegi weterynaryjne (TW) MK/TD 48/65 4 10:55 - 11:40 matematyka Gz 62 4 10:55 - 11:40 prow prod zwierz/prowadzenie prod zw WA/KR .8/11 4 10:55 - 11:40 proj ob małej arch krajobr w prak/pro zwierz/plan kamp rekl MS/ED/AD 52/46/7 4 10:55 - 11:40 eksploatacja poj rol /naprawa i konserwacje (grupa II) PC/AG 73/75 4 10:55 - 11:40 historia  MI 58 4 10:55 - 11:40 Organizacja pracy (grupa TR) / Geografia – R WK / MF 73/ 42 4 10:55 - 11:40 j ang (gr 3ab) / j ang (gr 3a) AK/BZ 61/47 4 10:55 - 11:40 j angielski gr. 3ab/j niemiecki (gr 3b) AK/MD 61/12 4 10:55 - 11:40 Fizyka – R PS 51 4 10:55 - 11:40 język polski  BO  59 4 10:55 - 11:40 religia  PS 6
5 11:45 - 12:30 Matematyka Sa .63 5 11:45 - 12:30 godz.wych BO 59 5 11:45 - 12:30 fizyka rozszerzona KB 64 5 11:45 - 12:30 j.polski KA 60 5 11:45 - 12:30 matematyka Gz 62 5 11:45 - 12:30 wf SM sala 5 11:45 - 12:30 prow prod zwierz/prowadzenie prod zw WA/KR .8/11 5 11:45 - 12:30 proj ob małej arch krajobr w prak/  ekonomika rolnicza/kampania reklamowa MS/MK/AD 52/.48./7 5 11:45 - 12:30 eksploatacja poj rol / obróbka zasad. gr. I/ obróbka zasad. gr.II PC/PM/AG 73/74/75 5 11:45 - 12:30 historia  MI 58 5 11:45 - 12:30 Biologia – R  / Kampania reklamowa WZ / AK 51/7 5 11:45 - 12:30 j ang (gr 3ab) / j ang (gr 3a) AK/BZ 61/47 5 11:45 - 12:30 j angielski gr. 3ab/j niemiecki (gr 3b) AK/MD 61/12 5 11:45 - 12:30 religia  PS 58 5 11:45 - 12:30 Geografia – R (grupa TOR)/Biologia – R MF/RZ 42/45 5 11:45 - 12:30 Biologia – R  RZ 45
6 12:35 - 13:20 religia PS .58 6 12:35 - 13:20 j.polski BO 59 6 12:35 - 13:20 matematyka Sa 62 6 12:35 - 13:20 chemia KB 64 6 12:35 - 13:20 j.angielski BZ 47 6 12:35 - 13:20 biologia WZ 51 6 12:35 - 13:20 prow prod zwierz/prowadzenie prod zw WA/KR .8/11 6 12:35 - 13:20 podst przedsiębiorczości GA 60 6 12:35 - 13:20 eksploatacja masz. rol / obróbka zasad. gr. I/ obróbka zasad. gr.II WK/PM/AG 73/74/75 6 12:35 - 13:20 godzina z wychowawcą  MK 63 6 12:35 - 13:20 w-f (gr. TR)1a / Geografia – R (grupa Tre) SM/MF Sala/42 6 12:35 - 13:20 w-f (grupa TMRiA) gr. 1a/ --- SM/--- Sala/--- 6 12:35 - 13:20 biologia  RZ 45 6 12:35 - 13:20 j angielski (grupa 3ab) AK 61 6 12:35 - 13:20 projekt kampanii rekl / działalność gospod w rol AD / ED 7/ 46 6 12:35 - 13:20 kontrola i nadzór weterynaryjny  TD 65
7 13:25 - 14:10 J. niemiecki gr. nII/ j.angielski gr. III MD/BZ .47/12 7 13:25 - 14:10 j.angielski  gr. aI/ j.niemiecki gr. nII AK/MD 61/12 7 13:25 - 14:10 matematyka Sa 62 7 13:25 - 14:10 BHP WZ 51 7 13:25 - 14:10       7 13:25 - 14:10 Podstawy przedsiębiorczości GA 60 7 13:25 - 14:10 prow prod zwierz/prowadzenie prod zw WA/KR .8/11 7 13:25 - 14:10 rośliny ozdobne/prod roślinna/kampania rekl ms/mk/ad 50/48/7 7 13:25 - 14:10 eksploatacja masz. rol / obróbka zasad. gr. I/ obróbka zasad. gr.II WK/PM/AG 73/74/75 7 13:25 - 14:10 język polski  BO 59 7 13:25 - 14:10 Działalność gosp w rolnictwie/ Kampania reklamowa ED / AD  46 / 7 7 13:25 - 14:10 godzina z wychowawcą  BK 64 7 13:25 - 14:10 biologia  RZ 45 7 13:25 - 14:10 matematyka  MK 63 7 13:25 - 14:10 historia i społeczeństwo  MF 42 7 13:25 - 14:10 kontrola i nadzór weterynaryjny  TD 65
8 14:15 - 15:00 biologia R  WZ .51 8 14:15 - 15:00 matematyka PS 62 8 14:15 - 15:00 chemia KB 64 8 14:15 - 15:00 j.angielski BZ 47 8 14:15 - 15:00       8 14:15 - 15:00 informatyka (gr1) GG 6 8 14:15 - 15:00 prow prod zwierz/prowadzenie prod zw WA/KR .8/11 8 14:15 - 15:00 j.polski BO 59 8 14:15 - 15:00 eksploatacja masz. rol / obróbka zasad. gr. I/ obróbka zasad. gr.II WK/PM/AG 73/74/75 8 14:15 - 15:00 biologia  RZ 45 8 14:15 - 15:00 Historia i społeczeństwo MF 42 8 14:15 - 15:00 j niemiecki (grupa 1b) MD 12 8 14:15 - 15:00 matematyka MK 63 8 14:15 - 15:00 W-f MD Sala 8 14:15 - 15:00 organizacja i techniki rekl/organizacja  AD/ED 7/46 8 14:15 - 15:00 kontrola i nadzór weterynaryjny  TD 65
9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50 informatyka gr2 GG 6 9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50     9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50 biologia  RZ 45 9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50 religia  PS 58 9 15:05 - 15:50      
   [2]                                                                                                                                                                                            
Pt 1 8:10- 8:55 Podstawy proj. architektury krajobrazu w praktyce (gr. gz1)/--  MS 50 Pt 1 8:10- 8:55 CKZ/prow prod zwierz i usł ins w praktyce (TW) ../ED ckz/42 Pt 1 8:10- 8:55 fizyka KB 64 Pt 1 8:10- 8:55 W-f DM sala Pt 1 8:10- 8:55 inform (gr1) / przepisy ruchu drogowego(TW) GG/PC .6/73 Pt 1 8:10- 8:55 informatyka (gr2)/------------- GG 6 Pt 1 8:10- 8:55 -----------------     Pt 1 8:10- 8:55 j.niem MD 12 Pt 1 8:10- 8:55 maszyny rolnicze / ---  ( gr. II) / naprawa i konserwacja (grupa I) WK/ AG 58/75 Pt 1 8:10- 8:55 j obcy Z gr. 2bz/ j obcy Z gr 1bz BZ/AK 47/61 Pt 1 8:10- 8:55 Prowadzenie prod roślin / w-f (grupa 1gc) MK/SM 48/Sala Pt 1 8:10- 8:55 historia i społeczeństwo MF 42 Pt 1 8:10- 8:55 w-f (grupa 1gc) SM sala Pt 1 8:10- 8:55 --- --- --- Pt 1 8:10- 8:55 matematyka  MK  63 Pt 1 8:10- 8:55 administracja weterynaryjna  TD 65
2 9:00 - 9:45 PPAKw prak gr.1   / ---- MS 50 2 9:00 - 9:45 CKZ/prow prod zwierz i usł ins w praktyce(TW) ../ED ckz/42 2 9:00 - 9:45 godz.wych PM 8 2 9:00 - 9:45 W-f  DM sala 2 9:00 - 9:45 technika w rolnictwie (TR) / ------- WK/---- 58/---- 2 9:00 - 9:45 fizyka R KB 64 2 9:00 - 9:45 matematyka Gz 62 2 9:00 - 9:45 j.niem MD 12 2 9:00 - 9:45 Informatyka 12TMRiA +2TTD/ ---  ( gr. II) / napr i kons(grupa I) GG/ AG 6/75 2 9:00 - 9:45 matematyka  MK 63 2 9:00 - 9:45 Prowadzenie prod roślin / Zarządzenie  MK/AD 48/7 2 9:00 - 9:45 język polski  BO 59 2 9:00 - 9:45 choroby i pielęgnacja  TD 65 2 9:00 - 9:45 historia i społeczeństwo  MF 42 2 9:00 - 9:45 wychowanie fizyczne  SM Sala 2 9:00 - 9:45 język polski  AK 60
3 9:50 - 10:35 PPAKw prak gr.1   / Technika rolnicza (TR) MS/WK 50/58 3 9:50 - 10:35 CKZ/prow prod zwierz i usł ins w praktyce (TW) ..ED ckz/42 3 9:50 - 10:35 geografia MF 42 3 9:50 - 10:35 j.niemiecki  MD 12 3 9:50 - 10:35 Biologia R WZ 51 3 9:50 - 10:35 pojazdy rolnicze/maszyny i narzędzia PC/PM 73/8 3 9:50 - 10:35 wf MD sala 3 9:50 - 10:35 j.angielski AK 61 3 9:50 - 10:35 Matematyka  GZ 62 3 9:50 - 10:35 choroby i piel zwierząt TD 65 3 9:50 - 10:35 Prowadzenie prod roślin / Zarządzenie  MK/AD 48/7 3 9:50 - 10:35 Fizyka – R  BK 64 3 9:50 - 10:35 matematyka  MK 63 3 9:50 - 10:35 język polski  BO  59 3 9:50 - 10:35 wychowanie fizyczne  SM Sala 3 9:50 - 10:35 język polski  AK 60
4 10:55 - 11:40 w-f(TAK)gr. a / w-f (tr) gr. 1ab MD/SM sala gim 4 10:55 - 11:40 CKZ/wf gr. 1ab ../SM ckz/sala 4 10:55 - 11:40 religia PS 58 4 10:55 - 11:40 godz.wych KR 45 4 10:55 - 11:40 godz wych MK 48 4 10:55 - 11:40 eksploatacja maszyn rolniczych/ materiałoznawstwo PC/PM 73/8 4 10:55 - 11:40 j.niemiecki MD 12 4 10:55 - 11:40 rośliny ozd/inform(2rg) MS/GG 50/6 4 10:55 - 11:40 Chemia KB 64 4 10:55 - 11:40 geografia  MF 42 4 10:55 - 11:40 matematyka  MK 63 4 10:55 - 11:40 religia  DP 47 4 10:55 - 11:40 język polski  AK 60 4 10:55 - 11:40 język polski  BO  59 4 10:55 - 11:40 projekt kampanii rekl w prakt gr II/ dział gosp w rolnictwie AD/ED 7/ 46 4 10:55 - 11:40 administracja weterynaryjna  TD 65
5 11:45 - 12:30 j.polski KA .60 5 11:45 - 12:30 CKZ/ informatyka gr.2 ../GG ckz/6 5 11:45 - 12:30 maszyny i narzędzia PM 74 5 11:45 - 12:30 biologia R WZ 51 5 11:45 - 12:30 integrowana prod roś(TR)/ chów hodowla i ins(TW) MK/ED 48/46 5 11:45 - 12:30 eksploatacja maszyn rolniczych PC/ 73/74 5 11:45 - 12:30 zabiegi wet TD/KR 65/45 5 11:45 - 12:30 j.polski BO 59 5 11:45 - 12:30 w-f gr. gc  TMRiA  / naprawa i konserwacje (grupa II) MD/AG Sala/75 5 11:45 - 12:30 w-f  d/ w-f 1gc SM/MD Sala/Sala 5 11:45 - 12:30 j. niemiecki  MD 12 5 11:45 - 12:30 historia i społeczeństwo MF 42 5 11:45 - 12:30 religia  DP 47 5 11:45 - 12:30 matematyka  MK 63 5 11:45 - 12:30 projekt kampanii rekl w prakt gr II/ --- AD 7 5 11:45 - 12:30 matematyka  GZ 62
6 12:35 - 13:20 PPAK w prak gr.2 (gr.2)/Produkcja roślinna (TR) MS/MK 50/48 6 12:35 - 13:20 CKZ/ biologiaR (TW) ../WZ Ckz/51 6 12:35 - 13:20 materiałoznawstwo i technologia PM 74 6 12:35 - 13:20 j.polski KA 60 6 12:35 - 13:20 religia DP 47 6 12:35 - 13:20 eksploatacja pojazdów/obróbka pomocnicza PC/AG 73/74 6 12:35 - 13:20 zabiegi wet TD/KR 65/45 6 12:35 - 13:20 geografia MF 42 6 12:35 - 13:20 j. niemiecki  gr. n.II / j angielski  gr. III(TTD) GG/AK 8/61 6 12:35 - 13:20 j.niemiecki nII/j.niemiecki nI GG/MD 8/12 6 12:35 - 13:20 język polski  BO 59 6 12:35 - 13:20 Matematyka  MK 63 6 12:35 - 13:20 chów, hodowla i inseminacja  ED 46 6 12:35 - 13:20       6 12:35 - 13:20 projekt kampanii rekl w prakt gr II/ --- AD 7 6 12:35 - 13:20 wychowanie fizyczne  SM Sala
7 13:25 - 14:10 PPAK w prak gr.2 (gr.2)/Produkcja roślinna (TR) MS/MK 50/48 7 13:25 - 14:10 …/chów hod i insem (TW) ../WA     /58 7 13:25 - 14:10 materiałoznawstwo i technologia PM 74 7 13:25 - 14:10 geografia MF 42 7 13:25 - 14:10 W-f DM sala 7 13:25 - 14:10 eksploatacja pojazdów/obróbka pomocnicza PC/AG 73/74 7 13:25 - 14:10 zabiegi wet TD/KR 65/45 7 13:25 - 14:10 biologia R/biologia R/ j.angielski R (Tre) WZ/WZ/BZ 51/51/47 7 13:25 - 14:10 j. niemiecki  gr. n.II / j angielski  gr. III(TTD) GG/AK 8/61 7 13:25 - 14:10 j niemiecki nII/ j niemiecki nI GG/MD 8/12 7 13:25 - 14:10 religia  PS 59 7 13:25 - 14:10 religia  DP 46 7 13:25 - 14:10 matematyka  MK 63 7 13:25 - 14:10       7 13:25 - 14:10 projekt kampanii rekl w prakt gr II/ --- AD 7 7 13:25 - 14:10 wychowanie fizyczne  SM Sala
8 14:15 - 15:00 PPAK w prak gr.2 (gr.2)/j.niemiecki gr. nII MS/MD 50/12 8 14:15 - 15:00 …/j.niemiecki gr. nII ../MD ../12 8 14:15 - 15:00 wf DM sala 8 14:15 - 15:00       8 14:15 - 15:00 religia DP 46 8 14:15 - 15:00 eksploatacja pojazdów/obróbka pomocnicza PC/AG 73/74 8 14:15 - 15:00 zabiegi wet TD/KR 65/45 8 14:15 - 15:00 informatyka 3rg/ j.obcy Z (TRe) GG/BZ .6/47 8 14:15 - 15:00 geografia  MF 42 8 14:15 - 15:00 Informatyka (grupa 3rg)/ --- GG/--- 6/--- 8 14:15 - 15:00 religia  PS 58 8 14:15 - 15:00 j obcy Z / / w-f (grupa TTD)gr. 1ab AK/SM 61/Sala 8 14:15 - 15:00 w-f (grupa 1ab) SM sala 8 14:15 - 15:00       8 14:15 - 15:00 projekt kampanii rekl w prakt gr II/ --- AD 7 8 14:15 - 15:00      
9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50 …..................................../obróbka pomocnicza …./AG 74 9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50 religia  PS 58 9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50       9 15:05 - 15:50      
I  - język dla zaawansowanych (2-3 godz.) I  - język dla zaawansowanych (2-3 godz.) I  - język dla zaawansowanych (2-3 godz.) I  - język dla zaawansowanych (2-3 godz.) I  - język dla zaawansowanych (2-3 godz.) I  - język dla zaawansowanych (2-3 godz.) I  - język dla zaawansowanych (2-3 godz.) I  - język dla zaawansowanych (2-3 godz.) I  - język dla zaawansowanych (2-3 godz.) I  - język dla zaawansowanych (2-3 godz.) I  - język dla zaawansowanych (2-3 godz.) I  - język dla zaawansowanych (2-3 godz.) I  - język dla zaawansowanych (2-3 godz.) I  - język dla zaawansowanych (2-3 godz.) I  - język dla zaawansowanych (2-3 godz.) I  - język dla zaawansowanych (2-3 godz.)
II - język dla początkujących
 (1 godzina)
II - język dla początkujących
 (1 godzina)
II - język dla początkujących
 (1 godzina)
II - język dla początkujących
 (1 godzina)
II - język dla początkujących
 (1 godzina)
II - język dla początkujących
 (1 godzina)
II - język dla początkujących
 (1 godzina)
II - język dla początkujących
 (1 godzina)
II - język dla początkujących
 (1 godzina)
II - język dla początkujących
 (1 godzina)
II - język dla początkujących
 (1 godzina)
II - język dla początkujących
 (1 godzina)
II - język dla początkujących
 (1 godzina)
II - język dla początkujących
 (1 godzina)
II - język dla początkujących
 (1 godzina)
II - język dla początkujących
 (1 godzina)
R - rozszerzenie R - rozszerzenie R - rozszerzenie R - rozszerzenie R - rozszerzenie R - rozszerzenie R - rozszerzenie R - rozszerzenie R - rozszerzenie R - rozszerzenie R - rozszerzenie R - rozszerzenie R - rozszerzenie R - rozszerzenie R - rozszerzenie R - rozszerzenie